Skip to main content Skip to footer
Transformasjon av bankprosesser 2023
Cognizant utnevnt til leder i Avasant Banking Business Process Transformation 2023 RadarView

Vi fikk gode skussmål for vår domeneekspertise og fremtidsrettede strategitjenester som støtter finansinstitusjoner i deres arbeid med å modernisere virksomheten innen betaling og kort, kjernebankvirksomhet samt risiko og compliance.