Skip to main content Skip to footer

Modernisera och transformera

Våra experter antar ett rådgivande tillvägagångssätt för att omvandla din befintliga programmiljö.
När affärslandskapet byter inriktning på grund av digital teknik och globaliseringen genomgår traditionella affärsmodeller en dramatisk förändring. Organisationer i hela branschen måste reagera på förändringen med processer som har den snabbhet och agilitet som krävs för att matcha den föränderliga marknaden, förbli relevanta och utnyttja nya möjligheter.
Cognizant hjälper dig att fatta smartare beslut och leverera överlägsna resultat genom innovativa lösningar som förbättrar prestandan, ökar produktiviteten och stimulerar tillväxtinitiativ.

Lösningar

Modernisera dina program

Cognizants lösningar hjälper dig att modernisera befintliga och begränsade äldre program till nyare skalbar teknik och samtidigt bibehålla de äldre investeringarnas mervärde. Vårt tillvägagångssätt förlänger livslängden på dina befintliga applikationer, förhöjer användarupplevelsen med bättre gränssnitt och funktion, minskar driftsättningstiden och kostnaderna för drifttid och underhåll, samt bevarar affärslogiken.

Optimera din talang

Dagens företag söker lösningar som är inriktade på lika delar teknik, innovation, affärsmognad och en strategi för hantering av förändringar i organisationen. Humankapitalhantering (HCM) spelar en avgörande roll i organisationens förmåga att optimera sina kompetens- och personprocesser fullt ut.

I dag skapar många drivkrafter en omvälvande förändring av personallandskapet. Cognizant samarbetar med dig i alla domäner för att tillhandahålla skräddarsydda HCM-lösningar och mervärden som stämmer överens med dina affärsmål. Våra mogna Oracle HCM-processer gör det enklare och billigare att dra nytta av fördelarna med att flytta HCM till molnet.

Vi erbjuder en komplett uppsättning HR-affärslösningar som förstärks av HCM-experters kompetens inom molnprogram och Taleo, PeopleSoft och EBS-program. Vårt HCM Center of Excellence (CoE) utnyttjar HR-affärsprocesskompetens och branschledande praxis inom:

  • Personalavdelningen
  • Förmåner
  • Ersättning
  • Lön
  • Tid och kraft
  • Talent Management
  • Utbildning
  • Rekrytering/introducering

Vägen till modern ekonomi

Med tillkomsten av digital teknik utvecklas finansens roll. Sociala medier, mobila lösningar, analys och molnet genererar nya affärsmodeller i snabb takt, vilket resulterar i större förväntningar från finansfunktionen. Finansdirektörer står inför många olika utmaningar, bl.a. när det gäller att hantera styrning, minska risker och säkerställa efterlevnad.

Med globala uppdrag inom olika branscher och enligt vedertagen, bästa praxis, så erbjuder Cognizant robusta lösningar för finansiell förvaltning, som hjälper dig att fatta bättre beslut och öka effektiviteten, samtidigt som du får maximalt affärsvärde.

Vi hjälper dig på färden mot modern finans genom lösningar för beskattning, fakturering och regelefterlevnad (Oracle CC&B, ORMB) i tillägg till branschspecifika lösningar, såsom IFRS, CFO Analytics, Value Map, Taxonomy (GST i Indien, VAT i Mellanöstern), Advanced Revenue Recognition, M&A och Financial Consolidation, med flera.

Frigör värde i försörjningskedjan

Försörjningskedjor (supply chains) måste anpassas till förändringarna som uppstår på grund av alltmer komplicerade globala marknader, ekonomiska fluktuationer och arbetskraftsproblem. Teknik är en strategisk drivkraft som säkerställer att försörjningskedjor som bygger på digitala funktioner, såsom IoT och analys, ligger bättre till än konkurrenternas, eftersom de kan förutse problem och resultat, samt föreslå lämpliga lösningar.

Cognizant hjälper dig att skapa ytterligare mervärde från försörjningskedjan genom att skapa lösningar som är skräddarsydda för att möta marknadens behov. Våra strategier för försörjningskedjan bygger på planering för efterfrågan, prognoser, produktion och lager, samt distribution och e-handel. Resultat: lägre cost-to-serve (betjäningskostnader), optimerat lager, ökat rörelsekapital och snabbare åtgärder vid förändrad efterfrågan.

Justera dina mål för kundupplevelsen

Dagens konsumenter är kunnigare, mer självständiga och uppkopplade i större utsträckning än någonsin tidigare. Digital omvandling kräver smidiga, övertygande och anpassade kanalövergripande upplevelser. Att hitta den bästa tekniken för kundupplevelsen är bara början. Du måste även tillämpa effektiva ändringshanteringsstrategier som anpassar personalens arbete och processer till kundupplevelsevisionen.

Cognizant är samarbetspartner för Oracle CX Cloud Suite - en molnbaserad svit som omfattar kärnfunktionerna för marknadsföring, försäljning och service.Våra experttjänster innefattar kunskap för och erfarenhet av att implementera snabbrörliga lösningar.

En integrerad strategi för OCM

En framgångsrik implementering kräver ett systematiskt tillvägagångssätt för att stimulera ägande och användning. Cognizants ramverk Organizational Change Management (OCM) är robust, heltäckande och anpassat för att möta behoven för Financial-, Supply Chain- och Human Capital Management-modulerna. 

Vårt ramverk för förändringshantering inom företag (OCM) säkerställer ett tillvägagångssätt integrerat med metoden för programhanteringen och utformat för att ta itu med delar rörande personal, processer och teknik som hör ihop din applikation.

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.