Skip to main content Skip to footer
Casestudie

Utfordringen

Orkla ASA er et norsk konglomerat med virksomhet i Norden, Øst-Europa, Asia og USA. Orkla Foods, det største forretningsområdet i selskapet, står for nesten 50 prosent av omsetningen, hundrevis av merkevarer og nærmere 50 produksjonsanlegg. Forretningsområdet slet med en kompleks infrastruktur bygget rundt et aldrende SAP ERP-system. Som en del av et globalt IT-moderniseringsinitiativ ønsket Orkla å overføre sine eldre ERP-systemer til SAP S/4HANA – ikke bare på tvers av flere forretningsområder, men på tvers av partnere, oppkjøp og respektive eldre systemer. Det var på tide med en enhetlig, fleksibel, datadrevet intelligensplattform, og Orkla trengte en dyktig partner til prosjektet. Selskapet ønsket også å takle utfordringer som oppsto da eldre SAP HANA-maskiner nærmet seg slutten av sin levetid og å flytte fra en CapEx- til en OpEx-kostnadsmodell for å frigjøre verdifulle ressurser brukt på å administrere onsite infrastruktur og gjøre fremtidige utgifter mer forutsigbare.

Vår tilnærming

Orkla valgte Cognizant som partner for en av de største reisene sine på grunn av vårt sterke teknologiske lederskap, leveringsevne og erfaring med Microsoft og SUSE. Cognizant evaluerte flere teknologiløsninger for Orkla, som matchet nøkkelinnkjøpsprinsippene i programmet, og foreslo å hoste og administrere SAP-landskapet på Microsoft Azure. SAP S/4HANA-transformasjonen, kalt Project ONE, ble bygget på krav fra alle forretningsomrpådene. Den ble utviklet rundt det å lage en enhetlig løsning for Orkla-brandede forbruksvarer distribuert på en modernisert hyperskala-plattform.

Cognizant, Microsoft og SUSE samarbeidet for å bygge en smidig, svært spenstig og fremtidssikker arkitektur ved å bruke SUSE Linux Enterprise Server på Azure Platform. Cognizant brukte sin unike, akselererte firefasetilnærming til skymigrering som bruker Cognizant SAP Cloud Assessment and Transformation (cCAT) Framework for SAP-skyaktivering. Akseleratorene våre reduserer den manuelle innsatsen ved skydesign. Cognizant implementerte sine mPaaS-automatiserings-use cases, inkludert disaster recovery (DR) failover, planlagt start/stopp og vedlikeholdsautomatisering, noe som resulterte i en feilfri, pålitelig og kostnadseffektiv implementering og drift. Den distribuerte SAP- og ERP-applikasjonsinfrastrukturen i Orkla ble transformert til en svært pålitelig, sikker og skalerbar enkeltinstans på SAP, noe som økte utnyttelsen og effektiviteten.

SAP S/4HANA hjelper Orkla med å oppnå resultater

Prosjekt ONE var et avgjørende skritt i etableringen av Orkla-visjonen, kalt Orkla ONE. Med Cognizant var Orkla i stand til å modernisere ERP-plattformen for Orkla-brandede forbruksvarer med SAP S/4HANA distribuert på Azure. Denne transformasjonen gjorde selskapet til det første nordiske selskapet som utførte digital transformasjon av eldre ERP-applikasjoner på tvers av flere forretningsenheter til SAP S/4HAHA-plattformen på Azure. Som et resultat av SAP S/4HANA-optimaliseringsøvelsen, sparte Orkla til slutt over $99 000+ det første året ved å periodisk analysere utnyttelsen av skykapasiteten. Orkla oppnådde 99,9 % tilgjengelighet av tjenester med 100 % SLA-overholdelse og forbedret stabilitet og smidighet ved å levere SAP-prosjektsystemer på forespørsel. Det styrket også databeskyttelse og forretningskontinuitet med sikkerhetskopiering på flere steder og DR. Den oppgraderte arkitekturen for SAP S/HANA gjør at Orkla raskt kan tilpasse seg forretningsendringer i databasert etterspørsel. Denne høye graden av prosessimplementering har økt Orklas operasjonelle effektivitet, repeterbarhet og skalerbarhet.

Vi har oppnådd

99,9 % tilgjengelighet av tjenester med
100 % overholdelse av SLA

Forbedret

stabilitet og smidighet ved å klargjøre SAP-prosjektsystemer på forespørsel

Styrket

databeskyttelse og forretningskontinuitet med sikkerhetskopiering på flere steder og DR