carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

Oppfyll løftet om Ekte Digital

Administrer forbrukerens forventninger, forbedre resultater og streamline driften

Oppå hastighet og pålitelighet


Digital transformasjon starter her. Skreddersy applikasjons­administrasjonsstrategien din for ulike applikasjonsbehov og driv endring av innovasjon ved å redusere driftskostnadene dine.

I dreiningen til digitalt er applikasjoner omdreiningspunktet, og driver transformasjonsendringen som holder bedrifter konkurransedyktige. Med de økende kravene til bedriften din, blir applikasjonslandskapet heterogent. Det fører til økt kompleksitet og redundans, reduserer tiden til verdi og øker leveransekostnadene. 

Cognizants Application Management gir deg en industrialisert, helhetlig og integrert tilnærming for å møte dagens IT-krav, og gjør det mulig for organisasjonen din å øke hastigheten på den digitale reisen, forbedre forutsigbarheten, levere forretningsresultater og minimere kostnader. 

For å sikre at du konsekvent løser inn den unike verdien av Cognizants Application Management i porteføljen din, bruker vi en AI-basert plattform kalt Cognizant Applens™. Kort sagt, det er ditt springbrett til å oppnå en virkelig digital organisasjon.

Tjenester

Oppfyll løftet om digitalt


Nytenking om digital systemadministrasjon er nøkkelen til å vokse i dagens dynamiske verden av administrasjon av komplekse applikasjoner. Dette krever en mye dypere forståelse av bedriftens applikasjonslandskap. 

Cognizants applikasjonsadministrasjonsstrategi reagerer på dette skiftet ved å kategorisere applikasjoner i forbrukerengasjement, forretningsdifferensiering og registreringssystemer. Å skreddersy administrasjonsstrategien til disse applikasjonstypene kan gi størst avkastning på investeringen.

 • Gjeldsstyring

  Eliminer gammel gjeld og maksimiser motstands­dyktigheten

  Gjeld som påløper i applikasjonen din kan øke vedlikeholdskostnadene. Så det er viktig å ha en strukturert metodikk for å fjerne dem tidlig. Cognizants gjeldsstyringsrammeverk bidrar til å:

  • Identifisere og eliminere applikasjonsgjelden din
  • Øke motstandskraften 
  • Forbedre tid til verdi
  • Redusere driftskostnadene med opptil 40 %


  Gjeld klassifiseres videre som unngåelig, uunngåelig og gjenværende, og tilsvarende utbedringstiltak blir definert, prioritert og iverksatt.

   

 • Cognizant® automatiseringssenter

  AI-drevet prediktiv analyse og kognitiv automatisering

  Cognizants plattformsentriske tilnærming er drevet av Cognizant® 
  Automation Center , en integrert portefølje av tjenester, plattformer og løsninger som leverer den kollektive kraften til automatisering på tvers av forretnings- og IT-drift og applikasjonsteknikk.

  Plattformen inneholder domeneledede løsninger, hjemmedyrkede eiendeler og akseleratorer, og best-of-breed-produkter. De kombineres for å forbedre skalerbarhet, koordinering og avansert automatisering på én enkelt plattform.

  Plattformen samler en leverandøragnostisk tilnærming som gir repeterbare og skalerbare løsninger som spenner fra robotprosessautomatisering til maskinlæring og konversasjons-AI.

   

  Noen differensierende aspekter ved tjenestene våre inkluderer:

  • Modulær, forent og åpen arkitekturplattform som enkelt kobles til og tilpasses eksisterende klientsystemlandskap
  • Enkelt inn/ut; ingen plattformlåsing
  • AI-drevne virtuelle assistenter for sluttbrukere, små og mellomstore bedrifter og støtteingeniører
  • Gjenbrukbar BOT-suite i plug-and-play-modus
 • Cognizant AVMplus®

  Industrialiser tjeneste og porteføljemodenhet

  Cognizant AVMplus® akselererer reisen din mot administrerte tjenester, og lar deg kontinuerlig utvikle deg mot en resultatbasert målemodell.

  Cognizant AVMplus® industrialiserer beste praksis for applikasjonsadministrasjon ved å lage et rammeverk for referansetjenester for hvert engasjement. Suiten med rammeverk spenner over hele engasjementets livssyklus, inkludert løsningsdesign, overgang, stabil tilstand og transformasjon.

 • Smart Ops

  Synergiser servicelinjer og arbeidssiloer

  Cognizant Smart Ops er en transformativ modell som fremmer forutsigbar, intelligent drift ved å utnytte tverrfunksjonelle synergier på tvers av applikasjons-, infrastruktur- og sikkerhetstjenester.

  Drevet av Cognizant® Automation Center tilbyr Smart Ops en omfattende portefølje av integrerte operasjoner for å levere alltid-på, enhetlig og forretningstilpasset IT-drift. Denne integrerte, plattformstyrte tilnærmingen hjelper deg med å oppnå proaktiv overvåking, raskere oppløsning, robust styring, enkel distribusjon og forbedrede forretningsresultater.

  Ved å distribuere integrerte verktøy, ML-basert automatisk gjeldsdeteksjon, fullstackanalyse og en tjenesteanalysedrevet tilnærming, kan Smart Ops-løsningen redusere driftsineffektivitet, forbedre virksomhetens smidighet og gi kostnadsbesparelser på opptil 45 %.

 • Transformasjonsmodell

  Reduser tco og forbedre forretnings­resultater

  Cognizants transformasjonsmodell kan omdefinere hele applikasjonslandskapet ditt for forretningsverdi. Den dekker fem hovedområder:

  • Rasjonalisering av applikasjonsporteføljen – Eliminer overflødige investeringer med minimalt forretningsengasjement. Cognizants Contain-Maintain-Invest-strategi hjelper med å kategorisere applikasjoner basert på forretningsrelevans.
  • Teknologioppdatering – Reduser teknisk gjeld ved å identifisere og eliminere strukturert gjeld og holde applikasjoner moderne og oppdatert. 
  • Cloud Enablement – Vurder skytilpasning og levedyktighet, og utvikle en samordnet, applikasjonsdrevet skymigreringsstrategi. Lære mer
  • Forretningsresultatbasert levering – Bygg en bro over gapet mellom IT og bedriften ved å bruke Cognizants Business Value Management-rammeverk. Denne omfattende planen tar et helhetlig syn på applikasjoner, infrastruktur og forretningsprosesstjenester og hjelper til med å rekalibrere nøkkelytelsesmål for å nå forretningsmålene dine.
  • Digital beredskap – Forbedre IT-driften din i raskt og i stor skala. Vår strukturerte tilnærming hjelper deg med å definere veikartet for digital transformasjon og navigere skiftet til digitalt.
 • Cognizant AppLens™

  Plattformdrevet applikasjons­strategi

  Cognizant AppLens™ er en AI-basert plattform som driver applikasjonsstrategien ende-til-ende. Ved å bruke intelligente, datadrevne og kontekstbaserte løsninger for å øke levetiden og utbyttet av applikasjonene dine, blir AppLens™ din «enkelte kilde til sannhet». Det kan hjelpe deg med å bygge et sammenhengende leveranseøkosystem som syntetiserer alle ressursene, verktøyene og verdiskaperne dine – og bøyer IT-driftskostnadskurven.

Latest Thinking

Ressurser

Partnerne våre

Vi inngår partnerskap og strategiske allianser med organisasjoner i verdensklasse for å utvide vårt tjenestetilbud og levere omfattende løsninger til kunder. Strategiske allianser med verdens ledende selskaper gjør at vi kan tilby komplette løsninger for dine forretnings- og IT-utfordringer.

Appdynamics
AWS
Cast
Dynatrace
Guidewire
IBM
Mikrofokus
Microsoft
Microstrategy
Pega
Oracle
Salesforce
SAP
ServiceNow

Nyheter

Sjekk hva vi kan bidra med Se alle nyheter fra Cognizant

Hold deg oppdatert på hva som skjer på tvers av Cognizant


Arrangementer

DATOER DU MÅ HUSKE
Se alle Cognizant-arrangementene

Kom ut og møt oss på disse kommende arrangementene.

Ta det første skrittet

Vi hjelper kundene ved å både se på fortiden og på fremtiden. Det er et stort løfte, men det er fullt mulig med dagens omfattende og voksende digitale funksjoner.

Finn ut hva digitale løsninger kan bety for din bedrift.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.