carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

En smidig migrering

Säkerställ, optimera och öka takten på din molnmigrering

Påskynda implementeringen av molnet


Cognizant® Cloud Migration underlättar din övergång till molnet med en lågriskmetod som hanterar migreringen.

Vad är det bästa sättet för dig att genomföra strategin för molnmigrering? Utvärdera först din applikationsportfölj och migrera den sedan till önskat molnalternativ.

Cognizant Molnmigrering är ett omfattande erbjudande för molnmigrering som hjälper dig att genomföra din molnstrategi med en strukturerad, riskbegränsad metod för fullstack-migrering som innefattar appar, infrastruktur, säkerhet och DevOps. Cognizants verktygsbaserade ramverk både minskar lanseringstiden och ger mervärde till dina molnaktiverade projekt för förändring i verksamheten.

Lösningar

Verktyg, ramverk och lösnings-acceleratorer


Cloud Migrate-tjänsten är ett integrerat ramverk som drivs av automatisering, säkerhet och verktyg för att säkerställa sömlös migrering av dina applikationer till en molnbaserad miljö.

 • Arc-Tern

  Verktyg för styrning av migrering

  Arc-Tern är Cognizants lättanvända, samarbetsinriktade verktyg för hantering och styrning av migrering. Det är anpassat efter våra interna metoder och hjälper till att effektivisera och hantera migreringsprocessen från början till slut med stöd för stora projekt som omfattar fysisk, virtuell och molnbaserad förvaltning (hosts).

  Arc-Tern fungerar som ”en enda bildskärm”, som visar statusen för alla migreringsaktiviteter nästan i realtid, bland annat viktiga riskobjekt och flaskhalsar. Det standardiserar och automatiserar hanteringen av arbetsflöden med aviseringar för schemalagda aktiviteter och eventuella förseningar.

 • APR-metoden

  Förenkla IT-arkitekturen

  Cognizants APR-metod (Applications Portfolio Rationalization) förenklar och synkroniserar flera rutiner, tekniker, arbetsströmmar och moduler över stora, komplexa program och infrastrukturer. Detta industrialiserade tillvägagångssätt möjliggör höga nivåer av automatisering genom att utnyttja verktyg och ramverk. Vi undersöker noggrant ett flertal faktorer, såsom affärskritiska sådana och IT-produktens värde, valuta och relevans för tekniken, samt kostnaden för underhåll av produkten, med mera.

 • Mallar

  Över 70 återanvändbara acceleratorer

  Cognizant erbjuder över 70 återanvändbara mallar som kan användas för att påskynda molnmigreringen. Exempel på dessa är mallar för hög tillgänglighet/katastrofåterställning (DR, Disaster Recovery), automatisering och kontinuitet/återställning.

 • Plattform för validering av motståndskraften

  Simulera och testa störningar

  Cognizant Resiliency Validation Platform (CRVP) är en plattform som används av flera kundorganisationer för att konfigurera och köra simulerade störningar i applikationsmiljöer. Du kan utnyttja denna plattform för att genomföra simuleringar av motståndskraftsvalidering och använda IT-övervakningsverktygen för att analysera resultaten av flera testscenarier.

 • CRAFT-ramverket

  Definiera skriptsmetoder

  CRAFT är Cognizants företagsspecifika automatiseringsramverk för testning. Det definierar skriftmetoden av affärsfunktioner som bibliotek, som kan återanvändas och upprepas i testfall.

 • App-insikter

  Analysera och förstå

  Cognizant App Insight hjälper dig att analysera och förstå applikationer som skapats med Java och .Net. Du kan även analysera effekterna av förändringsförslag innan du ändrar koden.

 • Zero Deviation Life Cycle (ZDLC)

  Dokumentation av IT-system

  ZDLC är en uppsättning verktyg för teknisk kvalitet som driftsätts i den heltäckande livscykeln för system (däribland traditionell SDLC). Den ger noggrann, omfattande dokumentation för IT-system som den sedan uppdaterar kontinuerligt. 

  ZDLC kan leverera upp till 40 % minskad arbetsmängd för AS IS-arkitekturupptäckt, processanalys och datahärkomst och påskynda leverans via automatisering, samt förbättra kvaliteten och minska kostnaderna.

 • Value Stream Mapping (VSM)

  Är dina appar redo för molnet?

  VSM är ett automatiserat portföljbedömningsverktyg för att analysera molnberedskap för Java- och .NET-program. Det analyserar hundratals program på några minuter och ger sedan en omfattande utvärderingsrapport om molnberedskap för varje program. VSM identifierar även vanliga antimönster och tillhandahåller reparationssteg för att migrera program till en molnanpassad plattform.

Nyheter


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

Ta första steget

Vi hjälper våra kunder genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men med dagens nya tekniska funktioner är det genomförbart. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

 

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you