Skip to main content Skip to footer

Påskynda transformationen av företag genom molntjänster

Våra tjänster för Oracle Cloud Infrastructure (OCI) hjälper företag att gå vidare med att implementera molnet, driva innovation, öka driftseffektiviteten och förbättra realisering av värdet.
Vi hjälper företag att migrera deras arbetsmängder, både Oracle och icke-Oracle, till OCI med en kostnadseffektiv, exakt och högkvalitativ teknik. Våra tjänster innefattar eliminera utmaningen med molnmigrering, utveckling av affärsfall och avkastning, planering av molnkapacitet, provisionering, molnmigrering, övervakning och stöd efter migrering.
Som partner för Oracle Cloud Solutions Provider Expertise  (CSPE-partner) kan vi erbjuda Oracle Cloud Platform baserat på unika kundbehov, paketera affärskrav på enligt en CSPE-modell och leverera heltäckande support för applikationsstack via ett och samma tjänstenivåavtal.

Cognizant och OCI levererar verkligt värde till kunder genom digital transformation

Lösningar

OCI-tjänster

Vi tillhandahåller framtidsanpassade lösningar på Oracle Cloud Infrastructure för företag, för att skapa en agil plattform som migrerar kritiska affärsprocesser. Våra rådgivningstjänster, innovation inom acceleratorer och verktyg, samt certifierade funktionstjänster gör oss till en pålitlig partner inom OCI-tjänster.

Styr din molnfstrategi

Cognizants CloudFit-utvärderingstjänster hjälper till att definiera företagets slutliga molnarkitektur och kapacitet i rätt storlek för både prestanda och motståndskraft. Våra rådgivningstjänster hjälper till att utforma strategin för molnmigrering genom att analysera din beredskap till molnet gällande affärsapplikationer och deras krav på infrastruktur.

Vi tar itu med det breda dataekosystemet i ett enda moln, multimoln eller hybridmoln, för att anta en diversifierad strategi. Oavsett om du behöver utforma en molnstrategi, optimera befintlig infrastruktur eller migrera arbetsmängder till OCI, så bidrar vår gedigna kompetens enligt bästa branschpraxis att tillmötesgå en molnbaserad framtid.

Frigör värdet från molnet

Våra moln- och infrastrukturtjänster hjälper företag att utforma, designa och driftsätta en motståndskraftig infrastruktur, som gör att du kan förenkla, optimera och transformera arbetsmängder till en framtidsanpassad lösning — och utnyttja OCI:s fulla potential.

Våra tjänster överensstämmer med utbudet inom Oracles Exadata Cloud@Customer för lokala applikationer och geografiska områden för OCI. Cloud Move & Improve för arbetsmängder, både för Oracle och icke-Oracle, hjälper till att förbättra snabbrörligheten, förbättra prestandan och öka kostnadseffektiviteten. Molnmigreringstjänster drivs av Cognizants innovation, One-Click Cloud Accelerator Suite, som ger 25 % automatisering av provisionering och konfigurering av molninfrastruktur.

Upprätthålla affärsvinster från molnet

Våra funktionstjänster hjälper till att kontinuerligt utvärdera applikationer som stöds i molnet och de slutanvändarresor de tillhandahåller. Som CSPE-partner (Oracle Cloud Solutions Provider Expertise) är vi en samlad kontaktpunkt för att stödja stacken i sin helhet (end-to-end stack) - från infrastruktur till applikationstjänster under enhetliga SaaS-liknande tjänstenivåavtal. Vi har experter, specialiserade verktyg och tjänster för företagsriskreducering, övervakning, säkerhet, motståndskraft och prestandaoptimering.

Vi automatiserar hanteringen av arbetsmängder, utökar molnmiljön och hanterar regelefterlevnad. Med support dygnet runt enligt ett enhetligt tjänstenivåavtal, ITSM Framework (anpassning av IT till verksamhetens krav) och en årlig förbättringsstrategi för tjänster, så förstår vi alla aspekter av din molninfrastruktur.

Utvalda tjänster

Talcott styr in på nytt spår med agil och modern IT-infrastruktur
en person som ritar och personen i närheten tittar på skärmen
Americana Restaurants automatiseras med Oracle Cloud
en kock som tar grönsaker på en restaurang
Oracle Cloud stöder 340 000 PeopleSoft-användare åt Cognizant
människor i diskussion en stuga med mac-system runt

Våra samarbetspartner

Vi är en strategisk Oracle-partner med över 24 års erfarenhet av att leverera heltäckande molntjänster. Vi rankas bland de fem bästa för Oracle Cloud-certifieringar med digital inlärning för snabb kompetensutveckling och tillhandahåller den kunskap som behövs, för att göra kunderna framgångsrika i sin förändringsresa mot molnet.

I nyhetsflödet

Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor .