Skip to main content Skip to footer
Tjenester og løsninger for kraft- og forsyningsindustrien 2023
Cognizant driver frem digitalt fokus gjennom teknologiløsninger

Cognizant har blitt identifisert som en leder på tvers av alle 5 kvadranter i "Power and Utilities - Services and Solutions 2023 ISG Provider Lens™ Study". Les rapporten for å få detaljer om våre unike styrker i vann-, avløps- og kraftindustrien.

ISG-logo