carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Ligg i framkant med digitala lösningar

Leverera de ultimata digitala upplevelserna i samtliga delar av din verksamhet 

Bygg digitalt inspirerade lösningar


Vår expertis sträcker sig över hela kundgränssnittet - från transaktionsbehandling till modernisering av kärnsystem för anpassning och skalbarhet i det föränderliga affärslandskapet.

Den digitala omvälvningen går allt snabbare, och företagen utmanas av kunder som värdesätter upplevelser högre än produkt och pris. Den snabba ökningen av ny och innovativ teknik och verktyg har tvingat ledande företag att modernisera medarbetarupplevelsen genom nya digitala plattformar, appar och tjänsteleveranskanaler.

Cognizants Oracle Digital Services hjälper dig att implementera digital transformation genom att förena affärs- och teknikarkitekturer som ger konkurrensfördelar och bruttotillväxt. Vi gör dina verksamheter mer skalbara, agila och framtidssäkra genom att:

 • Effektivisera befintliga processer
 • Utöka den nuvarande verksamheten
 • Skapa nya möjligheter 
 • Inspirerande digitalt tankesätt på de djupaste nivåerna av deras verksamhet

Cognizants Oracle-lösningsverksamhet möjliggör din digitala transformation gällande allt från AI och chattrobotar till analyspaneler.

Lösningar

Digital grund


Cognizant är redo att sätta de digitala planerna i verket. Vi effektiviserar befintliga processer, utökar den löpande verksamheten, skapar nya möjligheter och inspirerar digitalt tänkande på alla nivåer i företaget.

 • Modernisering

  Effektivisera processer och applikationer

  UpGraduate: Med Oracles ”UpGraduate” Tech Platform Refresh hjälper vi dig att modernisera din teknikplattform. Vi migrerar/uppgraderar din nuvarande Oracle-teknik till ett nästa generations-program som håller dig i framkant på teknikkurvan och ger fortsatt produktsupport. Vår uppgraderings-/migreringsutbud hjälper dig även att digitalisera och effektivisera dina affärsprocesser genom att eliminera den befintliga anpassningen, vilket resulterar i en lägre total ägandekostnad. Oracle-produkter som vi använder innefattar Forms, APEX, ADF, Oracle 12c, 18c (autonom databas) och Fusion Middleware (Weblogic, SOA).

  Transformation av applikationer: Cognizant kan hjälpa dig att modernisera befintliga och begränsade äldre applikationer till nyare skalbar teknik, samtidigt som den äldre investeringens mervärde bibehålls. Vårt tillvägagångssätt förlänger livslängden på dina applikationer, förhöjer UX genom att förbättra gränssnitt och funktionalitet, minskar driftsättning, driftstiden och underhållskostnaderna, samt bevarar affärslogiken. Processoptimering kretsar kring affärskritiska system som medför högre risker, vilka hanteras genom sunda strategier, detaljerad planering, gedigen teknikkompetens, stabil styrning och noggrant genomförande.

  Skräddarsydda appar: Cognizant erbjuder anpassade utvecklingstjänster, som utnyttjar den paketerade uppsättningen av verktyg som medföljer paketet för databaslicenser. Vi bygger eller anpassar en applikation som passar din affärsprocess/-tillväxt genom att använda Oracle Core Technologies viz., DB12c/Autonomous (PL/S Q L), Application (ADF/Jet/J2EE/Forms) och Advanced UI (Polymer, REACT, Angular JS, ADF, JET, Spring och Java, med mera). Vi tillhandahåller även standardbaserad integrering av applikationer, som är avgörande för IT-effektiviteten och för att leverera lösningar över hela företaget. Med Oracle SOA/WebLogic API säkerställs den driftskompabilitet och integrering som du behöver.

 • Nästa generations moln

  Integrera befintlig IT

  Med hjälp av Oracle Cloud Platform (PaaS) kan vi integrera din befintliga IT med nästa generations molntjänster, påskynda programutvecklingen och -driftsättningen, samt underbygga företagstransformationen. Oracle-produkter som vi fokuserar på omfattar SOA Cloud Service, AI Cloud Service, Data Integration, Cloud Service, API Cloud Service, IOT Cloud Service, Mobile Cloud Service, Blockchain Cloud Service, Integrated Cloud Service och Messaging Cloud Service.

 • Uppkopplat företag

  Nyttja IOT-information

  Med Oracles IoT-plattform tillhandahåller vi en omfattande uppsättning lösningar som hjälper dig att snabbt registrera och analysera enorma mängder IoT-relaterad information. Våra lösningar innefattar:

  • IoT Cloud-Enabled Fleet Management - skapar ett ekosystem för uppkopplade fordon och hjälper logistiken att fungera enligt en modell för kostnadsoptimering.
  • IoT JumpStart Kit - ett automatiserat och öppen källkodsbaserat verktyg för enhetshantering inom IoT, som automatiserar provisionering av sensorer och för dem vidare för datainsamling
 • Program

  Mervärdestjänster

  Cognizant erbjuder ett utbud av mervärdestjänster, bl. a.:

  • Scan IT – en IT-rådgivningstjänst som ger mervärde och förbättrar din kapacitet att nå affärsmål i alla faser av programmet
  • Digital HR Assistant – En konventionell, AI-chattrobotbaserad lösning som förbättrar medarbetarupplevelsen, eliminerar aktiviteter med lågt mervärde från personalavdelningens uppgifter och utvärderar medarbetarnas engagemangsnivåer med hjälp av både strukturerade och ostrukturerade data.

Plattformar


Vi erbjuder plattformar som hjälper dig att uppfylla affärsmålen och optimera dina OLTP-applikationer och -arbetsinsatser.

 • Cloud Lift

  Nå dina affärsmål

  Cognizants Oracle Cloud Lift-lösning hjälper ditt företag att snabbt få ut mervärde av investeringarna för Oracle Cloud-plattformen och infrastrukturen. Våra lösningar omfattar att migrera både själva Oracle och företagets "icke-Oracle"-arbetsuppgifter till Oracle Cloud-miljön.

  Läs mer
 • Exadata-tjänster

  Turboladda OLTP

  Oracle Exadata är den ledande nätverksarkitekturen för att leverera extrem prestanda för OLTP-program och -arbetsbelastningar. Genom att utnyttja allt som Oracle Exadata erbjuder kan vår lösning hjälpa dig att ta affärsresultatet till nästa nivå. Våra tjänster omfattar rådgivning, molnutvidgning, molnutvidgning, färdplan och planering för plattformskonsolidering, samt plattformsoptimering. 

Resurser

LÖSNINGSÖVERSIKT
Upphandling av trycksaker: HCM-lösningar för molnutvidgning (för SaaS)

Denna Oracle PaaS-app hanterar anställdas förfrågningar om olika typer av kontorsmaterial, såsom visitkort och brevhuvuden, med mera, som i sin tur kan ge förhandsvisning av dessa.

ÖVERSIKT ÖVER LÖSNINGAR
Employee Disciplinary Action

Denna Oracle PaaS-app tillhandahåller ett standardprogram för att hantera livscykeln och arbetsflödet för en anställds policyöverträdelse och motsvarande disciplinåtgärd.

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you