carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

Tenk nytt om virksomheten din

Tenk nytt om virksomheten din med smidig, fremtidsklar Hybrid Cloud

Akselerer forretningsinnovasjon


Cognizants Hybrid Cloud leverer en sikker, integrert og administrert plattform for å organisere applikasjoner i flere skylandingssoner

For å tilby differensierte produkter og tjenester som gir den ultimate kundeopplevelsen og forbli relevante og konkurransedyktige i den digitale økonomien må organisasjoner tenke nytt om forretningsmodellene og konfigurere grunnpilarene innen IT på nytt. Det betyr å flytte til en smidig infrastruktur som utnytter en sømløs hybridarkitektur, inkludert offentlige og private skyplattformer.

Med Cognizants Hybrid Cloud-tilbud kan du dra nytte av ny skyteknologi for å bringe kraftige forbedringer samtidig som du optimaliserer din eksisterende IT-investering. Du kan dynamisk organisere applikasjonsbelastninger mellom den offentlige og private skyen, og forene din underliggende arkitektur med integrerte prosesser, verktøy og omfattende styring. 

Fordeler

Reduser tid til markedet

Muliggjør skyløsninger for å sikre raskere programutgivelser og forbedre produktiviteten.
Optimaliser driften

Gir bedre operativ kapasitet gjennom en intelligent, automatisert og selvbetjent tilnærming.
Maksimer forretningsverdien

Tilbyr skalerbarhet på forespørsel og reduserer totale eierkostnader ved å gå over til en OpEx-modell.

Tjenester

Hybrid Cloud-komponenter


Cognizants Hybrid Cloud tilbyr en omfattende portefølje av komponenter som forbedrer din evne til å ta i bruk skyen og dens fordeler, og akselerere tiden til markedet og gi deg et betydelig konkurransefortrinn.

 • Hybrid Cloud-kjerne

  Integrer skymiljøer

  Cognizants Hybrid Cloud-kjerne gir en løsningsarkitektur for integrering av flere skyleverandørmiljøer og teknologikomponenter. Applikasjoner kan utnytte samlede ressurser på tvers av skymiljøer og integrere på tvers av skyer, med Hybrid Cloud-kjernen som gir stoffet som gjør dette mulig.

  Hybrid Cloud-kjernen gir automatisert styring på tvers av forskjellige miljøer og teknologikomponenter i et komplekst hybridsky-økosystem. Det gir også forhåndsdefinerte domenespesifikke kontroller som PCI/HIPAA.

 • Sikkerhet

  Autentiser og autoriser tilgang

  Sikkerhet er et grunnleggende aspekt ved Hybrid Cloud. Ved å inkludere de riktige settene med verktøy og integrasjoner sikrer hybridfundamentet tilgjengeligheten av kritiske funksjoner som autentisering, autorisasjon og detaljert tilgangskontroll.

  Også inkludert er verktøy som fungerer som det sentrale punktet for loggaggregasjon fra forskjellige kilder og varsler administratorer om forekomsten av noe utenom den vanlige hendelsen.

  Hybrid Cloud-løsningen gir engangspålogging med Enterprise Active Directory og avanserte autentiseringsmekanismer som flerfaktorautentisering og digital rettighetsbehandling (DRM).

 • Skyadministrasjonsplattform

  Hjertet i den hybride skyen

  Cognizants Cloud Management Platform (CMP) tilbyr muligheter for selvbetjening og megling i flere skyer. CMP tar etableringsautomatisering til et nytt nivå, med funksjoner som applikasjonsprofilbasert klargjøring, DevOps-integrering og konfigurasjonsautomatisering.

  CMP gir også andre innsiktsfulle funksjoner, for eksempel skymegling, kapasitetsstyring, intelligent arbeidsmengdeplassering og livssyklushandlinger for arbeidsmengder i flere skyer. 

 • Applikasjonsintroduksjon

  Sikre smidig skymigrasjon

  Nøkkelelementene i Cognizants tilnærming til Hybrid Cloud er vår arkitektur og transformasjonsplaner, som presenterer en testet, velprøvd måte å ta i bruk hybridsky og innebygde applikasjoner på.

  Selv store IT-organisasjoner med varierte kompetansesett klarer ofte ikke å ta i bruk sky med optimal hastighet og sikkerhet. Våre applikasjonsintroduksjonstjenester sikrer jevn bruk av Hybrid Cloud, noe som reduserer risiko og nedetid når du overfører til skyen.

 • Tjenesteledelse

  Ende-til-ende-overvåking og administrasjon

  For effektiv og automatisk tjenesteadministrasjon implementerer Cognizant en selvbetjent tilnærming til tjenesteadministrasjon med en ende-til-ende-overvåking og ytelsesstyringsarkitektur som omfatter alt fra applikasjoner til infrastruktur. Vårt overvåkingsrammeverk benytter verktøy i den offentlige skyen i tillegg til tredjepartsovervåking og administrasjonsverktøy for applikasjonstjeneste.

 • Datavern og forretningskontinuitet

  Høyteknologisk backup og beskyttelse

  Innebygd i Cognizant Hybrid Cloud-miljøet er ledende verktøy for sikkerhetskopiering og databeskyttelse i hele skyen, sammen med informasjonslivssyklusbehandling og arkivmuligheter.

  Med forhåndsdefinerte distribusjonsalternativer for høy tilgjengelighet på nettstedet og på tvers av nettsteder (en flersidig tilnærming) dekker Cognizants databeskyttelses- og forretningskontinuitetsfunksjoner den offentlige skyen og arkitekturer med en multiregion-tilnærming.

Digitally Cognizant-bloggen

Aktivatorer

Maksimer skyens verdi

Med en digital leveringsmodell som tilpasser seg stadig skiftende markedskrav, muliggjør Cognizant en tilpasset tilnærming for å maksimere skyens forretningsverdi. Ved å kombinere industri- og teknologikompetanse med intellektuell eiendom (IP) og akseleratorer hjelper vi deg å ta i bruk "Cloud@Scale."

Mål skyens virkelige innvirkning på virksomheten din

Cognizants datarike beslutningsverktøy, CloudFrame, gir kostnadsestimater og sammenligninger av tjenesteleverandører og maskinvare/programvarekomponenter, slik at du kan måle effekten av en Cloud-for-Digital-strategi.

Endre IT-rollen fra aktiverer til pådriver

Vår virksomhetsomfattende automatiseringsplattform, Cognizant® Automation Center, bringer inn hyperautomatisering for IT-operasjoner gjennom kunstig intelligens (AI) og maskinlæringsbaserte teknikker, noe som gjør operasjoner forutsigbare og forebyggende. Den integrerer også drift og styring på tvers av applikasjons- og infrastrukturplattformer, og forvandler IT-rollen fra forretningsmuligheter til forretningsdriver.

Bestem hvilke applikasjoner som skal migreres til skyen

AppLens, Cognizants proprietære applikasjonsvurderingsramme, hjelper organisasjonen din å bestemme arbeidsmengden som skal migreres til nettskyen.

Distribuer et verdifullt rammeverk for migrasjonshåndtering

Cognizants interne migrasjonshåndteringsverktøy, ArcTern, tilpasser seg migrasjonsmetoder, ved hjelp av automatiserte arbeidsflyter og omfattende, nær sanntidsstyring for store migrasjonsprosjekter.

 

Latest thinking

Partnerne våre

Vi inngår partnerskaper og strategiske allianser med organisasjoner i verdensklasse for å utvide vårt tjenestetilbud og levere omfattende løsninger til kunder. Her er noen av de strategiske partnerne vi samarbeider med.

AWS
Cisco
Dell Technologies
Hitachi Vantara
Microsoft
ServiceNow

Nyheter


Events/arrangementer

DATOER DU MÅ HUSKE
Se alle Cognizant-arrangementene

Kom ut og møt oss på disse kommende arrangementene.

Ta det første skrittet

Vi hjelper kundene ved å både se på fortiden og på fremtiden. Det er et stort løfte, men det er fullt mulig med dagens omfattende og voksende digitale funksjoner.

Finn ut hva digitale løsninger kan bety for din bedrift.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.