Skip to main content Skip to footer
SAP-tjänster för hantering av mänskliga erfarenheter (HXM)

Förnya din HR-strategi för att driva engagemang för svårslagna resultat.

I dagens snabbt föränderliga affärsmiljö investerar företag kraftigt för att förbättra medarbetarnas upplevelse. Gigekonomin och fokus på blandade personalstyrkor utgör utmaningar för talanghantering, vilket skapar en klyfta mellan höga förväntningar och faktiska resultat. Cognizant erbjuder en unik metod för SuccessFactors-anpassad transformation av HR genom rådgivning, implementering av teknik och processhantering, som hjälper till att transformera HR från en administrativ till en strategisk funktion.
Våra beprövade tillgångar och ramverk effektiviserar implementeringen och etablerar bästa praxis, som främjar en digital personalstyrka för framtiden. Vår teknik fungerar som en möjliggörare, som effektivt levererar optimala resultat i linje med HR-kvalitetsmål och olika kulturella sammanhang.
Transformera HR-verksamheten för ett olje- och gasföretag
Transformera HR-verksamheten för ett olje- och gasföretag

Ett norskt olje- och gasföretag transformerade sin HR-verksamhet med SuccessFactors. Den nya implementeringen utlovar effektivare processer för personaladministration (HCM) och förbättrade lönetjänster.

ett skepp i ett hav
Effektiviserade personaladministrationsprocesser för en hotellkedja
Effektiviserade personaladministrationsprocesser för en hotellkedja

En kund i hotellbranschen förbättrade sin effektivitet genom en stor transformation av personaladministrationen (HCM) på en enhetlig SuccessFactors HCM-plattform med ADP-integrering.

man och kvinnor diskuterar
Tillverkare effektiviserar löneadministrationen och ökar dataeffektiviteten
Tillverkare effektiviserar löneadministrationen och ökar dataeffektiviteten

En amerikansk tillverkningsjätte förbättrade datakvaliteten, ökade effektiviteten och minskade tiden för löneadministration genom att integrera SAP:s lösning SuccessFactors Employee Central Payroll.

en man som rör vid en timer

Lösningar

Transformera ditt HR-landskap

Våra konsulttjänster inriktade på personaladministration (HCM) hjälper dig att frigöra din HR-funktions potential och driva transformerande förändring. Vi hjälper företag att optimera processer, implementera branschspecifika lösningar, minska kostnader, bedöma mognad, utforma färdplaner och förbättra användarupplevelser genom nästa generations teknik, såsom chatbots, AI och maskininlärning. Våra olika prissättningsmodeller, såsom betala per gång (pay-per-use) och resultatbaserad prissättning, ger kunderna flexibilitet att välja vad som passar deras företag bäst.

Förbered och designa

Med vårt 4i-ramverk för människocentrerad design får företag en tydlig strategi, som omfattar kostnadsanalys, affärspåverkan och projekttidsramar. Denna plan ger möjlighet till samarbetsutveckling av MVP (Minimum Viable Products - "minsta mätbara förhandstitt") med kunder på bara fyra veckor.

Vårt 4i-ramverk inspirerar företag att utforska nya tekniker, skapa innovativa lösningar genom digital transformation och utforma anpassade digitala lösningar med SAP SuccessFactors.

Våra HR-tjänster för processbedömning, harmonisering och automatisering är utformade för transformation, samtidigt som våra kompetensramar, karriärstrukturer och målinriktade driftsmodeller förbättrar verksamhetens effektivitet.

Effektivisera HR-verksamheten med vårt Partner Managed Cloud

Sänk driftskostnaderna och frigör utrymme för personalen att fokusera på kärnverksamhetens ansvar med vårt Partner Managed Cloud för betalning per användning (pay-per-use). Du kan avlasta tidskrävande och återkommande uppgifter genom att utnyttja vårt ramverk för delade tjänster inom personaladministration (HCM) och tjänsterna inom HCM Center of Excellence Design och HCM Business Process Outsourcing. Vi hjälper dig också att förvalta din SuccessFactors-lösning i vårt Partner Managed Cloud genom att tillhandahålla en riktig betala per gång-modell (pay-per-use).

Automatisera HR-processer med AI för enkel drift

  • HR Chatbot— Förbättra medarbetarnas upplevelser genom att minska vardagliga, administrativa uppgifter. Emily, vår egenutvecklade HR-chatbot, integreras sömlöst med SuccessFactors för att spara tid åt anställda genom att automatisera vanliga arbetsuppgifter, såsom att ansöka om ledighet och utbildningsprogram med lättanvända meddelande- och röstfunktioner.
  • IntelliHire— Automatisera processen för rekrytering och introduktion av personal med en AI-driven HR-lösning, som erbjuder funktioner som ansiktsigenkänning för autentisering och bot-baserade kompetensbedömningar, med mera. Läs mer.

Levererar HR-briljans i molnet

Cognizants accelerator "Talent in a Box" möjliggör snabb och effektiv implementering av SuccessFactors enligt branschens bästa praxis och standarder. Den utnyttjar vanliga standardprocesser, skapar en global mall och säkerställer skalbarhet. Med en förkortad implementeringsperiod på 6 veckor kan kunderna uppnå snabbare avkastning och omloppstider, samt en lägre total ägandekostnad.

Snabbare marknadsledtider med våra branschlösningar

  • SuccessFactors för universitet—Snabba på din transformation av personaladministrationen (HCM) med 20 % till 30 % genom fördefinierade organisationsmodeller för fakulteter och högskolor, skräddarsydd universitetsrapportering och lönemodeller som tillgodoser kraven för unika rapporterings- och lönestrukturer, samt offentliga sektorns ansvarsområden - faktorer som annars ofta förlänger implementeringstiden för en SAP SuccessFactors-lösning.
  • SuccessFactors för detaljhandeln och snabbmatsrestauranger (QSR) — Cognizants SuccessFactors-mall för QSR tar itu med personalstyrkans utmaningar med att förbättra effektiviteten på butiksnivå och minska bemanningstiden. Detta gör det möjligt för ditt företag att optimera utnyttjandet av arbetskraft, ge insyn i personalkapaciteten, förbättra samarbetet och påskynda beslutsfattandet för effektivare analys och bättre övergripande hantering.

Utvald lösning - IntelliHire

Våra samarbetspartner

Vi ingår partnersamarbeten med branschledande företag för att leverera heltäckande lösningar till våra kunder. Våra viktigaste samarbetspartner består av:

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor .