carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

NÄSTA UTVECKLINGSOMRÅDE

Vitalisera tillväxt med digitala plattformar

Vitalisera tillväxt med digitala plattformar

4,000 fat per dag
i produktionsökning uppnåddes när ett stort globalt oljebolag använde vårt system för beslutsstöd för att hjälpa fjärrutvecklingsteam att arbeta effektivare tillsammans.

Avancerad digital teknik har gett uppströmsleverantörer de verktyg som behövs för att genomföra snabba affärsförändringar. Cognizants uppströmslösningar och -tjänster fokuserar på att skapa mer affärsvärde och överträffar dagens krav på driften.

Vår djupa branschkompetens och det digitala fokuset gör att våra uppströmskunder kan framställa och implementera nya digitala plattformar. Cognizants kunder drar nytta av vår sakkunskap i branschen, inklusive produktutvecklingsfärdigheter som utvecklats i våra teknikvertikaler samt kompetens inom leveranskedjan från vår globala logistikpraxis.

KUNDEXEMPEL
Uppströmssektorn har precis börjat med den digitala omvandlingen. Eftersom framtida tillväxt och vinster står på spel gäller det att vara i framkant.

Ett alltför stort beroende av mänskliga ansträngningar för att förbereda produktionsdata ledde detta amerikanska oljebolag till Cognizant, där vi harmoniserade affärsprocesser och implementerade en digital redovisningsplattform för kolväte.

LÄS FALLSTUDIEN
UPPSTRÖMSEKOSYSTEM

Riktade lösningar

Smarta paketlösningar som hjälper uppströmsleverantörer med omvandlingen till den digitala åldern.

Rörlighet i den digitala arbetsstyrkan

En mobil driftsplattform som erbjuder effektivitet, kontroll och förutsägbarhet inom Yard Management.

Operational Intelligence Platform (OIP)

OIP hjälper fältdriftsledare att förbättra beslutsfattandet, få tillgång till mer aktuell information och vara uppmärksamma på eventuella problem.

I en ny rapport som analyserar IT-tjänster inom olje- och gasindustrin inkluderade HfS Research Cognizant i sin "As-a-Service Winner's Circle" för energidrift. Cognizant uppmärksammades för sin digitala vision och nätlösningar i hela värdekedjan.

LÄS MER ▷

Ytterligare funktioner

 • Affärskonsulttjänster och rådgivning: uppströms inom olja och gas

  MINIMERA OSÄKERHETER OCH MAXIMERA AGILITETEN

  Denna tjänst hjälper våra kunder inom marknadsområdena prospektering och produktion, oljefält och marknadsföring av teknik att hantera branschens osäkerheter och komplexitet. Viktiga tjänster omfattar:

  • Strategi för digital/integrerad drift – ger stöd för att upprätta den digitala eller integrerade driftsstrategin och implementera digitala lösningar för att maximera fördelarna med digitala oljefältsprogram.
  • Teknikkonsulttjänster – hjälper företag att definiera, utforma och genomföra teknikarkitekturer som främjar agilitet, hastighet och automatisering.

  • Tjänster för processexcellens – hjälper företag att vara mer innovativa och effektiva genom att gå igenom stora förändringar snabbare och utan massiv organisatorisk omvälvning.

  • Tjänster för portfölj-/programhantering – levererar anpassning av projekt- och programportföljen enligt företagets strategi för att säkerställa maximal avkastning på portföljinvesteringar.

  • Tjänster för fusioner, förvärv och avyttring – hjälper till med hanteringen av komplexa M&A-aktiviteter och avyttringsprogram, däribland IT-integrering och separationsrådgivning.
 • Intelligent Oil Fields (IOF)

  FRÄMJA VERKSAMHETS-EXCELLENS I FÄLTET

  Cognizants IOF-erbjudande ökar verksamhetens excellens genom att möjliggöra datadrivna beslut, förbättrat samarbete och kommunikation samt förbättrad miljö- och personalsäkerhet. Vår strategi härstammar från många års erfarenhet av att stödja komplexa intelligenta oljefältsprogram samtidigt som vi arbetar med flera aktörer inom oljefältstjänster (OFS) runt om i världen. Våra tjänster omfattar bland annat:

  • E&P-datahantering – hjälper organisationer att visualisera och få affärsvärde genom strukturerade och ostrukturerade data som genereras under hela livscykeln för fältutveckling.

  • Integrerade verksamheter – bygger en samarbetsbaserad fjärrdriftsmiljö med sömlös integrering mellan människor, arbetsprocesser och tekniklandskap.

  • Beslutssupportsystem – skapar insyn i realtid, kontroll och effektivitet genom förutsägbar verksamhetsdrift.

  • Geografiska informationssystem – integrerar implementering och integrering av GIS-plattformen samt supporttjänster.

  • Processkontroll och automatisering – tillhandahåller en heltäckande lösning som tjänar IT-landskapet över hela SCADA, industriella kontrollsystem, fabriksunderhållssystem, historiker, MES och företagets tillgångshanteringssystem.

  • Redovisning och produktrapportering för kolväte – inkluderar val och analys av paket, produktimplementering och anpassning, funktionell validering/testning samt produktunderhåll och support.
 • Tjänster för teknik- och fältutveckling

  OPTIMERA FÄLTVERKSAMHE-TEN

  Cognizant har ett anseende om att leverera innovativa, kundfokuserade teknik- och fältutvecklingslösningar som hjälper uppströmskunder att arbeta mer effektivt. Våra lösningar minskar tiden till första oljan och antalet utvecklingstimmar. De förbättrar även automatisering och optimering, från konceptvärdering till Front-End Engineering Design (FEED), genom detaljerad konstruktion, tillverkning och driftsättning av tillgångar.

  Smarta teknik- och fältutvecklingstjänster hjälper kunderna att minimera de totala projektkostnaderna och manuella aspekterna av tvärvetenskapligt samarbete genom nästa generations verktyg och tjänster för teknik- och kapitalprojektstöd. Bland våra erbjudanden finns:

  • Anläggningsteknik och design – 2D/3D-CAD-tjänster och automatisering, teknikdatahantering, simulering och analyser samt lösningar för digitala tvillingar och förstärkt verklighet.

  • Kapitalprojekthantering – möjlighetsdefinition, utvärdering av alternativ, design och mobilisering av projekt/program, PMO-kontor, optimering av programportföljer, hälsokontroll och revisioner, granskning av beslutskvalitet, förändringshantering, personalsamarbete och kunskapshantering, hantering av leveranskedjor och upphandling.

  • Smartare konstruktion – digital aktivering av processer och fältstyrka, IoT, gårdslogistik och materialspårning, robotteknik för konstruktion, drönare, övervakning, kroppsnära enheter, EH&S-lösningar, inspektion och efterlevnad samt etablering.

  • Tjänster för produktteknik och prototyper – utrustningsteknik, prototyper och testning, instrument- och kontrollsystem, OEM- och produktfunktioner, PLM-produktimplementering och support.

  • Implementering med IoT och IT/OT – anslutet ekosystem, IT/OT-integrering.
 • Tjänster för hanterad IT inom petroteknik

  FOKUSERA PÅ IT-EFFEKTIVITET

  Dagens flyktiga affärsmiljö inom olja och gas sätter ett tydligt fokus på optimering och att hitta nya arbetssätt. Bland de affärsmål som driver effektivitet finns behovet av att upprätthålla lägre utvecklings- och produktionskostnader, rationalisering och tillämpning av program samt integrering av befintliga IT-portföljer som behövs för att stödja digitalisering och flödeseffektivitet. Alla dessa är högsta prioriteringar för branschaktörer.

  Därför är nu outsourcing av tjänster i den standardmässiga petrotekniska domänen för icke-kärnverksamhet och programhantering en strategisk möjlighet. Cognizant stöder för närvarande en rad branschspecifika och ledande petrotekniska program som tillhandahåller heltäckande support- och underhållstjänster inom följande domäner:

  • Hantering av petrotekniska program – driftsättning, underhåll och administration av specialiserade E&P-progran såsom underjordiska appar, reservoarhantering samt borrnings- och produktionsappar.

  • Hantering av portföljer, licenser och leverantörer – rationalisering och optimering av den petrotekniska programportföljen, produktutvärdering och rekommendationer.

  • Integrering och teknisk modernisering – integrering, anpassning och modernisering av specialiserade E&P-program och data.
 • Uppströmstjänster och -plattformar

  FÖRBÄTTRA KUNDUP-PLEVELSEN OCH FÖRENKLA VERKSAMHETEN

  Våra tjänster för uppströmsaffärsprocesser och plattformserbjudanden fokuserar på att förbättra kundupplevelsen och förenkla affärsverksamheten. De är utformade för att hjälpa uppströmsföretag att växla från en CapEx-modell (kapitalkostnad) med inledande investeringar till en OpEx-modell (verksamhetskostnad) med förutsägbara månatliga avgifter. Exempel på tjänster:

  • Uppströmstjänster för HR och löner – betalnings- och skatterapportering, resor och utgifter samt administration av pensioner och personalförmåner.

  • Ekonomi- och redovisningstjänst – Source to Pay/Order to Cash/Record to Report, ekonomisk planering och analys samt F&A-konsulttjänster.

  • Inköp och anskaffning – analys och kostnadshantering, inköpsstöd, upphandlingsverksamhet samt leverantörs- och kontrakthantering.

  • Dokumentkontroll och informationshantering – insamling och avbildningar, innehålls- och processhantering, sökning och samarbete samt posthantering och -arkivering.
DEMONSTRATION

Utvalda tjänster

En stor olje- och gasleverantör
RESULTAT
En stor olje- och gasleverantör

utarbetade en långsiktig plan baserad på Cognizants forskning för att förstå föränderliga konsumentpreferenser vad gäller bränsle med låga koldioxidutsläpp.

LÄS MER
En global ledare inom olja och gas
RESULTAT
En global ledare inom olja och gas

baserad i Saudiarabien automatiserade sitt heltäckande lagerhanteringssystem och ökade anläggningens effektivitet med 200 %.

LÄS MER

Så omvandlar digital teknik olje- och gasindustrin

Spela upp video

Den största utmaningen är nu hur man gör mer utan att öka kostnadsnivån. Det är här digitaliseringen kommer till pass.

Director image
Director för Cognizant Digital Business Norway

Jan Robole

PRESSRUM

I nyheterna

November 5, 2018

Orica väljer Cognizant för att molnmigrera IT-infrastrukturen för ett globalt anslutet företag

May 17, 2018

Cognizant utnämns till marknadsledare inom tjänster för sakernas internet av undersöknings- och rådgivningsföretaget ISG

August 18, 2017

HfS Research ger Cognizant en plats i ”As-a-Service-vinnarcirkeln” för sin energiverksamhet

OLJE- OCH GASHANTERING

Ledarskap

Brian Jones

Vice President and Practice Head, Energy and Utilities