carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Ledarskap, tillhörighet och förvaltarskap kommer att driva den fjärde industriella revolutionen

Cognizant på World Economic Forums årliga sammankomst

21–24 januari 2020, Davos-Klosters, Schweiz.

LEDNING FÖR EN HÅLLBAR VÄRLD


Digital excellens, mot en bättre framtid 
IT har kraften att bidra till en bättre värld – om den används ansvarsfullt och meningsfullt. Men det krävs ett starkt ledarskap för att säkerställa att tekniken används i goda syften.

Ledarskapet som förde oss till 2020 kommer inte att föra oss framåt. Framtidens ledare kommer att forma en kultur som värderar olika synsätt och som bygger tillit med kunder, medarbetare och världen som helhet.

På WEF:s årliga möte utforskar vi det här nya ledarskapet och hur vi bäst anpassar det moderna företagets intressen med medarbetarnas, kundernas, samhällets och planetens intressen.

FRÅN DAVOS – REUTERS OCH COGNIZANT

FRAMTIDENS ARBETE PÅ SPÅREN

Karriärvägar i en era av AI och automatisering

Företag och medarbetare som emotser en efterfrågan på nya färdigheter som krävs av intelligenta maskiner kommer att vara i ett bättre läge att blomstra på framtidens arbetsmarknad. Ligg steget före genom att gräva i Cognizants Center for the Future Work och Jobs of the Future Index.

SAMTAL I DAVOS

Digitally Cognizant – blog

FÖRBEREDELSER FÖR MORGONDAGENS STORA FÖRÄNDRINGAR, IDAG

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.