carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Utbildning 2.0

FINKALIBRERA UTBILDNING GENOM DIGITAL OMVANDLING

Med dagens digitala teknik kan skolor och elever göra fantastiska saker. Vi hjälper utbildare att identifiera framtida trender och tänka stort, även om de börjar i liten skala.

FÖRÄNDRINGAR I UTBILDNINGSVÄRLDEN


Den digitala disruptionen har nått utbildningsbranschen.

Aktörer i alla branschområden fattar nu viktiga beslut om vilken teknik som bäst uppfyller deras behov. Utbildningsleverantörer är emellertid medvetna om att de inte har råd att investera i alla nya produkter som kommer ut på marknaden.

Cognizants pågående kundarbete innefattar att utnyttja den mest lovande tekniken för mer personligt anpassad inlärning, bland annat virtuell verklighet (VR), cognitive computing och artificiell intelligens (AI). Tillsammans banar vi väg för nästa generations campus och bättre studentresultat. 

VÅRA MARKNADSSEGMENT

LEVERANTÖRER AV UTBILDNING

Digital expertis som hjälper högskolor och universitet att utarbeta strategier och tillämpa teknik för att förbättra studenternas åtkomst, upplevelser och resultat.

UTBILDNINGSLE-VERANTÖRER

Tjänster som ökar lönsamheten och minskar riskerna för investeringar i de plattformar, produkter och program som erbjuds av utbildningsutgivare och -leverantörer.

YRKESSAMM-ANSLUTNINGAR

Lösningar för digital omvandling som ökar medlemsvärdet och inlärningseffektiviteten.

LEVERANTÖRER AV PROV OCH BEDÖMNINGAR

Digital konstruktion av heltäckande plattformar för utvärderingsskrivande, leverans, övervakning och rapportering för att förbättra klassrumsupplevelsen eller certifieringen i en professionell miljö.

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

FOKUS PÅ LÖSNING
Cognizant® Digital Education Enablement

Cognizants lösning Digital Education Enablement skapar och levererar onlineprogram för universitet som förbättrar studenternas upplevelser och resultat samt ökar institutionens effektivitet.

VISA PDF

 • OMSTRUKTURERA HÖGRE UTBILDNING FÖR DEN NYA STUDENTEN

  Våra lösningar för studentlivscykeln kombinerar expertisen om AI, analys och uppslukande tekniker för att ge en bättre studentupplevelse i alla aspekter av studentresan såsom intagningar, introduktioner, lärande, utvärderingar,
  e-autentisering och rapportering.

  Hämta PDF
 • DIGITAL KVALITETSSÄKRING FÖR NÄSTA GENERATIONS UTBILDNING

  Vår utbildningsfrämjande lösning omvandlar studentresan – via kombinerade erbjudanden för marknadsföring och reklam, innehållsverksamhet och analys – för att minska kostnaderna per studentförvärv och sänka institutionens brytpunkt för programinvesteringar´.

  Vi samarbetar även med institutioner och företag för att tillsammans skapa plattformar och vägar som ger studenter de digitala kunskaper som krävs för en anställningsbar arbetsstyrka i framtiden.

 • TJÄNSTER FÖR IT-INFRASTRUKTUR

  Vi erbjuder en mängd olika infrastrukturtjänster som bidrar till bättre kunskapsresultat, beslutsfattande och institutionell effektivitet samtidigt som kostnaderna hålls nere. Våra IT-infrastrukturtjänster innebär implementering, modernisering, molnmigrering, underhåll av företagsapplikationer och konsolidering av infrastrukturer. Vi erbjuder även portföljanalys och -optimering.

 • FÖRLAGSVERKSAMHET INOM UTBILDNINGSVÄSENDET

  Digital omvälvning påverkar utbildningsutgivning rejält allt eftersom den övergår från bokpublicering till plattformsaktiviteter.  

  Vi utvecklar studentinriktade lösningar som möjliggör denna övergång, däribland utveckling av inlärningsplattformar, innehållsmigrering, tillgänglighet och lösningar för att effektivt leverera utbildningsinnehåll på flera enheter.

 • VIDEO OCH UPPSLUKANDE UPPLEVELSER

  Vårt team för lösningar med video och uppslukande teknik kan ge en tydlig vision för din videostrategi, som leder till nya utbildningsupplevelser, och sedan ta den från idé till färdigställande på rekordtid.

DE SENASTE IDÉERNA

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.