carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Smarta lösningar för digitalt i stor skala

Driva kundengagemang och digital processautomatisering

Vi hjälper världens ledande varumärken att få banbrytande affärsresultat via digital transformation.

Gör dig redo att klara störningar


Vi använder Pega-plattformen för att hjälpa världens ledande varumärken att införa nästa generations affärsmodeller, och därmed skapa innovationer och leverera utmärkt kundengagemang, samt transformera verksamheten i stor skala och med hög hastighet.

Framtiden är här vad gäller nästa generations överlägsna kundengagemang. För att hålla steget före konkurrenterna måste moderna företag digitalt transformera sina affärsmodeller oftare och i större skala än någonsin tidigare.

Cognizant använder Pega för att uppfylla löftet om ”digitalt i stor skala”. För att hjälpa ditt företag tillhandahålla upplevelser i omnikanaler och öka kundengagemanget samarbetar vi med Pega. Tillsammans skapar vi smarta lösningar genom att utnyttja vårt Pega Digital Innovation Center.

Vi hjälper dig att skapa program med en suverän användarupplevelse för flera digitala kanaler, smarta bottar och artificiell intelligens (AI). Allt detta kan hjälpa ditt företag fatta snabbare beslut som utnyttjar heltäckande automatisering och en plattform med lite eller ingen kod för affärsprocesshantering (BPM), robotteknik och funktioner för fallhantering.

Cognizant har världens största och mest erfarna Pega-verksamhet – med en två decennier lång relation med Pegasystems – och vi är medlem i deras ”Partner Advisory Council”. Med vår gedigna erfarenhet kan du hantera oväntade problem och störningar, samtidigt som du förbättrar kundengagemanget.

 

17:e

året i rad som vi vinner Pega Partner Awards vid det årliga evenemanget PegaWorld, samt även 2021 Delivery Excellence for Practice Development & Capability och Industry Excellence in Consumer Services and Insurance

Läs mer

Lösningar

En Pega-metod för ”digitalt i stor skala med hög hastighet”


Med hjälp av gediget branschfokus, global närvaro, expertis från tusentals stora och komplexa globala engagemang, samt en stor certifierad grupp med experter samarbetar vi med Pegasystems för att transformera kundernas verksamheter i stor skala.

 • Pega CRM Suite

  Maximera kund­engagemanget

  Få ut det mesta möjliga från Pega-marknadsföring och öka engagemanget i hela kundresan. Cognizant använder Pega CRM Suite för att hjälpa dig att revolutionera kundengagemanget med heltäckande automatisering och realtids-AI på branschens enda enhetliga CRM-plattform.

  Cognizants gedigna CRM-domänexpertis tillsammans med Pegasystems enhetliga CRM-plattform möjliggör snabbare implementering och skapande av affärsvärde.

  För att maximera din avkastning på investeringar inom säljautomatisering och kundbeslutshubbar ger vi insikter, utvecklar en strategisk plan, optimerar processer och hanterar organisationsförändringar. Vår särskilda grupp för rådgivning om affärsprocesser och konsulttjänster består av experter med gedigen erfarenhet inom Pega CRM.

  Vår omfattande tjänstekatalog omfattar alla aspekter av tjänster för rådgivning, konsultation, implementering, kvalitetssäkring och support, däribland:

  • Pega-marknadsföring som engagerar kunderna med kontextuell, individuell marknadsföring i realtid med olika kanaler.
  • Pega-säljautomatisering som hjälper dig att på ett intelligent sätt vägleda kundtjänst- och säljpersonal samt automatisera försäljning.
  • Kundtjänst som betjänar och engagerar kunderna med digital kundservice.
  • Pega Customer Decision Hub-kunskap som inför realtids-AI i kundengagemanget.
 • Pega Client Lifecycle Management

  Automatisera kund­introduktion

  Med hjälp av transparenta, robusta, skalbara och lönsamma processer hjälper Cognizant dig att öka produktiviteten och uppfylla regelkrav, samt förenkla livscykelhantering och KYC-processer.

  Vi använder Pega Client Lifecycle Management för att transformera och automatisera stela processer och äldre system, leverera anpassningsbara, flexibla processer, samt automatisera heltäckande kundresor. Våra lösningar samordnar sömlöst front- till back-office-processer världen över, säkerställer efterlevnad med regelkrav och tillhandahåller en berikande upplevelse i omnikanaler.

  Våra beprövade implementeringsmetoder inför heltäckande programleverans, däribland planering och utveckling av kundens resa med betoning på programhantering och förändringshantering i verksamheten. Detta kan anpassas efter bransch-, produkt- och kundspecifika processer, så att du snabbt kan driftsätta.

  Cognizant bidrar med betydande erfarenhet av implementering inom kundintroduktion och kundproduktintroduktion, samt hjälper kunder att minska introduktionstid, öka kundförvärv och utöka intäktsbasen.

 • Pega-plattformen

  Ökta hastigheten för innovation och produktivitet

  Cognizant specialiserar sig på att implementera expansiva, processdrivna program och tillhandahåller en plattform för snabba, affärsdrivna program med hjälp av Pega-plattformen. Vi använder Pega-affärsprocesshantering (BPM), ärendehantering, personalinformation, low code-utveckling och chattbottar för att automatisera processer, påskynda innovation och förbättra produktiviteten.

  Med hjälp av Pega för att driva digital företagstransformation i stor skala med en enhetlig no code-plattform, så använder våra heltäckande lösningar för digital processautomation uppgiftsautomatiserande bottar, processoptimering, ärendehantering och BPM för att revolutionera dina verksamheter.

  Om du tampas med driftsineffektivitet och problem med lanseringshantering kan vi hjälpa dig att implementera bästa praxis och metoder som förbättrar din IT-verksamhet. Vi använder agila metoder för att skapa appar som är moderna, enkla att ändra och snabba att driftsätta. Det gör dina lanseringstider avsevärt kortare. Dessutom gör vårt DevOps-metod med low-code kontinuerlig utveckling enklare än någonsin. Cognizants team har banat väg för införandet av DevOps med Pega-plattformen och demonstrerat betydande automatisering och kostnadsbesparingar till våra kunder.

 • Pega on Cloud

  Få en hållbar konkurrens­fördel

  I syfte att uppfylla behoven i en föränderlig affärsmiljö ger Cognizant dig möjligheten att få en hållbar konkurrensfördel med hjälp av skalbara och anpassningsbara marknadsledande molnfunktioner.

  Med vårt erbjudande ”Pega on Cloud” hjälper vi dig att utveckla din vision, strategi och genomföranderesa så att du kan använda molnet och få bättre kundengagemang, obegränsad anpassbarhet till marknaden och snabbare lanseringstider med lägre risk. Våra lösningar kan även samköras sömlöst med ditt företags befintliga molninfrastruktur, så att du får en hållbar konkurrensfördel som bidrar till företagets mål.

  Cognizants molnlösning stöttas av mångårig erfarenhet av att hantera molninfrastruktur, IT- och datasäkerhet, expertis inom driftsättning av applikationer, realtidsimplementeringar avseende migrering av lokala program till molnet och strategiska partnersamarneten med molntjänsteleverantörer, samt beprövad erfarenhet av stöd för Pega-plattformen.

 • Pega Product Suite

  Optimera DPA-resan

  Cognizant samarbetar med dig för din heltäckande DPA-resa, som drivs av Pega-produktsviten. Våra omfattande erbjudanden bygger på ett särskilt team för rådgivning om affärsprocesser och konsulttjänster med gedigen erfarenhet av Pega, som omfattar:

  • Utvärdering av och workshops för konsulttjänster för att definiera en automatiseringsplanering och resursanalys för automatiseringsplattformen.
  • Teknikkonsulttjänster för att konfigurera en Pega Center of Excellence och hjälpa dig att etablera en stark företagsgrundstruktur.
  • Process och styrning för att framgångsrikt leverera program.
  • Programutvärdering för att analysera status för Pega-program och göra rekommendationer för kontinuerliga förbättringar.

   

  Med över 20 års erfarenhet av att leverera Pega-program kan våra team hjälpa dig att fastställa en färdplan för automatiseringen av affärsprocesser för din digitala transformationsresa. Vi visar dig hur Pega-plattformen kan ge dig möjligheten att erbjuda dina kunder tjänster i världsklass. För att implementera Pega-projekt använder vi vår metod för "driftsättningsframgång", som omfattar program-/projektstyrning, processledd transformation, implementering, användarinförande och ändringshantering.

  Cognizant erbjuder intensiva workshops där de snabba processerna för  produktimplementering och driftsättning kan provas och där din personal kan se de senaste erbjudandena i Pega-produktsviten.

 • Pega-uppgraderingar

  Uppnå bästa praxis

  Cognizant är Pegasystems första auktoriserade samarbetspartner och har många lyckade Pega-produktuppgraderingar bland alla SI:er för att hålla sin kundplattform aktuell. Vi är även den enda samarbetspartnern som kan ge L2-L3-support för Pega-produkter.

  Våra omfattande metoder integrerar bästa praxis med Pegas och våra egna IP-baserade verktyg för att leverera snabba, sömlösa uppgraderingstjänster. Dessutom omfattar vår etablerade Pega Upgrade Center of Excellence experter på uppgraderingsteknik, som ger teknisk styrning och vägledning om tillvägagångssätt, metoder och bästa praxis för alla uppgraderingsprogram.

  Cognizants CoE-uppgraderingsteam hjälper kunder att hantera sina programuppgraderingar utan att behöva ådra sig betydande kostnader för forskning och utveckling eller långa implementeringstider. Cognizants uppgraderingserbjudande påskyndar den allmänna uppgraderingsprocessen med garanterad framgång.

 • Pega Robotic Automation

  Arbeta smartare och snabbare

  Cognizant bidrar med betydande erfarenhet av implementering inom Pegas robotiserade processautomation (RPA) och robotiserad skrivbordsautomatisering (RDA). Vi använder Pegas patenterade betjänande automatisering och personalinformation för att förbättra hastigheten, effektiviteten och precisionen hos din företagspersonal. Vi tillför även vår egen gedigna erfarenhet och kunskaper inom konsulttjänster för att identifiera var, vad och när du bör automatisera för att få bästa affärsresultat och avkastning på investeringarna.

  Genom att automatisera repetitiva aktiviteter med lågt värde för skrivbordsarbete eller frontoffice, samt regelbaserade processer av hög volym i ditt backoffice underlättar vi din transformationsresa med hjälp av både betjänande (RDA) och obetjänande (RPA) bottar. Detta minskar kostnader, ökar produktiviteten och reducerar fel som beror på den mänskliga faktorn, samt frigör dina resurser till arbete av högre värde – därmed infrias löftet om ”digitalt i stor skala och med hög hastighet”.

  Till skillnad från leverantörer av lösningar med endast RPA erbjuder Cognizant heltäckande robotteknik, CRM och BPM för ditt digitala företag, vilket maximerar mervärdet av dina två största investeringsområden: personal och teknik. Resultatet blir att du kan utnyttja robotiserad processautomation, skrivbordsautomatisering, personalinformation och ärendehantering för att produktivare medarbetare och en förhöjd kundupplevelse.

Senaste insikterna

Nyheter

LÄS MER OM OSS Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad på vad som händer hos Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.