carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Öka konkurrenskraften, minimera risken

Transformera driftmodeller för snabbare tillväxt

Lär dig varför över 30 av de främsta livförsäkringsbolagen och 13 av de 25 främsta skadeförsäkringsbolagen arbetar med oss.

Påskynda den digitala transformationen


Konventionella affärsmodeller inom försäkringar har visat sig vara anmärkningsvärt flexibla under en period, men branschen börjar känna av hur den digitala tekniken påverkar sättet som produkter och tjänster levereras.

Resultatet är att denna digitala övergång förändrar hur dessa produkter, tjänster och till och med själva affärsmodellen fungerar. Försäkringsbranschen står inför intensivt marknadstryck från många håll – nya aktörer utnyttjar snabbt ny teknik för att erbjuda nischade lösningar medan konsumenterna börjar kräva de tilltalande upplevelser som nu erbjuds rutinmässigt av återförsäljare och andra branscher. 

Vi tror att företag som rör sig snabbt och beslutsamt förmodligen blir dem som vinner stort. Nya intäktsflöden väntar de försäkringsgivare som kan utnyttja den digitala övergången och gå från att vara rent reaktiva – skadeståndsrisken – till att bli mer proaktiva samarbetspartner till sina kunder, och kanske även göra så att de inte behöver anmäla en fordran överhuvudtaget. Framgångsrika försäkringsbolag automatiserar tungrodda processer för att frigöra resurser, som kan fokusera på att designa och leverera insikter och erfarenheter som gör att företaget håller jämna steg med befintliga och potentiella kunder.

Vi hjälper försäkringsbolag att förnya och skapa processer som är digitalt redo och inte bara förbättrar resultatet, utan även överbryggar processklyftorna mellan kunder, leverantörer och samarbetspartner genom automatisering, insikter, punktlösningar och plattformar. Cognizant har utvecklat en rad olika punktlösningar och plattformar för den heltäckande värdekedjan inom försäkringar, som är branschledande exempel på att leverera bättre resultat.

Segment

Utbud och plattformar

Vi hjälper försäkringsbolag att fokusera på tillväxt


Vi hjälper försäkringsbolag att omkonstruera, digitalisera, hantera och köra de viktigaste affärsprocesserna på ett sätt, som förbättrar kundupplevelsen, höjer effektiviteten och sänker driftkostnaderna, så att tillväxten ökar.

 • Cognizant® Digital Life & Annuity

  Förbättra processer genom automatisering

  Leverera fantastiska digitala upplevelser direkt till försäkringstagare och prospekt, samtidigt som du förbättrar kvaliteten, sänker kostnaderna och transformerar liv- och livränteförsäkringsverksamhetens resultat.

  Läs mer
 • Cognizant® Digital Property & Casualty

  Optimera driften för framtida tillväxt

  Kombinera våra specialiserade funktioner för skadeförsäkring och digital expertis för att transformera ditt företag, samt verksamhets- och IT-modeller för kundupplevelsestrategier i flera kanaler – i kombination med lägre driftkostnader och högre effektivitet.

  Läs mer
 • Försäkringshantering

  Förenkla processer för en överlägsen kundupplevelse

  Utnyttja tjänster för policyadministration genom hela livscykeln inom områdena personlig och kommersiell användning, liv- och gruppförsäkringar, samt livränte- och pensionstjänster. Vi gör det möjligt för försäkringsbolag att uppfylla sitt dubbla mandat – att uppnå tillväxt och upprätthålla driftseffektiviteten genom vår kompetens och erfarenhet av att verka på globala marknader.

 • Cognizant Workers Compensation Care Analysis – lösning för hantering av sjukvårdskostnader

  Förhindra läckage i personalens ersättnings­anspråk

  Förbättra personalens kvot mellan ersättningar och förluster med bättre kontroll över medicinska förmåner. Vårt system för vårdplaner skapar standardmallar för fakturagranskningar och använder evidensbaserade riktlinjer, som gör att du kan fatta objektiva beslut.

  Läs mer
 • Anspråkshantering

  Branschanpassade skadeärende­processer för korrekta beslut

  Täck effektivt anspråken från början till slut med vårt anpassade och transparenta utbud. Detta inkluderar allt från första skadeanmälan till bedömningar, beslut om anspråk, subrogation, reservförvaltning och betalningar.

 • Cognizant® Intelligent Process Automation

  Varför IPA?
  Högre avkastning

  Höj personalens produktivitet genom att automatisera specifika funktioner eller specifika aspekter av hela affärsverksamheten. Vi samarbetar med dig för att förbättra personalens produktivitet genom att använda ledande automatiseringsplattformar och effektivisera kundupplevelser, för bättre affärsresultat och tillväxt.

  Läs mer
 • Cognizant® Digital Finance & Accounting

  Digital transformation av ekonomi och redovisning

  Transformera ekonomi- och redovisningsaktiviteter till värdegeneratorer för ditt företag. Använd nästa generations digitala funktioner för att få ut mesta möjliga av befintliga investeringar och göra procure-to-pay, order-to-cash, record-to-report och finansiell planering till värdefulla affärsinsikter.

  Läs mer
 • Cognizant® Digital Customer Service

  Vårda dina kunder på rätt sätt

  Få nya intäktsgenererande möjligheter för ditt företag med nästa generations kundtjänst. Vi gör det möjligt för dig att leverera proaktiva, prediktiva interaktioner mellan alla kunders prioriterade kanaler, och därmed också mer effektiva, verkningsfulla och innehållsrika upplevelser.

  Läs mer

Senaste insikterna

    

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

 

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.