carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

KONTROLLER KOMPLEKSITETEN

Cognizant Data
Integrity and Control™

Cognizant Data
Integrity and Control™

Beskytt trade booking- og transaksjonsdata med vår kostnadseffektive bedriftsløsning.

Modernisering og integrering av systemer for å sikre datakvalitet, samsvar og tillit

Dataintegritet er livsnerven til finansinstitusjoner. Det gir midler til å holde tritt med endrede regelverk, opprettholde tillit blant kundene og konkurrere i et strammere marked. For å oppnå reell dataintegritet må organisasjoner gi backoffice muligheten til å ta på seg det økende volumet og kompleksiteten i handels- og transaksjonsdata, samt legge bak seg fragmenterte eldre systemer og tidkrevende manuelle rapporterings- og avstemmingsprosesser.
Utnytt ekspertisen, tjenestene og partnerskapene til Cognizants dataintegritet og kontroll for å tenke nytt om post-trade gjennom:
 • flere deltaktelsesmodeller
 • sømløs dataintegrasjon
 • kapasitet for datamigrering
 • avansert automatisering og analyse for kontroller og compliance i sanntid
 • rigorøs dataintegritet i hele virksomheten
Finn ut mer om hva post-trade-løsningene og kapitalmarkedspraksisen kan gjøre for organisasjonen din.
SHOWCASE

Utvalgt arbeid

CAPITAL MARKETS

Hvordan en bank forbedret dataintegriteten – og sparte millioner i driftskostnader

 • Expand

  Utfordringen

  En global investeringsbank måtte revidere avstemmingsprosessen og kontrollstandardene for intersystemer for å oppfylle strenge nye regulatoriske krav og redusere tiden for introduksjon av nye kontroller. Bankens eksisterende interne verktøy for intersystemkontroller hentet data fra 4000 kilder og var ofte inkonsekvent, dupliserende og upålitelig. I tillegg nærmet plattformens maskinvare og programvare seg slutten av levetiden, og selve plattformen var verken optimalisert for å oppfylle nye reguleringskrav eller avstemme data i sanntid. Banken henvendte seg til Cognizant, sin mangeårige partner for kapitalmarkedsplattformer og teamet på 1500 personer i vårt Reconciliation Center of Excellence for en moderne løsning som kunne bidra til å løse utfordringene.


  Vår tilnærming

  Etter å ha jobbet med banken i over et tiår er vi svært godt kjent med den eksisterende intersystemavstemmingsplattformen og dens begrensninger. Basert på vår ekspertise innen avstemming sammenlignet vi de ledende leverandørene av avstemmingsplattformer på åtte viktige parametere: livssyklusrisiko, reduksjon av driftsrisiko, ytelse og volumkapasitet, intradagkapasitet, tid til markedet, migreringskostnader, driftskostnader og intersystemfunksjonalitet.

  Vi hjalp banken med å identifisere den beste plattformen ved å velge Greshams Clareti Transaction Control (CTC) på grunn av fleksibiliteten, den innovative teknologien og sanntidsfunksjonene. Cognizant implementerte CTC-plattformen på åtte uker og jobbet tett med Gresham for å forbedre bankens kontrollmiljø. Vi bygde nesten 500 nye kontroller og avstemminger og distribuerte den bedriftsdekkende løsningen på tvers av geografi, aktivaklasser og forretningsenheter. For å sikre at oppdragskritiske data var fullstendige, nøyaktige og konsistente, designet vi plattformen for å oppfylle alle viktige lovkrav for risiko- og datahåndtering.

  Partnerskap baner vei for en robust avstemmingsløsning

  Den raske migreringen fra en rekke eldre punkt-til-punkt-løsninger til en helhetlig, moderne løsning hjalp banken med å forbedre sin dataintegritet, samtidig som den sørget for overholdelse av regelverk og forbedret risikoprofilen og synligheten. Nå kan bankens brukere ta i bruk 70 nye kontroller per måned i stedet for de fem til ti kontrollene som var mulig før implementeringen, noe som sparer banken 8,6 millioner USD og reduserer kostnaden per kontroll med nesten halvparten. Samtidig ble kvaliteten på avstemmingene betydelig forbedret. Løsningen eliminerte flere manuelle prosesser, optimaliserte driften med 60 prosent og forbedret aldersprofilen med 70 prosent samtidig som banken kunne håndtere alle transaksjoner ved hjelp av det sentraliserte systemet. Videre gjør Cognizants partnerskap med Gresham oss i stand til å tilby løpende administrerte tjenester som dekker bankens komplette avstemmingsbehov – fra drift til teknologi.

  Se hele saken »

  8,6 millioner USD

  i driftskostnader spart

  50 %

  reduksjon i kostnader per kontroll

  ~500

  nye kontroller bygget

LEDELSE INNEN KAPITALMARKEDER

Ledelse

Jerome Dumaine

Vice President, BFS, Global Capital Markets Strategy and Solutions

Kontakt oss

Vi hjelper kundene ved å både se på fortiden og på fremtiden. Det er et stort løfte, men det er fullt mulig med dagens omfattende og voksende digitale funksjoner.

Finn ut hva digitale løsninger kan bety for din bedrift.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you