carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Värde och lönsamhet på turbo

Digitalisera och effektivisera eftermarknads­aktiviteter

Effektiv installering, reparation, underhåll och support kräver integrering av personal, processer, analyser och den senaste tekniken. Cognizant Digital After Market Services bidrar till att digitalisera processen från början till slut.

Tillverkningsföretag är under ständig press att hitta nya inkomstkällor, och eftermarknadstjänster har potentialen att bli ett stort område för differentiering och nya kassaflöden. Men effektiv installation, reparation, underhåll och support kräver fullständig överblick över eftermarknadsvärdekedjan. Det här är ett stort projekt, men Cognizant Digital After Market Services kan hjälpa till att effektivisera processen.

Cognizant har lång erfarenhet av att integrera disparata system och förbättra eftermarknadstjänster i ett brett spektrum av verksamheter. Vår digitalcentrerade strategi utgår från en digitalisering av dina verksamheter och erbjuder en omfattande svit av marknadsledande resurser, inklusive partnersamarbeten med OnProcess Technology och PEGA, för att stärka och samla sex huvudområden:

  • Hantering av serviceförfrågningar
  • Hantering av fältservice
  • Beställingshantering för reservdelar
  • Garantihantering
  • Omvänd logistik
  • Tillgångsövervakning

Allt för länge har funtionen för  eftermarknadsservice enbart betraktats som ett kostnadsställe. Nu när bredare, djupare digitala lösningar är tillgängliga har det aldrig varit ett bättre tillfälle att fokusera på eftermarknadstjänster och omvandla dem från en utgiftspost till en affärsmöjlighet.

Visa PDF

Över 1 miljon USD

i kostnadsbesparingar för en stor energileverantör

Läs mer

Hantering av serviceförfrågningar

Den här processen hanteras vanligen i ett kundkontaktcenter och behandlar kundserviceförfrågningar genom samtalsprioritering och/eller skapande av serviceärende innan servicetekniker skickas ut.
Hantering av fältservice

Den här processen omfattar sökning efter reservdelar, tillgängligheten på verktyg och kompetens, tilldela tekniker för serviceärendet och utskick och optimering av färdvägar, samt samarbete med leverantörer och tredjepartsleverantörer.
Beställningshantering av reservdelar

Här är fokusen på prioriteringen av kritiska reservdelar, lagerhantering och orderexpediering, samt minskning av restorder och returer av reservdelar.
Garantihantering

Funktionerna täcker områden, såsom godkännande av returvaror, handläggning av skadeståndskrav och regressrätt gentemot leverantörer.
Omvänd logistik

Den här breda och komplexa funktionen inkluderar returtillstånd, hantering av avvikelser, problem i hyllhanteringen, spårning av försändelser och avtalsadministration, samt kredit- och återfaktureringstjänster.
Tillgångsövervakning

Utnyttjande och optimering av tillgångar, underhållsplanering och -schemaläggning, samt hantering av incidenter och regelefterlevnad är alla kännetecken för en stabil kapacitet för förvaltning av tillgångar.

Våra perspektiv

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart maed dagens omfattande och växande digitala funktioner. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

 

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.