carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Påskynda transformationen

Transformera driftmodeller för att förbättra abonnenternas upplevelse

Se varför 7 av de 10 främsta leverantörerna av kommunikationstjänster arbetar med oss.

Fördjupa kundinteraktionen


Dagens kommunikationsföretag är under press att transformera driftmodeller för bättre orderhantering, fakturering och leverans. De måste också förnya produkt-, tjänste- och innehållsutvecklingen, dra fördel av omvälvningar och fördjupa relationen med abonnenterna.

Framgång kräver en förnyelse av de affärsprocesser där digitala plattformar, data, automatisering och AI används för att skapa intelligenta och agila order-, support- och tjänstefunktioner. Utnyttjande av funktionstjänster är också avgörande för att leverera enastående kundupplevelser med lägsta totala ägandekostnad. Cognizant kombinerar specialkunskaper om branschen och digital drift för att transformera driften och implementera digitala plattformar, automatisering, AI och funktionstjänster.

Segment

Kabel och satellit

Transformera affärsprocesser för att förbättra kundrelationer, ge intelligent kundservice och accelerera lönsam tillväxt.
Leverantörer av integrerade kom­mu­ni­ka­tions­tjäns­ter

Implementera digital drift för att skapa nya och anpassade produkter som ger mer- och korsförsäljning, samt högre kundlojalitet för nya intäktsströmmar.
Tillverkare av nätverksutrustning

Kombinera intelligenta digitala plattformar och funktionstjänster för att effektivisera processer och administration, sänka kostnader och förbättra kundrelationer.
Trådlöst

Transformera fakturering, orderhantering och finansprocesser för att automatisera arbetsflöden, öka agiliteten och anpassa interaktioner för ökad produktivitet och tillväxt.

80 %

effektivitetsförbättring genom transformation av affärsprocesser i kommunikationsföretag

Utbud och plattformar

Effektivisera affärs­processerna


Med vår djupa förståelse av dagens kommunikationsbransch erbjuder vi tjänser för  affärsprocesser, som gör att du kan arbeta effektivare, mer ändamålsenligt och virtualiserat. Resultatet blir att du kan effektivisera och kostnadseffektivt hantera kundservice och tjänsteverksamheten – och rikta interna affärsresurser mot mer strategiska och mervärdesskapande projekt.

 • Marknadsfunktioner

  Bättre kampanjer, optimerad avkastning

  Förbättra kampanjernas effektivitet för att maximera mervärdet och ROI. Använd datadrivna insikter för att förbättra och utveckla dina produkter och tjänster, samt för högre kundnöjdhet, användning och affärstillväxt.

  Läs mer
 • Cognizant® Intelligent Process Automation

  Varför IPA? Högre avkastning.

  Höj personalens produktivitet genom att automatisera specifika funktioner eller specifika aspekter av hela affärsverksamheten. Vi samarbetar med dig för att förbättra personalens produktivitet genom att använda ledande automatiseringsplattformar och effektivisera kundupplevelser, för bättre affärsresultat och tillväxt.

  Läs mer
 • Cognizant® Digital Finance & Accounting

  Digital transformation av ekonomi och redovisning

  Transformera ekonomi- och redovisningsaktiviteter till värdegeneratorer för ditt företag. Använd nästa generations digitala funktioner för att få ut mesta möjliga av befintliga investeringar och göra procure-to-pay, order-to-cash, record-to-report och finansiell planering till värdefulla affärsinsikter.

  Läs mer
 • Cognizant® Digital Customer Service

  Vårda dina kunder på rätt sätt

  Få nya intäktsgenererande möjligheter för ditt företag med nästa generations kundtjänst. Vi gör det möjligt för dig att leverera proaktiva, prediktiva interaktioner mellan alla kunders prioriterade kanaler, och därmed också effektivare, mer verkningsfulla och innehållsrika upplevelser.

  Läs mer

Senaste insikterna

Ta första steget 

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

 

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you