carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

EN KLAR OVERSIKT

Synlighet i forsyningskjeden

Synlighet i forsyningskjeden

Nye digitale verktøy forbedrer synligheten i hele forsyningskjeden og reduserer kostnadene.

Forbedre forsyningskjedens ytelse for å få et konkurransefortrinn.

I leveransekjedeadministrasjon er det viktig med synlighet i alle ledd. Dette er imidlertid en stor utfordring innen biovitenskap fordi produkter anskaffes globalt, leveringstider varierer, det er høy kompleksitet forbundet med celle- og genterapi og etterspørselen er uforutsigbar.
Cognizants rammeverk hjelper deg med å evaluere effektiviteten i forsyningskjeden din, og sikter seg inn på viktige ytelsesmål. I tillegg kan ekspertene våre hjelpe deg med å forbedre serialisering og spore effektiviteten. Ved hjelp av alle tilgjengelige data hjelper vi deg med å utvikle og implementere strategier som er skreddersydd ut fra dine behov. Større synlighet, kombinert med de nyeste digitale løsningene, betyr bedre og mer kostnadseffektiv ytelse i forsyningskjeden.
Finn ut mer om løsningene våre for biovitenskap for bedriften din.
LIFE SCIENCES MANAGEMENT

Ledelse

Gaurav Marya

Strategic Business Unit Head & Business Unit Integration Lead, Life Sciences

Ta det første skrittet

Vi hjelper kundene ved å både se på fortiden og på fremtiden. Det er et stort løfte, men det er fullt mulig med dagens omfattende og voksende digitale funksjoner.

Finn ut hva digitale løsninger kan bety for din bedrift.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you