carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

2018 Smarter Utilities Survey Report

Vann- og strømleverandørindustrien forbereder seg på forstyrrelser

Det foregår store forstyrrelser og vår siste undersøkelse og rapport viser at det er på tide for vann- og strømleverandørselskaper å bevege seg forbi frittstående prosjekter og forplikte seg fullt ut til det digitale foretaket.

Vis høydepunkter

Endring er uunngåelig


Selve metoden for hvordan energi genereres, reguleres og forbrukes, endrer seg raskt. 

Det er selskapene som kan tilpasse seg og engasjere seg i den nye energiøkonomien som blir vinnerne. De som ikke gjør det, kan få betydelig tap av markedsandeler ... eller verre.

I vår seneste Smarter Utilities Survey spurte Ovum og Cognizant 100 ledere over hele verden hvor forberedt de er på transformasjonsreisen fremover. Mens 42 % av de som svarte sa at de implementerer digital transformasjon for å forberede seg på fremtiden, er mye av innsatsen fokusert bare på forbedringer av kundeservice og nettet. Vi fant lignende resultater i vår Smarter Utilities Survey fra 2016 og 2017.

Men er det nok? Vår nyeste forskning viser at dagens tiltak for ofte er begrenset til engangsprosjekter. Det som trengs for langsiktig vekst, er en omfattende digital tilnærming som fokuserer på innovasjon og støtter rask transformasjon av forretningsmodeller i hele virksomheten. Neste-generasjonsteknologi utpekt til å ha størst potensiale for å oppnå dette omfatter kunstig intelligens, Internet of Things, digitale assistenter, robotikk og dataanalyse.

Veiledning til digitalt styrte vannverk og kraftselskaper

Vannverk og kraftselskaper har gått inn i en æra med makeløse omveltninger i den tradisjonelle virksomheten. Finn ut hva ledere mener er de viktigste forstyrrelsene, og hvordan de planlegger å håndtere dem.

Les forskningen

Vann- og strømleverandører sier at de implementerer digital transformasjon...

Likevel har de fleste ennå ikke tatt en virksomhetstilnærming til å forberede seg på fremtiden.

42 %

har implementert digital transformasjon, men er usikre på hvilke nye forretningsmodeller som vil dukke opp

63 %

har investert i fysisk infrastruktur for å håndtere distribuerte energiressurser (DER)

38 %

har investert i kundeservice

Vann- og strømleverandørindustrien ser endringer i forhold som forstyrrer dagens måte å drive virksomhet på.

75 %


av ledere sier at muligheter for å tjene penger på ny virksomhet vil tvinge frem betydelige investeringer i budsjett og tid.

Mens de fleste vann- og strømleverandører tror avanserte teknologier vil tvinge frem endringer i forretningsmodellene sine...

er mange avhengige av organisasjonsstrukturer som ikke kan opprettholde reell transformasjon.

67 %

har en forretningsenhet for virksomhetsrisiko

61 %

har en IT-strategisk planleggingsgruppe

42 %

har etablert forretningsenheter for å utforske nye forretningsmodeller

Ledelse

Brian Jones

Vice President and Practice Head, Energy and Utilities

BIOGRAPHY


Arvind Pal Singh

Utilities Consulting Leader, U.K. & Europe

BIOGRAPHY