carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Nästa generations strategiska programvara

Transformera PLM för den digitala tidsåldern

Utnyttja det transformerande affärsvärdet i dina produktdata för att minska genomloppstiderna och förbättra verksamheten, samt öka intäkterna, kundnöjdheten och marknadsandelen.

LÄS MER

SÄTT FART PÅ DEN DIGITALA TRANSFORMATIONEN


Kvaliteten på produktdata är något av det viktigaste att ta hänsyn till i strategin för digital transformation.

Av den anledningen utgår Cognizants strategi för produktlivscykelhantering (PLM) från att sammanföra produktinformation, människor och digitala processer och på så sätt dra strategisk nytta. 

Produktdata utgör nyckeln till välgrundat beslutsfattande, oavsett om ditt mål är att minska lanseringstiden, förbättra produktverksamheten eller väsentligt påverka resultatet.

De flesta företag som inleder en PLM-transformation ställer sig följande frågor:

 • Vad är nästa generations PLM i ett digitalt sammanhang?
 • Vilka är möjligheterna för vår verksamhet?
 • Har vi rätt kapacitet för att sköta produktdata med digitala lösningar?
 • Vilka åtgärder kan vi vidta för att validera vår PLM-strategi?

Cognizant ger dig svaren. Vi genomför djupgående granskningar av organisationen ”uppifrån och ner" och tillhandahåller implementeringstjänster ”nerifrån och upp”. Vårt dedikerade team av ämnesexperter med gedigen teknikbakgrund hjälper dig att transformera inför morgondagen och klara dagens utmaningar.

LÖSNINGAR

EN MODERN PLM-METOD


Baserat på forskning och åratal av kundarbete erbjuder Cognizant en modern och noggrann PLM-metod inom ramen för ett digitalt sammanhang.

Vi utnyttjar människocentrerade och designtänkande principer för att få ny kunskap om produktdata som ofta missas när nya produkter skapas. Detta hjälper dig att möta dolda kundbehov som dina konkurrenter inte ens är medvetna om.

 • PLM FÖR DIGITAL TRANSFORMATION – STRATEGI OCH RÅDGIVNING

  ÅSTADKOMMA VARAKTIG FÖRÄNDRING

  Vi tillhandahåller ett perfekt utbud av tjänster som uppfyller dina specifika behov för PLM-transformationen. Våra digitala tjänster omfattar:

  • Produktdata som tjänst (PDaaS)
  • Digitala fotavtryck inom ramen för PLM
  • PLM-analys
  • PLM-mikrotjänstarkitektur
  • PLM i blockkedjan
  • PLM i molnet
  • Ramverk för digital utvärdering av PLM
 • PLM-konsulttjänster

  OPTIMERA DINA TEK­NIKIN­VE­STE­RING­AR

  Det är lika viktigt att veta vad man ska göra som hur man ska göra det. Cognizants PLM-rådgivningstjänster hjälper dig att hålla rätt kurs gällande: 

  • PLM-färdplan och -strategi
  • PLM – mognadsbedömning
  • PLM-leverantörsutvärdering
  • Omvandling av affärsprocesser
  • Genomförbarhetsstudie och konsekvensanalys för migrering
 • PLM-tekniktjänster

  UTNYTTJA VÅR GLOBALA LEVERANSMODELL

  Med expertkunskaper om alla färdigköpta allmänt tillgängliga produkter (COTS) och PLM-produkter, såsom Teamcenter, Windchill, Enovia/MatrixOne och Agile PLM, erbjuder Cognizant ett stort utbud av tekniktjänster där vår globala leveransmodell används. Vi hjälper kunderna att sänka sina driftkostnader och uppnå affärsvärde med följande tjänster:

  • Implementering och anpassning av produkter
  • Integrering av affärssystem och CAD/CAM
  • Globalt samarbete 
  • Rapportering och analys 
  • Underhåll och support
 • MIGRERINGS- OCH UPPGRADERINGSTJÄNSTER FÖR PLM

  MIGRERA MED LÄTTHET

  Det ökande antalet sammanslagningar och förvärv och spridningen av olika teknikplattformar har medfört att PLM-migrering blivit ett kritiskt behov för många organisationer. Cognizants verktygsbaserade, strukturerade migrerings- och uppgraderingsmetod säkerställer en problemfri och lyckad PLM-migrering.

VÅRA PARTNER

Strategiska samarbeten med ledande teknikföretag ger våra kunder omfattande digitala PLM-lösningar som transformerar produkter, tjänster och upplevelser. Våra allianser gör det möjligt för oss att tillhandahålla ändpunkt-till-ändpunkt-tjänster som sammanför produktdata, människor, digitala processer och teknik för att driva nytt affärsvärde.

Dassault Systemes
Oracle
PTC
SAP
Siemens

Nyheter

22 OKTOBER 2020
Cognizant om att förvärva Bright Wolf, accelererande tillväxt inom industriellt Internet of Things Services

Förvärv kommer att utöka Cognizants kompetens inom smarta produkter och Industri 4.0

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.