Skip To Main Skip to Footer

Laster inn

Main content begins.Please press tab to continue
icon-data

DATAMODERNISERING

Sann­tids­be­slut­nin­ger krever en moderne dataarkitektur

Datamodernisering er viktig for å bli en digital bedrift.

Alle organisasjoner står overfor ekstraordinære omstendigheter og uventede forstyrrelser som følge av COVID-krisen. Bedriftens suksess avhenger av muligheten til å få tilgang til alle handlingsbare data, forutse markedsendringer og raskt skalere driften for å effektivt levere produkter og tjenester. 

Selskaper trenger på en enkel måte å transformere hvordan de henter inn, tolker og bruker informasjon. Det krever fleksible datastrukturer og en moderne data- og analyseplattform som er i stand til å gjøre kaos om til en katalysator, basert på innsiktsfull, handlingsbar intelligens.

Data for den moderne virksomheten

For dagens bedrifter er en moderne dataarkitektur nøkkelen til å bruke intelligensen som driver frem innsikt og handling.

Ved å modernisere tilnærmingen din til data og dataforvaltning kan du låse opp potensialet i kunstig intelligens for å tjene penger på data. Resultatet: raskere beslutningstaking for å levere bedre kundeopplevelser, drive topplinjevekst, redusere kostnader og få et konkurransefortrinn.

En moderne dataarkitektur sikrer at dataene i organisasjonen skaleres, og er:

accessible

Tilgjengelige

Raske og enkle å få tilgang på, administrere, analysere og distribuere

cloud-based

Skybaserte 

I stand til å bruke data på tvers av og fra utenfor bedriften

trusted

Pålitelige

I samsvar med datasikkerhets- og personvernregler

icon

Forstyrrelse: Data- og ana­lyse­mo­der­ni­se­ring under COVID-19

COVID-19 har forandret verden—og mange selskaper oppnår fordeler ved å revurdere egne analysemodeller og dataforvaltningsprosesser for å holde tritt med den nye forretningsvirkeligheten.

Fokus på resultater

Vår skybaserte tilnærming til datamodernisering gir en særdeles tilgjengelig, nyttig og føyelig plattform, som fører til kostnadsbesparelser og som driver analyser for å forbedre personlig tilpassing og optimalisere prognoser.

Med tusenvis av samarbeidspartnere er Cognizants eksperter i stand til å mobilisere raskt for å realisere datamoderniseringsvisjonen til kundene. Den innovative skystrategien vår inkluderer leverandørpartnere Amazon webtjenesterGoogle Cloud og Microsoft Azure

Vanlige resultater inkluderer*:

  • En plattform som er klar til bruk innen én måned
  • 40 % reduksjon i datalagringskostnader
  • 30–60 % raskere lanseringstid
  • Avkastning innen seks måneder
  • Fire ganger raskere overgang

Datamoderniseringsløsningen vår finner flaskehalser i forsyningskjeder og bidrar til bedre produktutvalg, prissetting, prognoser og markedsføringskanaler, noe som reduserer kostnadene og øker inntektene. Nye forretningsmodeller tjener penger på data og genererer direkte inntekter fra datasett, innsikt og analysebaserte tjenester, og en fleksibel datainfrastruktur og prosessmuligheter forbedrer kundeservice og salg.

*Basert på faktisk kundeengasjement. Individuelle resultater kan variere.

icon-data-platform-white

Cognizant datamodernisering

kan resultere i

This is a SVG animation

raskere lanseringstid

med en moderne dataplattform

Basert på faktisk kundeengasjement. Individuelle resultater kan variere.

Det er på tide å ta kontroll over dataene dine

Vi utvikler den moderne bedriften
icon-data-method

VÅR EKSPERTISE

Data­mo­der­ni­se­rings­me­to­de

Gjennom en rådgivende tilnærming kombinerer ekspertene våre ferdighetene sine innen datateknikk, skyløsninger, personvern og compliance med proprietære rammeverk og modenhetsmodeller, for å konstruere et moderne dataøkosystem. Den fleksible ressursmodellen vår muliggjør rask skalering av team som utfører arbeidet i et studio gjennom en pod, eller med en virtuell, podbasert tilnærming.

icon-data-platform

VÅR TEKNOLOGI

Data­mo­der­ni­se­rings­platt­form

Våre ferdigutviklede produkter, akseleratorer og patenterte ressurser, som Cognizant BigDecisions® og Intelligent Data Works, utfører datainntak, bygger datasjøer og omdanner data. Våre AI- og ML-baserte akseleratorer automatiserer vanlige, repetitive dataforvaltningsaktiviteter, mens DataOps og DevOps forsterker det fleksible analysemiljøet.

icon-read-report-white

Ytterligere ressurser

E-BOK

Data­mo­der­ni­se­ring : Grunnlaget for digital transformasjon
opens in new tab

PODKAST

Data- og mo­dell­for­gjen­ge­lig­het i en verden etter COVID
opens in overlay

INFOGRAF

Driv bedre beslutninger med en moderne dataplattform
opens in overlay
Driv bedre beslutninger med en moderne dataplattform