carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Utbildning 2.0

FINKALIBRERA UTBILDNING GENOM DIGITAL OMVANDLING

Med dagens digitala teknik kan skolor och elever göra fantastiska saker. Vi hjälper utbildare att identifiera framtida trender och tänka stort, även om de börjar i liten skala.

FÖRÄNDRINGAR I UTBILDNINGSVÄRLDEN


Den digitala disruptionen har nått utbildningsbranschen.

Aktörer i alla branschområden fattar nu viktiga beslut om vilken teknik som bäst uppfyller deras behov. Utbildningsleverantörer är emellertid medvetna om att de inte har råd att investera i alla nya produkter som kommer ut på marknaden.

Cognizants pågående kundarbete innefattar att utnyttja den mest lovande tekniken för mer personaliserad inlärning, bl.a. virtuell verklighet (VR), cognitive computing och artificiell intelligens (AI). Tillsammans banar vi väg för nästa generations campus och bättre studentresultat. 

VÅRA MARKNADSSEGMENT

LEVERANTÖRER AV UTBILDNING

Digital expertis som hjälper för- och grundskolan, gymnasier, högskolor och universitet att utarbeta strategier och tillämpa teknik på den verkliga världens affärsproblem.

UTGIVARE INOM UTBILDNING

Inlärningssystemfunktioner som hjälper utgivare av kursböcker och läroplansförfattare att utarbeta och leverera resultatbaserade utbildningstjänster.

YRKESSAMMANSLUTNINGAR

Lösningar som hjälper externa certifieringsorgan att följa med i föränderliga demografiska förhållanden och den ökande efterfrågan på socialt innehåll på mobila plattformar.

LEVERANTÖRER AV PROV OCH BEDÖMNINGAR

Läromedel och support för plattformstjänster som förbättrar verktygen för inlärning och den generella produktiviteten.

Hjälpa utbildningsbranschen att ta till sig och bemästra digital teknik

Alla aktörer i ekosystemet för utbildning – läromedelsförlag, utbildningsinstitutioner och utbildningsteknik – behöver ett effektivt och snabbt sätt att utvärdera ny teknik.

 

VISA PDF

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Våra kostnadseffektiva lösningar hjälper utbildningsinstitutioner att revidera, omvandla och omorganisera undervisning, verksamheter och affärsmodeller.

 • Omstrukturera högre utbildning för den nya studenten

  Våra tjänster för utbildningsväsendet är ledande när det gäller att omvandla verksamheten för utbildningsinstitutioner. Läs om vad som skiljer oss från resten i den här översikten.

  Hämta PDF
 • Digital kvalitetssäkring för nästa generations utbildning

  Den digitala omvandling av skolsystem från förskola till gymnasium berör hela utbildningsekosystemet, från skapande av innehåll till elevadministration, resultat, bedömningar och rapportering. Ekosystemet består av flera delar, men det verkliga mervärdet uppstår först när hela ekosystemet fungerar som en helhet.

  Hämta PDF
 • IT-infrastrukturtjänster

  En effektiv infrastruktur är avgörande för att kunna arbeta mot institutionens mål. Vi erbjuder en mängd olika infrastrukturtjänster som bidrar till bättre kunskapsresultat, beslutsfattande och institutionell effektivitet samtidigt som kostnaderna hålls nere. Våra IT-infrastrukturtjänster omfattar implementering, uppgradering och underhåll av företagsprogram samt konsolidering av infrastrukturer. Vi erbjuder även portföljanalys och -optimering.

 • Förlagsverksamhet inom utbildningsväsendet

  Förlagsverksamheten inom utbildningsväsendet växer. Våra förlagstjänster inkluderar leverans av onlineinnehåll och digitala produkter och tjänster. Vi erbjuder också strukturerade uppsättningar av resurser för lärande: mobilt innehåll för läroböcker, surfplattor och smarttelefoner; analys av lärande; samarbetslösningar och webbforum för att dela kunskaper och hålla kostnaderna nere. Andra Cognizant-lösningar hjälper dig att skräddarsy innehåll, leveranssätt och inlärningsstöd så att du kan hantera individuella undervisningsstilar.

 • Video och uppslukande upplevelser

  Cognizant hjälper dig att få en tydlig vision för videostrategin, som leder till nya utbildningsupplevelser, och att sedan ta den från idé till färdigställande på rekordtid.

  VISA PDF

DE SENASTE IDÉERNA

Nyheter


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

 Se vad digitala lösningar kan göra för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.