carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Video

Ändra marknadsföringens spelregler

Med höga förväntningar om att snabbt möta föränderliga behov på ett hyperpersonaliserat sätt, så hjälper Cognizant ditt företag att omforma upplevelser för optimala resultat.

Visa video
Driv ditt företag med snabbrörlighet och intelligens i stor skala

Marknadsförare som navigerar i de pandemiska chockvågorna står inför stora utmaningar. Föränderliga kundbeteenden. Hitta nya marknadslösningar som bygger förtroende för varumärket, samtidigt som kampanjens effektivitet maximeras. Leverera hyperpersonaliserade upplevelser i rätt sammanhang genom samtliga kanaler – och på ett effektivt sätt. Mandatet är tydligt: Påskynda övergången till digital marknadsföring för att hålla dig relevant.

Cognizants Marketing Operations-lösning hjälper till i samtliga delar av din verksamhet och sammanför rätt kompetens, tankeledarskap och plattformsexpertis för att driva påtagliga resultat genom hela marknadsprocessen.

Ekonomin efter pandemin kräver att du hänger med i föränderliga kundbehov och kundbeteenden. Vi hjälper dig att automatisera och skala många delar av ditt företag, vilket möjliggör personaliserade kampanjer oavsett vart dina kunder befinner sig på sin resa.

Visa PDF

En heltäckande produktportfölj

Cognizant ger mervärde i alla steg av den digitala reklamprocessen.
Gedigen plattformskompetens

Verksamhet och prestanda du kan lita på med genomgående kompetens och erfarenhet.
Verktyg och ramverk

Resultatinriktad interaktion betyder att dina reklamkostnader ger en riktig avkastning på investeringen.
Ämnesexperter

Cognizants erfarna team ger avgörande råd om kampanjer och optimering.
Global räckvidd

Den internationella omfattningen av digital annonsering betyder att kampanjer kräver en samarbetspartner med global räckvidd.

50 %

Produktivitetsvinster genom att integrera avancerad analys i de kampanjansvarigas processer.

Läs mer

Våra perspektiv

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.