carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

FORBEDRE KVALITETEN, REDUSER KOSTNADENE

Cognizant digital livsforsikring og livrente

Cognizant digital livsforsikring og livrente

Aktiv digital transformasjon for å forbedre ytelsen til livsforsikrings- og livrenteoperasjonene og håndtere de skiftende behovene til kundene.

Livet står ikke stille. Systemene dine bør heller ikke gjøre det.

Dagens kunder forventer enkle forsikringsprodukter som gjenspeiler deres nåværende livsforhold, og digitale tjenester som forutser hvordan behovene deres vil endres. De ønsker praktiske selvbetjeningsalternativer, godkjenning av søknader og krav i løpet av noen timer i stedet for dager, og transparente interaksjoner i alle kanaler døgnet rundt.
Cognizant digital livsforsikring og livrente takler disse utfordringene ved å gi organisasjonen din mulighet til å kontakte kundene direkte, gjøre operasjonene mer effektive, konsolidere systemer og gjøre lanseringstid kortere i stor skala – samtidig som driftskostnadene reduseres. Vi leverer dyptpløyende forsikringsekspertise og et omfattende utvalg av digitale verktøy og automasjon til kundene våre.
Finn ut mer om løsninger for livsforsikring, pensjon, medarbeiderfordeler og livrente for bedriften din.

Kontakt oss

Vi hjelper kundene ved å både se på fortiden og på fremtiden. Det er et stort løfte, men det er fullt mulig med dagens omfattende og voksende digitale funksjoner.

Finn ut hva digitale løsninger kan bety for din bedrift.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you