carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

AKSELERER NØKKELPROSESSER

Cognizant automasjon av inntak for forsikring

Cognizant automasjon av inntak
for forsikring

Gi forretningsfunksjoner raskere tilgang til informasjonen som trengs for å ta beslutninger.

Automatiser informasjonsinntaket for raskere forsikring, kravhåndtering, policyadministrasjon

Mottak av dokumenter er svært viktig i forsikringsverdenen. Firmaene krever utallige skjemaer, brev, fakser, e-poster og annen korrespondanse fra en rekke interessenter for blant annet forsikring, krav og policyadministrasjon. Hittil har dokumentinntak for det meste blitt gjort manuelt, noe som i de fleste tilfeller krever hundrevis av ansatte. 
Cognizant automasjon av inntak for forsikring bidrar til å akselerere informasjonsinntaksprosessen. Dette programvare som tjeneste (SaaS)-produktet gir dokumentidentifikasjon, -klassifisering, -sortering og -ruting, slik at forretningsfunksjoner har raskere tilgang til detaljene som trengs for å lette beslutningene.

Et kognitivt SaaS-produkt designet for forsikrings­bransjen

Spill av video

SHOWCASE

Utvalgt arbeid

INSURANCE

Automatisering innen forsikringsbransjen er motgiften for smerter ved dataproblemer

 • Expand

  Utfordringen

  Økonomisk åpenhet får større og større betydning for kundetilfredshet i den stadig mer konkurransedyktige helseforsikringsbransjen. Et stort helseforsikringsselskap fikk virkelig kjenne dette på kroppen da problemer med å avstemme kravdata og de påfølgende vanskelighetene med medlemstjenester nesten førte til at de mistet en stor arbeidsgiver som kunde. En ikke synkronisert kravmotor førte til feil oppfølgingsfakturering, og at forsikringsselskapet manuelt måtte kontakte medlemmer med krav som var betalt feil eller ikke var betalt i det hele tatt.

  Medlemmene var svært misfornøyde med servicen, og en av forsikringsplanens største arbeidsgivergrupper vurderte å avslutte kundeforholdet. Dette problemet gav også utfordringer med å effektivt legge til nye kundekontoer. 


  Vår tilnærming

  Det ble forventet at det skulle ta minst to uker å identifisere, trekke ut og sende inn berørte transaksjoner på nytt. Vi strømlinjeformet derfor denne prosessen ved å lage et sett med automasjonsverktøy som brukte minimale mengder med data for å identifisere kontoer som ikke var synkroniserte. Vi korrigerte feil som uoverensstemmelser i demografiske data og genererte nye transaksjoner som brakte systemets totaler i balanse.

  I tillegg iverksatte vi planen om å legge til flere store kontoer for arbeidsgivergrupper, med automatiserte verktøy som synkroniserte medlemsdelte akkumulatordata på tvers av flere kravmotorer.

  Å holde kravdata synkroniserte gjør medlemmene fornøyde

  Nøyaktige finansielle medlemsdata vil være en kritisk forutsetning for å være konkurransedyktige etter hvert som helsevesenets fokus på kundeservice skjerpes. Cognizants automasjonsverktøy for synkronisering av delte, innsamlede data gjør det mulig for forsikringsselskaper å levere tjenester av høy kvalitet, effektivisere administrativ ytelse og sikre datakvalitet og nøyaktighet.

  89 %

  reduksjon i antall arbeidstimer brukt på avstemming

  86 %

  reduksjon i tiden for å introdusere en ny konto

  10 %

  forbedring i nøyaktigheten ved bedømming av krav

  Forbedret

  kundelojalitet og -tilfredshet

Kontakt oss

Vi hjelper kundene ved å både se på fortiden og på fremtiden. Det er et stort løfte, men det er fullt mulig med dagens omfattende og voksende digitale funksjoner.

Finn ut hva digitale løsninger kan bety for din bedrift.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you