carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Minimera riskerna

Skydda resan till molnet

Minska riskerna med molnmigrering


Migrerar du arbetsmängder, applikationer och data till molnet? Det finns uppenbara fördelar med det, men säkerheten förbises ofta. Cognizant tillhandahåller expertisen som du behöver för att minimera riskerna med molnmigrering.

Brist på insyn, kontroll och kunskap kan utgöra allvarliga säkerhetshot mot verksamheten. Skydda verksamheten i allmänna moln och hybridmolnmiljöer med Cognizants Cloud Security-lösning. Vi säkerställer en smidig övergång till molnet och minimerar säkerhetsriskerna vid migreringen med hjälp av en tredelad uppsättning säkerhetslösningar.

Rådgivning 

 • Vision och strategi: anpassa säkerheten med affärs- och IT-strategi
 • Utvärdera och planera: utvärdera risker och regelkrav

Transformera

 • Designa och bygg: implementera en säker molnmiljö
 • Migrera och validera: överför och validera arbetsmängder till molnet

Hantering 

 • Stöd pågående hantering av säkerhetskontrollkonfigurering
 • Tillhandahåll kontinuerlig övervakning och analys
 • Leverera hotinformation
 • Samordna incidentåtgärder och återställning

Tillsammans stödjer dessa tjänster dina strategier för molnmigrering och hanterar regelkrav så att du kan genomföra en heltäckande säkerhetsstrategi för din resa genom den digitala transformationen.

Privileged Access Management as a Service

Missbruk av privilegierade (särskild behörighet) konton är en av de främsta källorna till intrång. Cognizants Privileged Access Management as a Service (PAMaaS) tillhandahåller säkerhet för dina mest privilegierade konton med rätt expertis, kostnad och visar snabbt mervärde. Oavsett var dina system används – i datacentren, det offentliga molnet eller en hybridkombination av båda två – får du hjälp av Cognizant Security.

Läs mer

Lösningar

Mot en säkrare resa


Cognizants Cloud Security-utbud ser till att företaget är säkert under och efter molntransformationen.

 • Vision och strategi

  Anpassa målen

  Cognizant erbjuder rådgivningstjänster och strukturerade workshops för att hjälpa ditt företag att anpassa säkerhetsmålen med affärs- och IT-strategin, samtidigt som hänsyn tas till din risktolerans. 

 • Utvärdera och planera

  Välj strategi

  Våra experter samarbetar med ditt team och dina leverantörspartner för att bedöma krav gällande risk, verksamheten och säkerhetsregler och sedan fastställa det aktuella tillståndet för molnsäkerhet för planerade och driftsatta molnprogram. Detta är ett viktigt steg i processen med att fastställa en lämplig säkerhetsstrategi för molnet.

 • Designa och bygg

  Skapa en färdplan

  Vi utformar en färdplan för molnsäkerhet och kontroller i linje med din affärsstrategi och dina mål och identifierade krav för molnmigreringar med ”lift and shift”, ”lift and operate” och ”lift and transform”. Vi hittar möjligheter att förbättra organisationens förmåga att arbeta i molnmiljöer och minskar din säkerhetsexponering genom att så långt det går använda nya egna och tredjepartsutvecklade molnsäkerhetslösningar.

 • Migrera och validera

  Hantera molnsäkerhets­kontroller

  Cognizants säkerhetsteam samarbetar med ditt företag för att implementera överenskomna molnsäkerhetskontroller och utföra analys av eftermigreringskontroller. Detta inkluderar att validera kontrolleffektivitet, säkerställa loggnings- och aviseringsfunktioner, testa incidentresponsplaner och utföra rapporter av KPI (Key Performance Indicator) och KRI (Key Risk Indicator).

 • Kör och optimera

  Minimera framtida risk

  Vi tillhandahåller löpande, skalbara delade tjänster för kontinuerlig konfigurationshantering, övervakning och aviseringar samt säkerhetssvar. Detta säkerställer att din säkerhetsstrategi utvecklas och ligger steget före hotmiljön så att framtida risker för företaget minimeras.

Senaste insikterna

Nyheter


Evenemang

WEBBSEMINARIUM PÅ BEGÄRAN
En metod för kortare tid till värde – Privileged Access Management as a Service (PAMaaS)

Förbättra säkerhetsmetoden för privilegierade konton med rätt expertis, kostnad och tid till värde.

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

 

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you