carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Vill du bli agil?
Bli digital.


Är du redo att eliminera friktioner, sätta fart på transformationen och öka intäkterna? Då är svaret ”Digital First”.

Vad hindrar transformationsarbetet på dagens företag? I många fall är det föråldrade driftmodeller som skapar den typ av friktion som gör processer svårhanterliga och driften kostsam. 

Cognizant hjälper dig. Genom att ta bort den driftmässiga ineffektiviteten som sinkar tillväxten hjälper vi dig att skapa mervärde och förbättra affärsresultaten. Med vår branschkunskap och processexpertis visar vi dig hur du implementerar användningsklara branschlösningar, plattformar och processer. Tillsammans underlättar de din digitala transformation till ett agilare företag.

Cognizants digitalcentrerade perspektiv på transformation handlar om att eliminera friktion och möjliggöra en agilare, mer kundcentrerad och kostnadseffektivare drift.

Senaste insikterna

Lösningar

Digitalklara branschprocesser


Våra branschlösningar och plattformar som bygger på resultatorienterade kommersiella modeller levererar prestanda på högre nivå till lägre kostnad, vilket ger ökade intäkter.

 • Bankbranschen

  Ta kontrollen över finanstjänster

  Vi hjälper banker och finansföretag att driva nya driftmodeller för att öka intäkterna och kontrollera kostnaderna.

  Läs mer
 • Kapitalmarknader

  Möjliggör transformation

  Vi möjliggör köps- och försäljningssegment för att få flexibilitet, öka lönsamheten och implementera lösningar som fördjupar kundlojaliteten.

  Läs mer
 • Kommunikation

  Skapa upplevelser som inspirerar

  För telekommunikationsföretag skapar vi ett starkt samband mellan driften och affärspraxis så att de kan bli mer anpassade, följsamma och komma närmare kundernas krav.

  Läs mer
 • Hälso- och sjukvård

  Utöka processer och ge bättre patientvård

  Digitalisering av vårdprocesser återför verksamhetens fokus tillbaka där det bör vara – på vård av patienter.

  Läs mer
 • Försäkringar

  Kräv din digitala fördel

  Vi gör det möjligt för försäkringsbolag att förbättra befintliga processer och införa nya  driftmodeller som skapar tillväxt och minskar risken.

  Läs mer
 • Biovetenskap

  Ge vetenskapen större påverkan

  Vi ger förutsättningarna för nya arbetssätt som hjälper biovetenskapsföretag att förbättra processer, anamma ny teknik och öka sin konkurrenskraft på dagens globala marknader.

  Läs mer
 • Tillverkning

  Skapa innovationer för framgång

  Branschens bästa praxis och digitala tekniker, såsom robotiserad processautomation, molnbaserade plattformar och analys kan hjälpa tillverkare att få en snabb start på produktiviteten. Vi fokuserar på ekonomi och redovisning, fjärrövervakning av resurser, samt hantering av försörjningskedjan och kundservice.

  Läs mer
 • Media och underhållning

  Utöka, attrahera, engagera

  Vi hjälper ledande medie- och underhållningsföretag att humanisera processer som är centrala för verksamheten. så att de kan erbjuda en personligare och mer övertygande kundupplevelse.

  Läs mer
 • Olja och gas

  Vitalisera din affärsmodell

  Våra olje- och gasplattformar täcker finans- och redovisningslösningar, kapitalförvaltning, mobilitet och funktioner för processautomatisering. Var och en använder Cognizants domän och digitala färdigheter för att driva offensiv automatisering.

  Läs mer
 • Detaljhandel

  Inspirera till flexibel shopping

  Kontinuerliga prisfluktuationer, hård konkurrens och ständigt föränderliga krav på innovativare produkter är alltjämt en utmaning för återförsäljare. Genom att digitalisera säljprocesserna kan företag snabbare och bättre svara på kundernas behov och marknadens signaler.

  Läs mer
 • Teknik

  Global agil drift

  Vi kombinerar avancerad teknik med humancentrerade element, som gör det möjligt för dig att leverera en överlägsen digital plattformsupplevelse.

  Läs mer
 • Transport och logistik

  Skapa mervärde i försörjnings­kedjan

  Vi samarbetar med Cognizant och ledande partnerlösningar och använder de senaste digitala verktygen för att optimera verksamheter inom ekonomi och redovisning, digital processautomation, fjärrövervakning av resurser och hantering av försörjningskedjan, med mera.

  Läs mer
 • Hotell och restaurang

  Möjliggör smidiga resor

  Våra tjänster utnyttjar den senaste digitala tekniken och hjälper våra kunder inom rese- och hotellbranschen att skapa ett närmare samband mellan processer och kundupplevelsen,samt minska driftkostnaderna.

  Läs mer
 • Allmännyttiga tjänster

  Nya valmöjligheter för kunderna

  Allmännyttiga tjänster av idag betraktar kundupplevelsen som en avgörande faktor för att locka och behålla lojala kunder. Våra plattformar för allmännyttiga tjänster hjälper dig att skapa en s.k. "digital first-strategi" baserad på upplevelsehantering, automatisering och artificiell intelligens.

  Läs mer

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

 

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you