Skip to main content Skip to footer

Frigör affärsvärde med publika moln

Publika moln är den största affärsmöjligheten på en generation. Cognizant bygger molnlösningar på AWS som är säkra, skalbara och kostnadseffektiva - och som säkerställer att energiföretag levererar verkligt värde.

Förvandla din komplexa, fragmenterade datamiljö till ett enhetligt ekosystem. Samarbeta med vårt team för att etablera en enda källa till sanning för data på AWS-infrastruktur.

Lösningar

Uppnå snabbare resursutveckling

Våra erbjudanden gör det möjligt för energileverantörer att förkorta sina prospekterings- och utvecklingstider. Vi hjälper till att effektivisera arbetsflödena inom upstream (uppströms), geovetenskap och petroleumteknik, och vi samarbetar med leverantörer för att säkerställa den mest effektiva arkitekturen, driftsstrategin och kostnadshanteringen.

Utnyttja HPC:s skala och kraft

Som den enda globala systemintegratören med AWS-kompetensen för högpresterande databehandling (HPC) skapar vi lösningar för arbetsmängder med hög efterfrågan på AWS-infrastruktur. Olje- och gasföretagens interna seismiska bearbetning, simuleringsmodellering av reservoarer och AI-/ML-arbetsmängder kan alla dra nytta av skalan och kraften i en AWS HPC-lösning som utformats och levererats av Cognizant.

Eliminera hinder för dataintegrering

Datahantering och -integrering är en ständig utmaning inom energiområdet. Vår expertis gällande att sammanföra flera dataströmmar bidrar till företagens molndatastrategi, för att undanröja hinder för dataintegrering och användbarhet.

Förvandla IoT-dataströmmar till en realtidsvy av driften

I takt med att sensorer blir allestädes närvarande genereras IoT-dataströmmar från fysiska tillgångar i ett företags spridda infrastruktur. Vi omvandlar dessa flöden till en realtidsbild av din verksamhet. Vi övervakar prestanda, förutser felkällor och levererar kritiska analyser för att vägleda agila affärsbeslut.

Hantera risker och driftmodeller relaterade till klimatförändringar

Cognizants hållbarhetstjänster hjälper Global 2000-företag att hantera sina miljöutmaningar. Vi omsätter mål till handling som gör det möjligt för energibolag att hantera risker relaterade till klimatförändringar och nya driftmodeller. Att leverera lösningar via AWS-infrastruktur är en del av ett holistiskt tillvägagångssätt, som minskar företags koldioxidavtryck.

Förbättra insikterna i driften

För den globala energibranschen är spårning och hantering av fasta och mobila tillgångar en stor utmaning. Cognizants expertis inom olika branscher och lösningar som bygger på AWS-infrastruktur ger verksamhetsteam insikter i realtid.

Dra nytta av fördelarna med modern mjukvaruutveckling

Energibolag får stora affärsmässiga fördelar genom att flytta äldre mjukvaruapplikationer till molnbaserade implementeringar. Vi fokuserar på värdeflöden, införlivar bästa praxis för modern mjukvaruutveckling i våra kunders verksamhet och förändrar tankesättet till innovation och samarbete.

Frigör potentialen i molnet

Maximera värdet av molnet genom att påskynda transformationen för att frigöra dess fulla potential. Oavsett om din migrering är ett steg på vägen mot en långsiktig modernisering eller en fullständig transformation till cloud native (molnäkta) och containerisering, ger våra tjänster resultat som hjälper företag att fokusera mindre på IT och mer på innovation, investeringsmöjligheter och tillväxt.

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.