Skip To Main Skip to Footer

Laster inn

Main content begins.Please press tab to continue
icon

Konsulenttjenester

Engasjer, samarbeid, utvikle, implementer

Vi identifiserer de viktigste forretningsimperativene som driver handlinger, og kartlegger deretter hva som kreves av dataplattformer for å oppnå dem.

Når du ser etter løsninger på forretningsproblemer på utradisjonelle steder, får du resultater som overgår alle forventninger.

Strategisk rådgivning fra Cognizant kobler sammen forretningsresultater med teknologi, og gir kraft til den digitale transformasjonen som driver dagens dataøkonomi.

Vår tilnærming

Konsulentteamet vårt bidrar med et strategisk perspektiv på kundenes mest komplekse og presserende utfordringer. Vi samarbeider med dem om å lage datastrategier og veikart for å oppnå deres spesifikke mål.

Dette inkluderer forretningsmodeller og tilnærminger som omfavner en datadrevet kultur blant ansatte, leverandører, ledelse og kunder. Vi anbefaler både en personlig og analytisk tilnærming for å oppnå en beslutningstakingskultur som er faktabasert og datasentrert.

Med fullt fokus på datastyring, sikkerhet og organisasjonsmodeller, gir teamet vårt god valuta for pengene samtidig som de opprettholder omdømmet vårt og oppfyller samsvarskrav.

icon

TA DET FØRSTE SKRITTET

La oss sammen se hva kunstig intelligens fra Cognizant kan gjøre for din organisasjon.
Ta kontakt for å samarbeide.
Kontakt ossopens in same tab
icon-read-report-white

Casestudier

Produktene og enhetene til et bioteknologiselskap er kjernen i deres forpliktelse til å fremme helse og tilfredshet. Men fragmenterte produktmastere kan forårsake forsinkelser og feil. En nøyaktig og godt strukturert liste over produkter, forbindelser og enheter er nødvendig for å produsere, overvåke lageret og salg, samt for å raskt tilpasse seg markedsendringer.

Fordi master data er involvert i så mange områder, starter løsningen med et strategisk syn på brukernes forventninger og bekymringer. Det avgjør hvilken teknologi som kreves for å støtte opp om de påfølgende forretningsmålene, og fjerne informasjonssiloer. Ved å ta i bruk det nye produkt-masterdatasystemet ble barrierer fjernet, og produktiviteten økte.

MERopens in same tab

En leverandør av «white label»-kredittkort trengte å være i forkant av konkurrentene, og hadde en lang liste med ideer for å forbedre inntektene, redusere kostnadene og øke kundetilfredsheten. For å nå disse målene trengte de et løft både innen evner og organisering.

Cognizant så strategisk på situasjonen. Vi opprettet et motivert, godt organisert og analytisk team som kunne håndtere hele listen. Dette resulterte i et kulturskifte for kunden, med varige goder, og minimal innvirkning på produktiviteten under den første utrullingen.

En organisasjonsmodell for kunnskap og idédeling, sammen med spesialtilpassede analytiske verktøy og beredskapstrening, hjalp oss med å skape en fleksibel kultur som bruker faktabasert beslutningstaking, noe som har forbedret både inntekter og drift.

MERopens in same tab

Et globalt logistikkselskap så etter effektiviseringer og en plattform for å skape nye inntektsstrømmer. Økende digitalisering av deler av prosessen førte til en nytenking av hele forretningsmodellen.

Cognizants konsulenter så strategisk på selskapets avdelinger, eiendeler, omdømme og drift. En detaljert datastrategi ble deretter laget for å betjene de separate behovene til ansatte og partnere, samtidig som de delte vanlige formater og plattform for effektivitet og synergi.

Denne rådgivningsøvelsen førte til en data- og organisasjonsstrategi og en tilhørende plattform som støtter flere bruksområder, og alle krever koordinering på tvers av avdelinger som ikke var mulig tidligere. En ny æra med logistikkanalyse ble satt i gang, som forbedret effektiviteten og reduserte kostnadene.

MERopens in same tab

Et fritids- og opplevelsesfirma, som eier flere fornøyelsesparker, ønsket å maksimere avkastningen på eksisterende kunder, og få flere kunder.

En gjennomgang av parkenes inntekt og kundebevegelser i parken avslørte generelle inntekts-, trafikk- og varighetsdata. Men de myke faktaene—motivasjonen, inspirasjonen og grunnene til at de besøkte fornøyelsesparken i utgangspunktet—manglet i disse rapportene, og ble derfor ikke tatt med i vurderingen når beslutninger om for eksempel nye attraksjoner og markedsføringskampanjer ble tatt.

Dette konsulentoppdraget, ledet av Cognizant, kombinerte etnografien i miljøet til fornøyelsesparken med innsikt fra antropologi og humanistisk samfunnsvitenskap. Denne bredere definisjonen av «kundedata» førte til en strategi som gjorde det mulig for parken å skape tettere og mer effektive forbindelser under hele besøket, noe som økte besøkenes varighet og hyppighet.

MERopens in same tab