carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

ØK DEN DRIFTSMESSIGE SMIDINGHETEN

Effektiviser pen­sjons­opp­le­vel­sen

Effektiviser pen­sjons­opp­le­vel­sen

Integrerte digitale plattformer bidrar til å redusere kostnadene, drive ressursvekst med mer.

Forbedre kundeengasjementet og få betydelig lavere kostnader

Den raske overgangen til fjernarbeid legger ekstra press på pensjonsplanforvaltere om å redusere kostnadene, øke ressursveksten og forbedre opplevelsene. Den eldre teknologien som brukes for øyeblikket, egner seg imidlertid ikke for oppgaven. 
Cognizants digitale pensjonsløsninger er utformet for å hjelpe deg med raskt å få driftsmessig fleksibilitet og avanserte digitale funksjoner, samtidig som forstyrrelsene minimeres. Løsningen vår fungerer med systemene du har, for å transformere pensjonsforsikringer på tvers av fem kjernefunksjoner:
  • Planlegg sponsorengasjement
  • Ekstremt skreddersydde omnikanal-opplevelser  
  • Berøringsløse operasjoner 
  • Fremtidssikret journalføring 
  • Datastyrt innsikt 

TA DET FØRSTE SKRITTET

Vi hjelper kundene ved å både se på fortiden og på fremtiden. Det er et stort løfte, men det er fullt mulig med dagens omfattende og voksende digitale funksjoner.

Finn ut hva digitale løsninger kan bety for din bedrift.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you