carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Möjliggör digital verksamhet i AWS-molnet


Cognizant samarbetar med globala företag för att skapa robusta, moderna och säkra digitala plattformar i AWS Cloud. Det hjälper dem att öka innovationstakten, skala affärstjänster och förbättra verksamhetens flexibilitet.

Som AWS-premiumpartner kan Cognizant hjälpa till på den digitala transformationsresan genom modernisering av kärnsystem. Vi driver effektiviseringar, skapar nya affärsmöjligheter och ger förhöjda kundupplevelser genom tre kärnfunktioner: Cloud Consult, Cloud Migrate och Cloud Operate.

Främja transformativa affärsresultat

Vi driver innovation bortom molnmigrering. Lär dig hur Cognizant optimerar mervärde, skyddar dina molninvesteringar och påskyndar modernisering med AWS.

Läs mer
 • Cloud Consult

  Öka tillväxttakten

  För att företaget ska kunna nå sina digitala mål är det viktigt att definiera var och hur molnet kan göra den största nyttan. Cognizants Cloud Consult-utbud hjälper till att accelerera er tillväxtstrategi. Du får möjlighet att skapa en färdplan med rationalisering av programportföljen för den digitala transformationsresan.

  Läs mer
 • Cloud Migrate

  Genomför stategin

  Cognizants Cloud Migrate är ett omfattande produktutbud som gör det lättare att genomföra en strategi för molnmigrering genom att tranformera plattformar, program och data med AWS Cloud. Vi använder en strukturerad, riskbegränsad metod för fullständig migrering av appar, infrastruktur, säkerhet och DevOps.

  Läs mer
 • Cloud Operate

  Optimera resurserna

  Cognizants AWS Cloud Operate-produktutbud bidrar till att säkerställa produktiva resurser samtidigt som kostnadsbesparingarna maximeras. Lösningen ökar verksamhetens flexibilitet och förbättrar användarupplevelsen, samt gynnar molnekonomin och förbättrar säkerhet och styrning. Allt detta sker med hjälp av Cognizants integrerade plattform för molnhantering och ramverk.

  Läs mer

AWS-kompetenser

Eftertraktade intyg

Cognizant har fått certifieringar från AWS inom flera kompetenser från branschspecifika områden, såsom ekonomitjänster, hälso- och sjukvård och biovetenskap, till funktionella specialistområden, såsom migrering, serverlösa arkitekturer och CloudFormation.

 • SAP-kompetens

  Transformera till ett modernt företag

  Som AWS SAP-kompetenspartner har Cognizant uppvisat specialisering på högsta nivå i SAP med djup teknisk AWS-expertis och bevisad kundframgång i transformerande SAP på AWS-åtaganden. Med vår gedigna expertis kan vi hjälpa dig med sömlösa SAP-driftsättningar och snabba migreringar på AWS, optimerad drift med hanterad plattform och kontextualiserade, branschspecifika SAP-lösningar på AWS.

  Läs mer
 • Finanstjänster

  Erkända meriter

  Som AWS Financial Services-kompetenspartner (FS-partner) har Cognizant uppvisat branschkompetens med lättimplementerade lösningar som är anpassade till bästa praxis för AWS-arkitektur och har personal med AWS-certifieringar. Vi har beprövade resultat genom att leverera AWS-uppdrag av högsta kvalitet för FS-kunder, ha uppvisat djup kompetens inom FS-domänen på AWS-plattformen och levererat sömlöst engagemang i AWS-molnmiljön.

 • Hälso- och sjukvård

  Lösningar för utbetalare och leverantörer

  Som AWS Healthcare-kompetenspartner har Cognizant uppvisat framgång med att bygga lösningar för vårdgivare och leverantörer med säker lagring, bearbetning, överföring och analys av patientinformation. Vi ger dig tillgång till innovativa, molnbaserade lösningar med beprövade resultat inom regelenlig hantering av patientdata och annan hälsoinformation.

 • Biovetenskap

  Goda tekniska resultat och kundframgångar

  Som AWS Life Sciences-kompetenspartner har Cognizant uppvisat tekniskt goda resultat och kundframgångar inom Life Science-lösningar på AWS. Vi kan hjälpa dig genomföra läkemedelsupptäckter, hantera kliniska prövningar, delta i tillverknings- och distributionsaktiviteter, bedriva forskning och utveckling av nya genetiskt baserade behandlingar och kompletterande diagnostik.

 • Migrering

  Expertis i alla faser

  Som AWS-kompetenspartner inom migrering har Cognizant djup erfarenhet av att hjälpa företag att lyckas med övergången till AWS genom alla faser av komplexa migreringsprojekt, identifiering, planering, migrering och drift. Vi fokuserar på att utveckla din interna kunskap och hjälpa till att skapa grunden för komplexa migreringar till AWS. Vi är också experter på att minska friktionen vid migrering av äldre applikationer.

 • Serverlöst

  Verktyg och tjänster för migrering

  Som AWS Lambda-partner tillhandahåller Cognizant tjänster och verktyg som hjälper dig att skapa eller migrera lösningar till en mikrotjänstbaserad, serverlös arkitektur utan att behöva oroa dig för att tillhandahålla och hantera servrar.

 • CloudFormation

  Skapa och hantera AWS-resurser

  Som AWS CloudFormation-partner kan Cognizant hjälpa dig att driftsätta AWS CloudFormation, en tjänst som ger utvecklare och systemadministratörer ett enkelt sätt att skapa och hantera en samling relaterade AWS-resurser.

Lösningar

Maximera den digitala transformationen

Cognizant har en mängd AWS-baserade tjänsteerbjudanden för att transformera din digitala kärnverksamhet på ett säkert sätt, maximera den företagsomfattande transformationen och driva innovation. Vi utnyttjar våra djupgående färdigheter och erfarenheter inom branschen inom data, applikationer, säkerhet och regelefterlevnad, företagsspecifika verktyg, ramverk och acceleratorer.

 • Plattformsmodernisering

  Modernisera och optimera äldre plattformar

  Cognizant erbjuder användningsfärdiga tjänster med inbyggd AWS-teknik för att modernisera de gamla infrastrukturplattformarna. Tjänsteutbudet omfattar:

  • Snabbare migrering och beredskap: Utvärdera, bygg och migrera äldre arbetsmängder snabbt och metodiskt med automatisering och specialverktyg via AWS MAP-programmet (Migration Acceleration Partner) på AWS.
  • Windows-modernisering: Med vår Windows Modernization Studio hjälper vi företag med stort Windows-innehav och utgående programvara att migrera till AWS Cloud Native, såsom SQL Server på Windows till SQL Server på Linux på AWS, SQL Server på Windows till Amazon Aurora, .NET till containrar/Amazon EC2 container service, och .NET till mikrotjänster, samt .NET till AWS Lambda serverlös migrering till AWS Cloud.
  • Cloud Contact Center: Modernisera ditt kontaktcenter med AI-utbudet i Amazon (Polly, Lex, Rekognition) som kan integreras med AWS Connect.
  • Uppkopplat ekosystem: Öka effektiviteten, säkerheten och efterlevnaden i verksamheten och förbättra kundupplevelsen med smarta lösningar som använder AWS IoT-kärna, Amazon FreeRTOS, AWS Greengrass och AWS Cognito på AWS Cloud.
  • Cognizants AWS-arbetsytor: Gör arbetsytorna enklare med virtuella stationära datorer i skala, tillgängliga var och när som helst på alla enheter. Drivs av AWS Workspaces.
  • Compliant Cloud: Utnyttja vår expertis och skapa en skalbar, tillgänglig och flexibel AWS-infrastruktur, certifierad med säkerhets- och branschefterlevnad med robusta Cloud Native-tjänster från AWS. 
  • Molnekonomi: Optimera ditt moln med minimala utgifter. Vårt cykliska ramverk säkerställer att alla aspekter av due diligence, utvärdering, riskanalys, affärspåverkan och förändringshantering hanteras felfritt med stora kostnadsbesparingar.
  • Modernisering av stordator: Migrera och modernisera stordatorprogram till AWS Cloud, som omfattar Mainframe Rehost Strategy, APIzation, optimering, DevOps och datamodernisering, integrerat med branschstandardverktyg för att minska kostnader och risker.
  • Accelerator för hybridmoln: Moderniseringsresan som inbyggda AWS-arkitekturer möjliggör kan accelereras inom lokala miljöer och transformeras till molnklara arbetsbelastningar med AWS-utposter. Som AWS Outposts Partner samarbetar Cognizant med kunder för att omarbeta komplexa IT-arbetsbelastningar på företag för att modernisera och underbygga deras lokala och molnbaserade infrastruktur. 
 • Datamodernisering

  Analysera data, få insikter

  Företagen har behov av att använda data som konkurrensfördel. Vi lever i en dataekonomi och de digitala företagen sätter ribban.

  • Metoder för datamodernisering med AI: Utnyttja en datareferensmodell som företag kan använda för att transformera sin data- och analysgrundstruktur med en uppsättning attribut, som hjälper till att modernisera deras dataekosystem på ett strukturerat sätt. Detta påskyndar lanseringstiden med 30-70 %, minskar den totala datakostnaden med 40 % och realiserar mervärde på 3 till 6 månader.
  • BigDecision: Data Modernization Services-plattform/arbetsytor som byggs på mikrotjänstarkitekturer som påskyndar resan till AWS-molnet med ett konfigurerbart tillvägagångssätt i stället för ett kodparadigm.
  • Intelligent Data Works: Intelligent Data Works är en datasmedja som levereras med en samling acceleratorer, verktyg och ramverk, som hjälper kunderna att migrera sina gamla datastrukturer och äldre kod med ett specialanpassat alternativ till affärsspecifika scenarier på AWS Cloud.
 • Programmodernisering

  Transformera dina applikationer

  Cognizant Application Modernization bygger smartare färdplaner för migreringar och strategier, som gör det möjligt för företag att vara snabbrörliga, motståndskraftiga, säkra och kostnadseffektiva genom ramverk, verktyg och plattformar för branschstandarder.

  Erbjudandet består av:

  • Bedömningar av migreringar och rekommendationer av transformationer genom vårt Shared Services Platform-ekosystem, samt även Upshift, dess plugins och plattform för driftsättningen av containrar (CDP)
  • Acceleration av migreringsprocessen genom vårt AWS-program för migration acceleration partner (MAP)
  • Landningszon innefattande DevOps-pipor, serverlösa datormodeller och mikrotjänstarkitektur med behållare (container), Cloud native (molnäkta) och non-native (icke-nativ), efter behov

AWS-acceleratorer

Våra verktyg och acceleratorer hjälper företag att utvärdera hälsostatus och molnberedskap för applikationer, bakåtkompilera programkod, designa och driftsätta mikrotjänster, visa mervärde snabbare och få ut maximalt värde i varje steg under molnresan.

AWS-branschlösningar

Senaste insikterna

COGNIZANT 20-20 INSIGHTS
10 avgörande faktorer för den digitala infrastrukturen

Eftersom digitala lösningar blir alltmer avgörande för intäktstillväxt och marknadsrelevans måste den underliggande infrastrukturen vara så effektiv som möjligt för att lösningarnas verkliga potential ska realiseras. Genom att prioritera modernisering och förenkling av grundläggande teknik kan organisationer påskynda övergången till den digitala eran.

PERSPEKTIV
Övervaka containerstatus vid skalning av digitala appar på AWS

IT-containerbaserade tekniker hjälper dig att förverkliga en mikrotjänstarkitektur, vilket möjliggör snabbare och enklare utveckling och distribution av tjänster. De här teknikerna är tillgängliga som fristående eller molnbaserade tjänster på Amazon Web Services (AWS). Här är några viktiga interna och icke-interna övervakningsverktyg för AWS.

PERSPEKTIV
Planera för digitalisering ända från grunden

En förenklad, moderniserad och säker IT-infrastruktur är det viktigaste första steget mot att säkerställa framgång med ett digitalt initiativ.

Läs mer
Digitally Cognizant – blogg
Avmystifiera styrningsrollen i AWS-molndrift

Så här kan företagen använda verksamhet och styrning för att utnyttja kraften i AWS-molnet och smidigt nå ett no-ops-tillstånd.

Läs mer
COGNIZANT 20-20 INSIGHTS
AWS Cloud Migration: Så accelereras värdegenerering med modernisering

När molnmigreringen är igång påbörjar organisationer stora moderniseringsinsatser för att förbättra hastigheten och ekonomin i leverans av IT-tjänster, öka affärsinnovationstakten och engagera kunderna med nya upplevelser.

Visa PDF

Nyheter


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you