carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

RÄTT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL DIGITAL STRATEGI


När digitala verktyg sprids ökar även antalet kundkrav, vilket leder till ökad intern press att leverera produkter och tjänster som är digitalt redo.

För att förbli relevanta är det mycket viktigt att implementera en effektiv digital strategi i IT-miljöernas front-, middle- och back-office. Det brådskande behovet av att skapa och använda en digital strategi leder emellertid till en rad komplexa problem som företag måste åtgärda snabbt för att inte hamna på efterkälken.

Vi hjälper kunderna att implementera strategier som förenar företags- och teknikarkitekturer, genererar tillväxt och ger konkurrensfördelar.

SE VÅRA ERBJUDANDEN

En kulturell lösning på digitaliseringen: så hjälper vi företag med problem

Arbetskulturer som har utvecklats över årtionden kan vara komplicerade, långsamma och omotiverade. Ledare måste avsiktligen förändra organisationskulturen så att medarbetarna ser fram emot framtidens digitala arbete.

VISA PDF

En aktivists guide till att styra organisationskulturen i en digital riktning

Digitaliseringen kommer bara till sin rätt i en lämplig företagskultur. Det räcker inte att chansa och hoppas på att medarbetarna anpassar sig till de stora förändringarna om arbetssätten ska utvecklas. Här är vår planering i sex delar för att driva kulturförändring.

SE PERSPEKTIV

NYA ARTIKLAR

PERSPEKTIV
7 ovanor som misslyckade digitala omvandlingar har gemensamt

Vad står i vägen för din digitala framgång? Här är sju av de vanligaste hindren som vi har sett i olika branscher och geografiska områden.

FAKTABLAD
Så här interagerar du med kunderna på bästa sätt

Med hjälp av kundinteraktionstekniker som humancentrerad design och tekniska framsteg som känsloanalys kan organisationer skapa meningsfulla interaktioner som leder till större tillit och bättre affärsresultat.

FAKTABLAD
Transformera innehåll i den digitala tidsåldern

Cognizant Contentize underlättar omvandlingen av innehållsekosystem så att de anpassas till utmaningarna i en allt mer digitaliserad och global innehållsindustri, vilket hjälper kunderna att förbättra produktiviteten och skapa ett ”digitalt först-ekosystem”.

$75.7M

Andel outnyttjade inkrementella intäkter per företag som anses kunna genereras med en digital strategi.

SE PERSPEKTIV

LÖSNINGAR

UTNYTTJA DIGITALA LÖSNINGAR FÖR OMVÄLVANDE RESULTAT


Om du påskyndar den digitala övergången med hjälp av Cognizants tjänster blir vägen tydlig och processen systematisk. Våra integrerade digitala lösningar är kundanpassade och ger stort genomslag i verksamheten.

 • INSIKT I OMVANDLING

  STAKA UT VÄGEN TILL FRAMGÅNG

  Insight to Transformation skapar en digital strategi med planer för omvandling och ökad värdegenerering. Vi har omdefinierat strategiprocessen utifrån ett digitalt baserat perspektiv för att öka prestandan och leverera en omvälvande strategi:

  1. Insikter om förnyelse. Vi använder våra insikter om kunder, affärs- och verksamhetsmodeller och organisationer för att korta ned tiden till att uppnå visionen och strategin.
  2. Agila metoder. Vi utvecklar strategin i stegvisa spurter med hjälp av en ”poddbaserad” teamstruktur, vilket ger flexibilitet och högre hastighet. 
  3. Exekveringsexpertis. Strategier som inte är utformade för att kunna genomföras påverkar inte verksamheten. Vi anser att strategin måste inbegripa en utförandeplan.

  Vägen framåt på den digitala resan

  Digitala intäkter förväntas fördubblas mellan 2015 och 2018, enligt vår studie. Faktum är att företag som halkat efter redan går miste om stora intäkter. Här är några insikter om vad som krävs för att lyckas framöver.

  SE PERSPEKTIV
 • STYRD INNOVATION

  SKAPA, VÅRDA OCH BYGG EN INNOVATIONSKULTUR

  Våra funktioner för hanterad innovation använder en insiktsdriven, agil arbetsprocess för att prioritera och snabbt utveckla kundlösningar som ger nya typer av värde. För att säkerställa kontinuitet etablerar, stödjer och bygger vårt program innovativa funktioner i organisationen så att företag snabbt kan ta sig från problemidentifiering till lösningar. Viktiga fördelar innefattar följande:

  • Införa innovationsfunktionen i organisationen: Vår beprövade process utvecklar snabbt driftfärdiga lösningar och överför kunskaper, metoder och verktyg för att skapa en hållbar agil arbetsmodell.
  • Prioritera initiativ som levererar mervärde: Genom att utnyttja insikter, organisationsstrukturer och våra kunskaper om nästa generations digitala teknik hjälper vi kunderna att prioritera de initiativ som ger bäst ROI.
  • Förkorta tiden till marknaden: För att säkerställa snabb leverans av de viktigaste produkterna och tjänsterna utbildar vi tvärvetenskapliga team i att testa insikter och utnyttja molnet under hela produktutvecklingscykeln.
    

  Hanterade innovationslösningar

  Upptäck hur hanterad innovation från Cognizant Digital Business tillhandahåller de resurser, verktyg och metoder som krävs för att skapa ett framgångsrikt, styrbart innovationsprogram som ger mätbara resultat via hållbara, upprepningsbara tekniker.

  VISA PDF
 • PERSONALOMSTÄLLNING

  FÖRBÄTTRA PERSONALSTYRKAN

  Dagens organisationer påverkas av förändringar från flera håll, bland annat behovet av en mer agil personal, nya digitala plattformar och föränderliga arbetsflöden mellan medarbetare och datorer. För att lyckas i den här miljön måste företag planera inför utvecklingen genom att fortbilda personal, integrera nya verktyg och skapa en optimal arbetsplats.

  Med Cognizants Workforce-lösning som ett digitalt tillvägagångssätt kan du göra mer med tekniken. Programmet möter medarbetarnas behov på alla nivåer, både nu och i framtiden, från kultur- och styrningsdiagnostik till förbättrad utbildning och utveckling samt omvandling av arbetskraften. Det hjälper organisationer att växa och konkurrera i dagens digitala affärsvärld.

  Lösningar för personalomställningar

  Förvandla organisationen och personalresurserna med nya kunskaper, metoder och tankesätt som krävs för att uppnå och upprätthålla konkurrenskraftiga nya resultatnivåer i den digitala eran.

  VISA PDF

  Främja digital framgång

  Så övergår 22 företag till den nya marknaden.

  SE PERSPEKTIV
 • FÖRÄNDRA IMPLEMENTERINGEN

  HANTERA DIGITAL FÖRÄNDRING

  Många företag investerar i teknik som underlättar omvandling för att hålla jämna steg med den digitala revolutionen. Detta kan dock vara en långsam process.

  Cognizants Change Adoption-lösningar erbjuder en komplett digital strategi för att implementera omfattande omvandlingar i stor skala. Med digitala verktyg som underlättar implementering och agilitet hjälper vår strukturerade metod kunderna att påskynda den digitala omvandlingen så att den går i samma takt som affärsförändringarna runt omkring dem.

  Change Adoption-lösningar

  Se till att digitala initiativ genererar och bibehåller affärsvärdet och prestandan genom att snabba på implementeringen av nya digitala tekniker, plattformar och processer med Change Adoption-lösningar från Cognizant Digital Business.

  VISA PDF

  Kognitiv databehandling: den ”mänskliga” själen i en ny dator

  När effekterna av kognitiv databehandling växer exponentiellt uppstår en alltmer symbiotisk relation mellan människor och datorer.

  SE PERSPEKTIV
 • OMVANDLINGSMÖJLIGHETER

  OMVANDLING PÅ ETT NYTT SÄTT

  Våra proffs har gedigna kunskaper inom hantering av komplexa företags- och IT-omvandlingar och hjälper till att etablera strategier, struktur, planering, kontroller och styrning som gör att du kan ta steget framåt. Vi ger dessutom ledningen de senaste visuella verktygen för att snabbt anpassa sig till framtida utvecklingar och förändringar av efterfrågan.

  Transformation Enablement-lösningar

  Säkerställ att organisationens digitala omvandling uppnår helt nya resultatnivåer och snabbt skapar mervärde med våra Cognizant Digital Business- och Transformation Enablement-lösningar.

  VISA PDF

  Gör dig redo för de kommande 40 månaderna med hyperdigital omvandling

  År 2020 kommer 17 olika digitala tekniker att avsevärt påverka och omvandla våra arbetssätt. 

  SE PERSPEKTIV

DE SENASTE IDÉERNA

Läs våra senaste idéer om digitala strategier och ta reda på hur du bäst ger företaget en digital fördel.

BRANSCH I FOKUS

BIOVETENSKAP

FÖRÄNDRA BIOVETENSKAPEN MED DIGITALA LÖSNINGAR

För att komma åt det digitala affärsvärdet i biovetenskapens ekosystem – bland forskare, naturvetare, tillsynsmyndigheter, betalare, vårdgivare och patienter – måste du utvinna och ge mening åt nya dataflöden på ett effektivare sätt för att optimera föråldrade processer som är i behov av en digital uppdatering.

BRANSCHARTIKLAR

Work Ahead
Hälso-och sjukvård i den digitala tidsåldern

För en digitalt styrd tillväxt om 30 % på inkomstsidan inom sjukvården krävs en rad nya infallsvinklar.

FAKTABLAD
Recept för sjukvårdens digitala IT-chefer

IT-chefer i sjukvården står beredda att utöka sitt inflytande i en perfekt storm av reglerings- och marknadskrafter som kräver digitala svar.

PERSPEKTIV
Överbrygga den digitala klyftan inom hälsovården

Under 2018 kommer digitala investeringar att ge en 11-procentig ökning av både försäljning och vinst för aktörer inom hälso- och sjukvårdsbranschen, vilket är en fördubbling av dagens intäkter med 5,2 %. Det kräver ett ordentligt uppbrott från status quo.

NORDICS COGNIZANT BLOG

NYHETER

Läs mer om oss
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.