carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

MOTIVER MEDARBEIDERNE MED PRODUKTER I VERDENSKLASSE

Cognizants produkter og plattformer gjør det enklere å løse problemer, komme raskere ut på markedet og utvide virksomheten din.

IVERKSETT ARBEID SOM FUNGERER BEDRE


Quality engineering raskt og i stor skala er vårt mantra. Vi mener at hele livssyklusen til et produkt – fra den opprinnelige ideen til pålitelighet og oppetid – betyr noe. Våre utviklere og arkitekter bruker agil praksis for å kombinere full-stack programvareutvikling med brukerdrevet design. Vi fokuserer på plattform som tjeneste (PaaS) for programvareutviklingsmiljøer for å sikre kvalitet, skyportabilitet og sikkerhet for hvert produkt. Målet vårt er å bygge riktig programvare som oppfyller behovene dine med en gang, med produkter som fungerer smartere og raskere.

PRODUKTER

Digital Business
Cognizant BigDecisions®

Cognizant BigDecisions er en omfattende, skybasert datasjø- og analyseløsning som hjelper klienter å skille signal fra støy for å løse spesifikke forretningsproblemer. Den inntar alle slags data, fra strukturert til ustrukturert og fra batch til sanntid, og bruker avansert analyse og kunstig intelligens for å levere innsikt.

Digital Operations
Cognizant Catalyst

Cognizant Catalyst gir finansledere i store organisasjoner en helhetlig oversikt og enhetlig kontroll over finanssystemene deres, som igjen muliggjør førsteklasses prosesser og muligheten til å hente ut innsikt for å påvirke forretningsresultatene samt redusere kostnadene ved bruk av maskinlæring og automatisering.

Life Sciences
Cognizant® Clinical Data Insights

Cognizant® Clinical Data Insights gir proaktiv og forskriftsmessig risikovurdering og global studieoversikt i sanntid. Med automatiserte arbeidsflyter, varsler, eskaleringer og revisjonsspor kan prøvegrupper sikre «handlingsbare resultater» som reduserer risikoen og samtidig forbedre kvaliteten og compliance.

Insurance
Cognizant automasjon av inntak for forsikring

Cognizant automasjon av inntak for forsikring bidrar til å akselerere informasjonsinntaksprosessen. Det gir dokumentidentifikasjon, -klassifisering, -sortering og -ruting, slik at forretningsfunksjoner har raskere tilgang til detaljene som trengs for å lette beslutningene.

Insurance
Cognizant revisjon av åpne krav

Cognizant revisjon av åpne krav forhåndssorterer krav som er sendt inn av en kontrollør, mot beste praksis og forsikringsselskapets retningslinjer. Det gjør det mulig for forsikringsselskaper å evaluere flaggede filer før lukking og betaling. Forsikringsselskapene kan da rette opp feil for å redusere økonomisk lekkasje og drive prosessforbedringer med en helhetlig oversikt over kontrolløratferd.

Insurance
Cognizant Workers Compensation Care Analysis

Cognizant Workers Compensation Care Analysis gir medisinsk kostnadsstyring for krav om yrkesskadeforsikring. Den sammenligner krav mot en massiv kunnskapsbase i eksisterende saker og bruker bevisbaserte behandlingsretningslinjer for å stoppe opptil 10 % av skadelekkasje i dette høye kostnadsområdet. Produktet samler vurderinger av medisinsk nødvendighet, kontroll av behandlingsplaner og et feilsikkert rammeverk for å fange opp uoverensstemmelser for å eliminere ikke-essensielle medisinske tjenester uten at det går ut over pasientbehandlingen.

Life Sciences
Cognizant dokument­akselerator

Cognizant dokumentakselerator reduserer tiden det tar å utvikle kritisk dokumentasjon for kliniske studier ved å gjøre det mulig å opprette og vurdere innhold i et egnet samarbeidsmiljø, med innebygde arbeidsflyter og effektiv oppgavehåndtering og -sporing.

Insurance
Cognizant Risk Profile Gateway

Cognizant Risk Profile Gateway gjør innsamling og leveranse av kritisk helseinformasjon som trengs for å lage en livsforsikringspolise, raskere ved å digitalisere hele prosessen gjennom den sikre plattformen.

LIFE SCIENCES
Cognizant delt undersøkelses­plattform (SIP)

Cognizant Shared Investigator Platform reduserer ineffektivitet og effektiviserer kliniske studier ved å eliminere overflødig arbeid for sponsorer og kliniske lokasjoner. Dette kan føre til forbedret driftseffektivitet, reduserte kostnader for å bygge og vedlikeholde intern teknologi, raskere oppstart av studiene og mer tid brukt med pasienter.

INSURANCE
Digital pensjonsforsikring

Integrerte digitale plattformer bidrar til å redusere kostnadene, drive ressursvekst med mer.

INSURANCE
RPA som en service

RPA som tjeneste lar forsikringsselskaper tilpasse seg nye krav med et nivå av fleksibilitet og driftsforutsigbarhet som er vanskelig å oppnå med kun menneskelig arbeidskraft.

LATEST THINKING

PERSPECTIVES
Målinger i protokollutvikling: Stiller du de...

For å effektivisere kliniske studier må biovitenskapelige...

TA DET FØRSTE SKRITTET

Vi hjelper kundene ved å både se på fortiden og på fremtiden. Det er et stort løfte, men det er fullt mulig med dagens omfattende og voksende digitale funksjoner.

Finn ut hva digitale løsninger kan bety for din bedrift.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you