Skip To Main Skip to Footer

Laster inn

Main content begins.Please press tab to continue
icon

Data­mo­der­ni­se­rings­platt­form

Påskynd byggingen av et moderne, digitalt grunnlag

 

En moderne bedrift krever en like moderne dataplattform.
 

Hastigheten og kvaliteten på beslutninger avgjør om bedrifter i dag lykkes eller ikke, og beslutningene er avhengige av at dataene stemmer. Der intelligent beslutningstaking er behovet, er Cognizants datamoderniserings-plattform løsningen. Denne pakken med proprietære verktøy gjør dataene lettere tilgjengelige, pålitelige og fleksible, noe som muliggjør kritiske forretnings-beslutninger i sanntid.

Dagens bedriftsledere må bruke data og analyse effektivt. Et stort hinder er at dataene forblir utilgjengelige. Ulike datakilder og inkonsekvent analyse fører til at få organisasjoner får verdien de trenger fra egne data.

Cognizants datamoderniseringsplattform er en kombinasjon av ferdigutviklede produkter, patenterte elementer og AI- og ML-baserte akseleratorer som utfører datainntak, bygger datasjøer, automatiserer repetitive dataforvaltningsaktiviteter og transformerer data. Plattformen består av to kjernekomponenter:

Cognizant BigDecisions®—en ende-til-endeløsning for datainntak og operasjonalisering av analyser i hele virksomheten

Cognizant Intelligent Data Works—en datafabrikk av automatiserings- og intelligensverktøy for å lage en AI-datarørledning

Leveres via vår egen datamoderniseringsmetode, og gjør det mulig for bedriftsledere å få dypere innsikt slik at de kan ta bedre beslutninger.
 

Tilgjengelige

Virksomheten er en moderne, datadrevet virksomhet, med en infra-struktur som er en del av et høytytende, skybasert dataøkosystem.

Fleksibel og skalerbar

Den fleksible, skalerbare plattformen håndterer mer data, i flere former, raskere, slik at bedriftsledere kan ta bedre beslutninger.

Pålitelig og overholdende

Virksomheten overholder datasikkerhet, personvern og etikk for å redusere risiko og øke forbrukernes tillit.

Støttet av hele virksomheten

Nøkkelinteressenter ser på data som medvirkende til suksess og avgjørende for å skape forretningsresultater.

icon

Cognizant BigDecisions® gir TGS tilgang til innsikt

En nettbasert, selvbetjent innsiktsplattform gir raskt kritisk informasjon til kundene.

COGNIZANT BIGDECISIONS

Konfigurerbar og klar til bruk på

This is a SVG animation

mindre tid

enn plattformer bygd fra grunnen av

Basert på faktisk kundeengasjement. Individuelle resultater kan variere.

Cognizant BigDecisions®

 

Cognizant BigDecisions® er en forhåndslaget, ende-til-endeløsning for datainntak for å operasjonalisere analyser i hele virksomheten. Den består av fire moduler for å raskt konstruere en dataklar plattform:
 
Inntak

Metadatadrevet datainntak og -behandling i sanntid

Få data fra flere typer kilder med et robust rammeverk for datainntak, og smarte koblinger som inkluderer ad hoc, batch eller avanserte planleggingsalternativer.

Transformér

Organiser data i sanntid

Integrer og bearbeid komplekse datastrømmer – både batch og sanntid—gjennom et lett tilgjengelig, grafisk brukergrensesnitt (GUI) med intuitive dra-og-slipp-løsninger.

Styring

Sørg for datakvalitetssikring

Utfør selvbetjent datakvalitetsstyring, inkludert dataprofilering, validering, rensing og datastyring, med overvåkning og rapportering av datakvaliteten via forhåndsbygde visninger, drill-downs og dashbord.

Forbruk

Aktiver data fra flere kilder

Innhent data fra sosiale medier, IoT og bedriftskilder, lag komplekse datastrømmer i sanntid samt satsbehandling av innkommende hendelser, og generer aktive datastrømmer ved hjelp av et interaktivt grensesnitt uten kode.

icon-data-platform

COGNIZANTS DA­TA­MO­DER­NI­SE­RINGS­PLATT­FORM

kan lagre opptil

This is a SVG animation

på lagring

for å frigjøre ressurser til andre transformasjonstiltak

Basert på faktisk kundeengasjement. Individuelle resultater kan variere.

Intelligent Data Works

 

Intelligent Data Works er en fleksibel, nyttig datafabrikk med et unikt sett med AI- og ML-akseleratorer som automatiserer manuelle oppgaver og gjør data tilgjengelig når og hvor det trengs. Disse automatiserings- og intelligens-verktøyene, som driver forretningsinnovasjon og -resultater for å lage en AI-datarørledning, inkluderer:

 

Responsiv datamodellering 

Reduserer lanseringstiden ved å automatisk generere datamodeller; utnytter AI og maskinlæring, utfører konsekvensanalyser og selvkorrigerer mappingen for å laste data inn i målene.

Dataintegrasjon 

Akselererer ende-til-ende-livssyklusen til dataintegrasjonsprosjekter, noe som gir kortere lanseringstid, reduserte implementeringskostnader og forbedret produktivitet. 

Intelligent migrasjon 

Korter ned tiden det tar å ta beslutninger, ved å effektivisere migrasjonsprosjekter innen teknologi med ende-til-endeløsninger, inkludert ned- og oppstrøms dataintegrasjon med applikasjoner eller databaser, samt applikasjonene som kjører på eksisterende teknologi.

Testtjenester 

Administrerer automasjon av ekstraksjon, transformasjon og lasting (ETL) av store data, og gir raskere datatilgang over hele organisasjonen, med færre feil; QA utnytter de nyeste stordata-teknologiene.

DevOps 

Automatiserer utvikling av komplekse prosjekter på tvers av organisasjonen, for å gjøre datahåndtering mer fleksibel, dynamisk og effektiv. Muliggjør kontinuerlige kvalitetsforbedringer og raskere verdilevering.

DataOps 

Tilrettelegger for full automasjon av kontinuerlig integrering og kontinuerlig leveranse, for å sikre at data er forutsigbare og endringer er gjennomsiktige. Øker bedriftsledernes tillit til data som ligger til grunn for beslutningene deres.

Datatjenester 

Fremskynder data til nedstrøms applikasjoner og henter den ut til eksterne systemer og sluttbrukerrapporter. Gir handlingsbare data til dem som kan utføre endringer.

icon-read-report-white

Ytterligere ressurser

VIDEO

Slik overvinner du hindringer innen digital transformasjon
opens in overlay

WHITEPAPER

Data­mo­der­ni­se­ring : Grunnlaget for digital transformasjon
opens in new tab

BLOGG

Slik akselererer du for­ret­nings­end­rin­ger ved hjelp av data og AI
opens in new tab

PERSPEKTIVER

Data­mo­der­ni­se­ring : De store hindringene – og hvordan du kan overvinne dem
opens in same tab