carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Se framför dig framtidens vinster

BALANSGÅNGEN I BLOCKKEDJEREVOLUTIONEN

Hamna inte på efterkälken under nästa våg av digital verksamhet.

TA DEL AV FRAMTIDENS DISTRIBUTED LEDGER-TEKNIK


På Cognizant har vi lämnat innovationsstadiet med blockkedjan. Vi har praktisk erfarenhet av att koppla blockkedjeteknik och affärsprocesser – över hela blockkedjeprocessen – för kunder.

Blockkedjan är en generationsmässig teknisk omvandling som påminner om hur viktig tillkomsten av internet har blivit för hur företag interagerar med varandra.

Blockkedjans potential att omvandla affärsverksamheter griper över både branscher och användningsområden – från spårning och överföring av pengar eller inventarier till postfinansiella avtal och smarta försäkringsavtal.

Med vårt omfattande nätverk av partner, över 20 branschprototyper och vår teknikagnostiska inställning kan vi hjälpa kunder att förkorta tiden till marknaden för att tillvarata värdet av blockkedjan.

UNDERSÖKNING AV BLOCKKEDJEANVÄNDNING

Vi tillfrågade över 3000 ledande befattningshavare inom olika branscher om deras perspektiv på blockkedjan och de viktigaste faktorerna som påverkar dess användning.

SE VÅR INLEDANDE UNDERSÖKNING OM BLOCKKEDJOR

VAD VI GÖR

UTNYTTJA MÖJLIGHETEN MED BLOCKKEDJOR


Från industrikonsortieprojekt till implementering av driftsatta blockkedjeprogram – du kan lita på Cognizants oöverträffade branscherfarenhet på din resa i blockkedjans värld, oavsett om du precis har kommit igång eller är på väg in i produktion.

 • LÄR

  SKAPA MEDVETENHET OCH FÖRSTÅELSE FÖR BLOCKKEDJAN

  Vi arbetar tillsammans med kunderna för att kontextualisera blockkedjor för deras verksamheter genom att utforska fördelarna och utmaningarna, skilja hype från verklighet och hitta nya lösningar för användningsfall och tillämpningar. Våra affärs- och teknikexperter håller workshops under en eller flera dagar som är anpassade till organisationens erfarenhetsnivå och mål samt utbildar eller fortbildar personalen.

 • PLANERA

  FÖRESTÄLL DIG MORGONDAGENS DIGITALA INFRASTRUKTUR

  Vi arbetar med att förbereda kunderna inför kommande förändringar på marknaden som härrör från blockkedjans inverkan på flera branscher. Våra strategi- och rådgivningstjänster hjälper kunderna att bedöma organisationens beredskap, prognostisera påverkan på verksamheten och bygga den inre affärsplanen och planen för vägen till marknaden.

 • EXPERIMENTERA

  PÅSKYNDA TIDEN TILL MARKNADEN

  Våra experter arbetar med ditt team för att snabbt bygga koncepttest med utgångspunkten att analysera ett användningsfall och en optimal blockkedjeplattform. Vi använder en hypotesdriven metod för att snabbt skapa en minsta gångbar produkt, omvärdera en affärsprocess och beräkna affärspåverkan. Detta utgör början på processen mot en produktionsklar driftsättning. 

 • Bygga

  PARTNERSAMARBETE KRING AFFÄRSUTMANINGAR

  Vi samarbetar med företag i hela värdekedjan för att utforma och bygga industrilösningar för blockkedjor med hjälp av våra gedigna kunskaper inom ett flertal företagsramverk för blockkedjor. Vårt arbete sker genom hela organisationen med att engagera intressenter inom infrastruktur, juridik, cybersäkerhet och verksamhet för att skapa lösningar som är redo för produktionsdistribution.

 • INTEGRERA

  PUBLICERA PROTOTYPER – FÖRDELAR MED SKALNING

  Vi samarbetar med kunderna för att bedöma äldre system och påskynda införandet av blockkedjan i deras IT-arkitektur. Tack vare våra färdiga acceleratorlösningar, bland annat verktyg för molnproduktion, kan vi påskynda tiden till marknaden för att ansluta och samordna med befintlig infrastruktur.

HUR KAN VI HJÄLPA KUNDERNA ATT SKAPA MERVÄRDE

Företag som vill utnyttja blockkedjans potential behöver ha en partner med likvärdig kompetens inom affärsprocesser, branscher och systemintegrering.

Cognizant samarbetar med företag kring olika blockkedjeprojekt, inklusive:

 • Globalt företag inom finanssektorn: Vi utvecklade en lösning som integrerar befintlig infrastruktur med olika blockkedjeplattformar som möjliggör användning av smarta avtal för hantering av låneprocessen
 • USA-baserat betalningsnätverk: Gränsöverskridande betalningsprojekt som använder Ripple- och Stellar-ramverk med fokus på en bättre kundupplevelse och operationell effektivitet
 • Stor försäkringsgivare: En migrering av en intern penningmarknadsfond till blockkedjan möjliggjorde effektivare investeringar och handel. Den här applikationen för smarta avtal möjliggör allokering av proportionellt beräknade nettoräntor för deltagare i fonden
 • Stor global återförsäljare: Vi utvecklade en lösning för försörjningskedjan för spårning av fisklivsmedels ursprung och överensstämmelse med hjälp av automatiserad beräkning av differentierade betalningar
 • Stort försäkringsbolag: Vi utvecklade en distribuerad liggarlösning med vilken kunderna kan registrera sig för sjukförsäkring i mobila enheter och automatiserad handläggning av försäkringsanspråk via nätverket

PODDAR

NYHETER

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.