carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Optimera relevans och engagemang

Transformera driftmodeller för att stärka kundernas lojalitet

Se varför över 30 000 butiker och restauranger arbetar med oss.

Fördjupa kundrelationerna


Dagens företag inom detaljhandeln och konsumentvaror utmanas att utveckla djupare kundrelationer, ge kunder möjligheter och mer kontroll, skapa svårslagna upplevelser och använda digitala lösningar i alla funktioner för försäljning, support, marknadsföring och ekonomi.

Intelligent digital drift är avgörande för framgång. Företag måste kombinera transformationen av affärsprocesser, digitala plattformar och automatisering för att hålla jämna steg med kundernas krav och marknadstrender. Data, analys och AI krävs för att förstå kunder och tillväxtmöjligheter.

Cognizant samarbetar med detaljhandlare och försäljare av konsumentprodukter för att skapa meningsfulla interaktioner. Med hjälp från funktionstjänster i global skala hjälper vi företag att arbeta kostnadseffektivt och optimera kundupplevelser.

Segment

Konsumentvaror

Använd transformation av affärsprocesser för bättre försäljning, marknadsföring, kundservice, finansprocesser, kundupplevelse, samt för att öka marknadsandelen.
Varuhus

Kombinera intelligenta digitala plattformar och funktionstjänster för att förbättra hanteringen av försörjningskedjan och kundservice, smidighet och anpassbarhet.
Lågprisbutiker

Implementera digital drift för att optimera marknadsföring och förbättra effektiviteten i leveranskedjan och produktmixhanteringen för högre kundlojalitet och tillväxt av kundbasen.
Detaljhandlare inom livsmedel och läkemedel (apotek)

Kombinera molnet, data, automatisering och AI för att förbättra prissättning, lagerhantering, försäljning och tjänster, samt kundupplevelsen från början till slut.
Fackhandel

Transformera affärsprocesser för att förnya kundupplevelser i lokala och digitala kanaler, samt förbättra agiliteten för anpassningen till ständig förändring.
Livsmedelföretag

Transformera försäljning och kundservice för att leverera en kundupplevelse och affärsresultat för nästa generationsi omnikanaler.

33 %

ökad försäljning med intelligent orderhantering för detaljhandel och konsumentprodukter

Utbud och plattformar

Snabb skalbarhet med digitala plattformar


Vi erbjuder tjänster som hjälper återförsäljare att effektivisera finansieringsverksamheten, stärka kundupplevelsen och förbättra butikshanteringen - snabbt och i stor skala.

 • CognizantT® Digital Finance & Accounting

  Digital transformation av ekonomi och redovisning

  Transformera ekonomi- och redovisningsaktiviteter till värdegeneratorer för ditt företag. Använd nästa generations digitala funktioner för att få ut mesta möjliga av befintliga investeringar och göra procure-to-pay, order-to-cash, record-to-report och finansiell planering till värdefulla affärsinsikter.

  Läs mer
 • Cognizant® Digital Customer Service

  Vårda dina kunder på rätt sätt

  Få nya intäktsgenererande möjligheter för ditt företag med nästa generations kundtjänst. Vi gör det möjligt för dig att leverera proaktiva, prediktiva interaktioner mellan alla kunders prioriterade kanaler, och därmed också effektivare, mer verkningsfulla och innehållsrika upplevelser.

  Läs mer
 • Cognizant® Digital Store Support

  Låt digitala lösningar sköta butiken

  Säkerställ butikernas drifttid för att minska intäktsläckage och driftstopp för anställda och för högre kundnöjdhet. Digitala butikssupporttjänster ger snabbare problemlösning och betalningar.

 • Cognizant® Digtial Content Management

  Smidig upplevelse på
  e-handelsplattformar

  Få högre vinst genom stabila och digitaliserade innehållshanteringsprocesser. Detta ger korrekt innehåll, enhetliga data, informationsrikare bilder med bilddigitalisering och smart etikettering. I slutänden får du en smidig upplevelse på e-handelsplattformar som uppnås genom avancerad analys, automatisering och dataextraheringsteknik.

 • Cognizant® Next Gen Customer Service & Sales Operations

  Minska intäktsförluster – förbättra kassaflödet

  Integrera CRM, kanaler för kundinteraktion, avancerad analys, marknadsföring och humancentrerad processdesign för att uppnå digital transformation genom våra omnikanaliga lösningar. Vi hjälper dig att leverera överlägsna kundinteraktionsupplevelser, en lista över registrerade intäkter, bättre inköp, lägre kundbortfall och ineffektivitet i driften, samt flexibla affärsmodeller.

Senaste insikterna

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

 

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you