carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Den nya hjälpen

ÖVERGÅ TILL DIGITALA LÖSNINGAR OCH UPPNÅ BÄTTRE UTFALL I SJUKVÅRDEN

Omforma företaget med nya möjligheter att öka produktiviteten, förbättra läkemedelssäkerheten och säkerställa regelefterlevnad.

INNOVATION FÖR TRANSFORMATION


Biovetenskapsföretag har krav på sig att förnya sina processer så fort som möjligt.

För att tillgodose den hastighet vid vilken branschen utvecklas anammar ledande organisationer digital omvandling. Det finns dock utmaningar med att integrera digitala lösningar i den övergripande affärsstrategin, bland annat att skapa en företagskultur som fokuserar på intressenternas erfarenheter.

Cognizant omdefinierar hur biovetenskapsföretag genomför digitala satsningar. Det är därför 30 av de 30 främsta globala läkemedelsföretagen, 10 av de främsta 12 bioteknikföretagen och 12 av de 15 främsta medicintekniska företagen väljer oss.

VÅRA MARKNADSSEGMENT

MEDICINTEKNISKA ENHETER

Tjänster och lösningar som hjälper ledande personer i olika branscher att förbättra processerna för produktutveckling och tillverkning inom centrala operativa funktioner.

FARMACEUTISKA OCH BIOTEKNISKA FÖRETAG

Nya tankesätt och lösningar som hjälper läkemedels- och bioteknikföretag att rationalisera kostnader och förbättra effektiviteten samt omställningsförmågan i verksamheten.

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Cognizant erbjuder ett stort utbud av konsulttjänster och lösningar för globala företag inom branscherna biovetenskap, läkemedel och bioteknik.

FOKUS PÅ LÖSNING
Cognizant Shared Investigator Platform

Covid-19-pandemin har ändrat förutsättningarna för kliniska prövningar Cognizant® Shared Investigator Platform (SIP) ger en väg framåt genom den rådande situationens utmaningar. Plattformen ger kliniska forskare en bättre testupplevelse. Cognizant SIP är en molnbaserad lösning. Den har byggts och utvecklats av ett konsortium av ledande biofarmaceutiska företag som har delat information med varandra och standardiserat arbetsflöden.

Cognizant erbjuder lösningar som är specifika för de utmaningar som ... Bläddra bland sidorna nedan för mer information:

Produkter och plattformar för biovetenskap:

 

DE SENASTE IDÉERNA

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.