carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Designa exceptionella upplevelser

LÄS ARTIKELN

LEVERERA UPPLEVELSER SOM GÖR INTRYCK


Med de största tillgängliga digitala supporttjänsterna levererar vi morgondagens upplevelser i dag

Våra experter bygger på strategi och forskning för att koppla data till design, system till berättelser och insikter till resultat. Cognizant Interactive förbinder i slutänden människor med upplevelser utöver det vanliga. Vi möjliggör dessa upplevelser med en rad erbjudanden.

LÖSNINGAR

UPPLEVELSELEDDA LÖSNINGAR

Våra upplevelseledda erbjudanden går igenom hela kundens livscykel och driver värde mellan branscher.

 • OMVANDLING AV KUNDUPPLEVELSEN

  KONVERTERA KUNDER TILL FÖRESPRÅKARE

  Att leverera en exceptionell kundupplevelse (CX, Customer eXperience) kräver en djup förståelse för de mest värdefulla upplevelserna längs kundresan och ett holistiskt samarbete över alla delar av organisationen. Vår Experience Orchestration-metodik hjälper våra kunder att identifiera de mest värdefulla möjligheterna samt stödja företagsledare i deras engagemang för att ge kunderna den bästa upplevelsen, vilket ger mätbar påverkan. Starka operativa och tekniska färdigheter översätts till dynamiska kundupplevelser på marknaden. Lösningarna inkluderar upplevelsestrategi och -design, erfarenhetsdriven handel (headless), mobil upplevelseutveckling, modernisering av e-handel och nya kanalupplevelser såsom AR, VR och röst.

 • OMVANDLING AV MEDARBETARUPPLEVELSEN

  FÖRENKLA SÄTTET ATT ARBETA

  Vi hjälper företag att förenkla viktiga medarbetares resor och stärka dem genom att använda ett integrerat tillvägagångssätt med nya verktyg och funktioner. Vår Experience Orchestration-metodik anpassar företagets vision till medarbetarnas resa för att öka produktiviteten och förbättra engagemanget genom att förenkla sättet att arbeta. Erbjudandet för omvandling av medarbetarnas upplevelse (EX, Employee eXperience) kombinerar mänsklig design med förstklassiga tekniska förmågor. Denna kombination hjälper till att leverera modern EX med lösningar såsom virtuell arbetsplats, mobilitet för arbetsstyrkan, plattformar för företagsinnehåll samt erfarenhetsdesign och -teknik. Vi integrerar tjänster för implementering och användning med alla EX-omvandlingsprogram för att maximera effekten av omvandlingen.

 • INNEHÅLLSTJÄNSTER

  INNEHÅLL ÄR BRÄNSLET BAKOM UPPLEVELSER

  Vi erbjuder ett förenklat tillvägagångssätt för innehållsdrift – det syftar till att uppnå effektivitet i stor skala utan att offra innehållskvalitet eller leveranshastighet. Vi skapar, levererar och hanterar innehåll i komplexa flerkanaliga miljöer för att säkerställa att varumärkeshistorier berättas på ett konsekvent men ändå unikt sätt, samtidigt som efterlevnadskraven uppfylls. Erbjudandena omfattar innehållsstrategi, en fabrik för digitalt innehåll för försäljning och marknadsföring, implementering av en plattform för hantering av varumärkesinnehåll, hantering av digitala tillgångar, innehållspublicering och digital inlärning samt utbildning för innehållshantering.

 • DIGITAL MARKETING SERVICES

  OMDEFINIERA DRIFTMODELLER FÖR MARKNADSFÖRING

  CMO:s organisatoriska ansvar förändras, kanalerna och verktygen för att nå kunder exploderar och den stora mängden data och innehåll är överväldigande. Cognizant hjälper marknadsförings- och teknikchefer att hantera denna komplexitet med tjänster såsom omdesign av operativ modell, realisering av MarTech-värde, marknadsföringskreativa och kampanjmässiga tjänster samt anpassningsstrategi.

 • HANTERADE ADOBE-TJÄNSTER

DE SENASTE IDÉERNA

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Adobe
Microsoft
Box
Cisco
Hitachi Vantara
Alfresco
Kony
Open Text

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

* Friskrivning

Gartner: Magic Quadrant for CRM and Customer Experience Implementation Services, Worldwide, Patrick Sullivan, Ed Thompson, 7 februari 2019.

GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt, och används häri med tillstånd. Med ensamrätt. Rapporten publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör utvärderas i kontexten för hela dokumentet. Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som skildras i sina forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer som har högst betyg eller någon annan beteckning. Gartners forskningspublikationer består av Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som faktamässiga uttalanden. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på denna forskning, inklusive eventuella garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.