carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

OPPNÅ OPERATIV FREMGANG

Cognizant Operations Intelligence Platform™

Cognizant Operations Intelligence Platform™

Cognizants Operations Intelligence Platform (OIP) dykker dypt ned i dataene, og gir oljeoperatører innsikten de trenger for å optimalisere produksjonen, redusere kostnadene og forbedre beslutningstakingen.

Transformer måten du ser på driftsdata

Cognizants OIP forvandler en mangfoldig samling av informasjon til et kraftfullt og samarbeidende beslutningsstøttemiljø skreddersydd for olje og gass. Ved å gi sanntidstilgang til data, datavisualiseringer og forbedret overvåking og varsling, hjelper OIP operatører med å forbedre økonomisk ytelse, optimalisere reserveutvinning og redusere risiko med offshorebemanning.
Med OIPen kan du:
 • Optimaliser produksjon og re­serve­ut­vin­nings­inn­sat­sen.
 • Reduser risikoen for offshorepersonell og forbedre ytelsen til miljø, helse og sikkerhet (EHS).
 • Øk påliteligheten og produksjonseffektiviteten til utstyr og anlegg med prosessovervåking.
 • Promoter samarbeid på tvers av organisasjonen.
YTTERLIGERE EVNER

Tilleggstjenester

 • IoT-koblinger for det digitale foretaket

  Forvandle måten du ser på feltdata

  Cognizants OIP er en IoT-basert Industry 4.0-løsningsakselerator som kobler sammen maskiner, systemer og arbeidsstyrke for å muliggjøre en digital virksomhet. OIP er vår bransjespesifikke løsning som muliggjør effektiv beslutningstaking og proaktiv operasjonell ledelse i oljefelt ved å gi rettidig tilgang til data, datavisualisering, forbedrede overvåkings- og varslingsmuligheter og tilgang til relevante systemer og støttedokumentasjon. Støttetjenester fra Cognizant inkluderer:

  • Integrasjon med eksisterende IT- og sensorsystemer for å gi generelle, bedriftsomfattende, informasjonsdashboards.
  • Implementering av spesifikke operasjonelle nøkkelytelsesindikatorer (KPIer) og operasjonelle parametere knyttet til overvåking av produksjon og alle andre forretningsfunksjoner ved ressurseer og utløser varsler for proaktiv driftsstyring av ressurser.
 • Forbedret samarbeid og deling

  En integrert måte å jobbe på

  Cognizant OIP leverer et delt informasjonsmiljø på tvers av driftsteamet, og integrerer sanntidsdata med vedlikeholds- og engineeringdata for å gi en rik pakke med informasjon og visualiseringer for å gi en forbedret oversikt over ytelsen og helsen til ulike ressurser. Tjenestefunksjoner fra Cognizant som støtter disse funksjonene kan bidra til å levere:

  • Forbedret samarbeid: Gjør det mulig for personell på land å støtte den daglige offshore-driften i sanntid, med tilgang til de riktige menneskene og informasjonen for å drive bedre og raskere beslutningstaking.
  • Forbedret informasjonstilgang og -deling: Leverer et delt informasjonsmiljø på tvers av driftsteamet, sømløs integrasjon av sanntidsdata med vedlikeholds- og engineeringdata for å gi en rik pakke med informasjon og visualiseringer for å gi en forbedret oversikt over ytelsen og helsen til ulike ressurser.
  • En integrert måte å jobbe på: Når dataene er integrert, kan tverrfunksjonelle ressursteam og støttefunksjoner samhandle med OIP gjennom ulike samarbeidsmiljøer for å støtte oppstrømsdrift.
LEDELSE INNEN OIL OG GASS

Ledelse

Brian Jones

Vice President and Practice Head, Energy and Utilities

Kontakt oss

Vi hjelper kundene ved å både se på fortiden og på fremtiden. Det er et stort løfte, men det er fullt mulig med dagens omfattende og voksende digitale funksjoner.

Finn ut hva digitale løsninger kan bety for din bedrift.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you