carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Optimera konkurrenskraft och lönsamhet

Transformera driftmodeller för att förbättra investerarnas upplevelser

Se varför över 20 globala kunder inom finansiella tjänster arbetar med oss.

Fördjupa
långsiktiga relationer


Idag pressas yrkesverksamma inom investeringar att kapitalisera på marknadsomvälvningar och öka lönsamheten samtidigt som du gör verksamheten smartare och mer följsam.

För att lyckas måste företag dra fördel av digital drift för att skapa agila och adaptiva processer. Med digitalisering kan du enklare personanpassa försäljning, marknadsföring och tjänster för att höja kundnöjdheten. Företag måste också automatisera regelefterlevnadsprocesser för bättre hantering och rapportering samt tillämpa hanterade tjänster för att skapa kundcentrerade strategier med lägsta totala ägandekostnad. Cognizant samarbetar med företag på kapitalmarknaden för bättre effektivitet, konkurrenskraft, lönsamhet och lägre risk.

Segment

Förvaltning av tillgångar

Gör verksamheten intelligent och smidig för att fatta bättre beslut, reagera snabbare på kundernas och marknadens förändringar och förbättra investerarnas upplevelser
Förmögenhets­förvaltning

Transformera förmögenhetsförvaltning och förbättra effektiviteten och agiliteten samtidigt som du utvecklar, upprätthåller och fördjupar kundrelationer för bättre tillväxt.
Investment banking

Gör värdekedjan för värdepapper enhetlig, minska kostnaderna, minimera regleringsrisken och -komplexiteten och automatisera handelsaktiviteter.
Leverantörer av marknadsinformation

Förenkla aggregering, harmonisering och hantering av data för bättre insikter och rådgivning, samtidigt som du utvecklar nya kassaflöden för ökad lönsamhet.

60 %

förbättrad processeffektivitet i finansinstitut genom transformation av affärsprocesser

Utbud och plattformar

Omforma kärnverksamheten - förbered för framtiden


Med nya digitala verksamhetsmodeller kan finanstjänsteföretag snabbare anpassa sig till föränderliga kapitalmarknader och skiftande regelverk. Vi skräddarsyr omvandlingsstrategier efter dina behov. Våra lösningar hjälper dig att fördjupa kundlojaliteten, driva långsiktiga relationer och öka lönsamhet och tillväxt.

 • Cognizant® Data Integrity & Control

  Skydda dina transaktionsdata

  Integrera finansiella kontroller, verksamhetens riskhantering och tekniska motståndskraft för att skydda dataintegriteten för orderhanteringssystem och transaktionsdata.

  Läs mer
 • Cognizant® Fees & Billing

  Mer korrekt och transparent fakturering

  Centrallagra och digitalisera prisöverenskommelser för automatiserad avstämning. Detta förbättrar och optimerar noggrannhet och transparens, särskilt i faktureringen, samt genererar statistisk analys av globala affärsfunktioner.

  Läs mer
 • Cognizant® Digital Finance & Accounting

  Digital transformation av ekonomi och redovisning

  Transformera dina finans- och redovisningsaktiviteter till att generera mervärde till ditt företag. Använd nästa generations digitala funktioner för att få ut det mesta möjliga av befintliga investeringar och göra processerna för upphandling, orderläggande och redovisning, samt finansiell planering till värdefulla insikter i affärsverksamheten.

   

  Läs mer
 • Cognizant® Client Onboarding

  Erbjud personanspassad förmögenhets­förvaltning

  Minska kundernas startsträcka med vår heltäckande och moderna kundupplevelse. Kundintroduktion hjälper företag att expandera på nya geografiska områden, skaffa nya kunder och ge mer personlig service.

  Läs mer

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

 

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you