Skip To Main Skip to Footer

Loading

Main content begins.Please press tab to continue
icon

EVOLUTIONARY AI™

Modellér og foreskriv optimale resultater

DNA-et til bedre beslutningstaking

I dagens forretningsmiljø kan det å ta de riktige beslutningene eller kurskorrigeringene til rett tid være avgjørende. Dette krever en rask, grundig analyse av ekstremt komplekse situasjoner for å evaluere alle potensielle utfall, og å kartlegge de ideelle strategiene for å oppnå dem. Kan du se for deg hvor mange dataingeniører du ville trengt til det, og hvor lang tid det ville tatt dem?

Vår tilnærming

Oppdragene våre begynner med en klar forståelse av de nødvendige forretningsmålene. Uansett om målet er lavere kostnader, økte marginer, kortere lanseringstid, eller å forbedre markedsandelen, analyserer og foreskriver Evolusjonær AI fra CognizantTM de beste tiltakene for å oppnå ett av målene, en kombinasjon av disse eller alle samtidig. 

Som en hær av dataingeniører genererer evolusjonær beregning komplekse modeller, løser problemer kreativt og anbefaler de beste veiene frem mot en løsning. Slik fungerer det. De evolusjonære algoritmene behandler mengder av variable kombinasjoner veldig raskt. De minst nyttige kandidatene kasseres, og nye genereres fra varianter av de mest nyttige kandidatene gjennom nye kombinasjoner og mutasjoner.

Denne prosessen gjentas raskt, og sikter seg inn på tiltakene som bør gjennomføres. På denne måten gjør evolusjonær AI det mulig å identifisere de beste tilnærmingene til design, produkter og prosesser.

icon-leaf-blue.svg

LEAF

Bruk av et Evolutionary AI™ Framework

Cognizants kraftige, patenterte Learning Evolutionary Algorithm Framework (LEAF) bruker avanserte, evolusjonære algoritmer og dyplæring for å produsere handlingsbare resultater fra kompliserte, multivariable problemer. I løpet av veldig kort tid kan potensielt millioner av variabler evalueres mot forretningsmål. Hvert alternativ granskes for fordeler, og den beste veien til suksess blir funnet.

  • En markedsfører ønsker å se hva som driver aktivitet og interesse på nettstedet deres, for å avgjøre hvilket design og hvilken arkitektur som er best for å øke engasjement og salg.
  • En onkolog må evaluere pasientdiagnoser, medisinske testresultater, demografi og individuelle risikofaktorer for å identifisere den beste kreftbehandlingen og rett dosering.
  • En drivhusbonde ønsker å analysere frø, jord, temperatur, luftfuktighet, og hvor mye og hvilken type lys som gir optimal vekst for avlingen.
  • En produsent vil forbedre effektiviteten på fabrikkgulvet ved å ta hensyn til alle variablene som har påvirkningseffekt.

Denne banebrytende teknologien gjør det mulig for bedrifter å skalere evolusjonære AI-teknikker for å løse de mest komplekse forretningsproblemene.

Forbedre spådommer: Dype nettverksarkitekturer som er i stadig utvikling, gjør at LEAF automatisk kan finne løsninger som er bedre enn det som kan komme ut av dagevis med menneskelig arbeid på doktorgradsnivå.

Driv virkningsfulle resultater: Utvikler og forbedrer et system som foreskriver beslutninger gjennom iterasjon, for å påvirke det som er viktigst for din bransje.

bg-evolutionary-ai02-jpg

Modelloptimalisering

Cognizant Evolutionary AI Model Optimization og evolusjonær AutoML, skaper høytytende og nøyaktige modeller. Disse modellene reduserer behovet for interne eksperter og kan brukes på et bredt spekter av applikasjoner, inkludert der det finnes lite data og når det er begrenset databehandling og minne tilgjengelig. Titusenvis, eller til og med millioner av potensielle resultater kan testes av modellen for å identifisere den beste planen å implementere i virkeligheten. AI og modellbygging handler om å finne riktige arkitekturer og metanivåparametre, og nå kan dette gjøres automatisk.

Forretningsoptimalisering

Cognizant Evolutionary AI Business Optimization styrker og forbedrer beslutningstaking på prinsipielt, datadrevet vis. Den bygger en prediktiv motor som hjelper bedriftsadministratorer med å maksimere forretningsresultatene ved å anbefale optimale beslutninger for deres spesifikke mål.

Den kjører en lærings- og optimaliseringssyklus i en kontinuerlig løkke i en simuleringsmodell av den virkelige verden. Det sparer både tid og penger. Hver runde eller løkke identifiserer og velger bedre resultater. Optimaliseringsmotoren vår er ideell i situasjoner der behovet for å evaluere en kombinasjon av komplekse variabler ikke lar seg løse av mennesker. Den erstatter ikke mennesker, men utvider evnen deres til å identifisere de noen ganger veldig kompliserte forholdene i dataene deres, slik at de kan finne de beste handlingene.

icon

Hvor er AI i kampen mot COVID-19?

Hvordan Evolutionary AI kan gi prognoser og råd om hva som bør gjøres for å redusere spredningen.
icon

Simuler og løs virkelige problemer med digitale tvillinger

Menneskelig beslutningstaking er ikke feilfri. Antagelser, partiskhet og låste tankesett begrenser evnen vår til å løse problemer.
icon-read-report-white

Ytterligere ressurser

OVERSIKT OVER HVA VI TILBYR

Evolusjonær AI: Gå lengre enn prediksjon med LEAF
opens in new tab

BLOGG

Hvordan Evolutionary AI vil informere fremtidige for­ret­nings­be­slut­nin­ger
opens in new tab

VIDEO

Evolutionary AI: Det neste store etter dyplæring
opens in overlay

VIDEO

Evolusjonær beregning åpner opp for virkelig kreativ AI
opens in overlay