carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Förenkla och turboladda din övergång till SAP® S/4HANA®

Sätt fart på innovationen, skala företagstjänster och förbättra din operativa snabbrörlighet med Cognizant® SmartMove S/4HANA Conversion Factory.

MIGRERA TILL SAP S/4HANA MED COGNIZANT SMARTMOVE


Intelligenta företag kännetecknas av överlägsen snabbrörlighet, effektivitet och realtidsinsikter.

Med SAP S/4HANA i centrum förändrar Intelligent Enterprises hur arbetet utförs, reagerar i realtid på kritiska insikter och ger förbättrade kundupplevelser. Enligt en nyligen genomförd Forrester-studie har företag som övergått från SAP ERP Central Component (ECC) till S/4HANA i genomsnitt:

 • Förbättrad kundnöjdhet (44 %)
 • Skapade möjligheter för kors- och merförsäljning (37 %)
 • Ökade intäkter (37 %)
 • Genererade nya intäktsflöden (40 %)
 • Minskad kundomsättning (4,1 %)
 • Förbättrad IT-produktivitet (5 %)

Även om fördelarna för konvertering talar sitt tydliga språk, så är vägen dit inte lika rak.

Oavsett om du befinner dig i den digitala transformationsfasen, funderar på den optimala migreringsstrategin eller om du vill påskynda din nuvarande resa, så kan vi hjälpa till.

COGNIZANT® SMARTMOVE S/4HANA CONVERSION FACTORY

Cognizant SmartMove, vår SAP-kvalificerade S/4HANA Conversion Factory levererar en omfattande, riskreducerad lösning för att transformera ditt nuvarande SAP-landskap till en skalbar, intelligent företagsklar miljö.

Cognizant hjälper företag att migrera sitt äldre SAP ECC till SAP S/4HANA genom att utnyttja standardiserade processer som drivs av robotiserad processautomation (RPA), verktyg och acceleratorer, samt kvalitetsgrindar.

Delade tjänster
 • Variabel kapacitet
 • Optimal användning av resurser
 • 10 %-20 % kostnadsbesparingar
Processautomatisering
 • Minska tiden för driftstopp med 10 %-30 %
 • Sänk kostnaden med 10 %-15 %
Standardiserade processer
 • Standardmallar
 • Upprepningsbarhet garanterar kvalitet
 • Eliminerar fel
Gates (grindar) med kvalitet
 • Kontrollpunkter för att minska risken

VARFÖR COGNIZANT

Tillhandahåller helhetslösningar för modernisering av kärnsystem

Expertis: En pålitlig samarbetspartner - Cognizant har hjälpt företag att lägga upp strategier och migrera till SAP S/4HANA sedan produkten först lanserades 2015.

Pålitlig rådgivare till kunder: Våra fokuserade, branschledda program levereras i tid och enligt den ursprungliga färdplanen, vilket förbättrar kundnöjdheten. Våra kunder värderar oss högt på övergripande tillfredsställelse, tankeledarskap, testmetoder, agila/DevOps-funktioner, funktionella färdigheter och innovation.

Rekommenderas av analytiker: Erkänd som ledande inom S/4HANA-drivna transformationer av framstående globala analytiker, samt även som Leader Quadrant av ISG, Nelson Hall och Everest Group.

Partnersamarbete: Cognizant är global partner för SAP. Vi är också en global strategisk servicepartner för Intelligent ERP, SAP MOVE, S/4HANA Beta-programmet och SAP Model Company. Våra partnersamarbeten med Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) och Google Cloud Platform (GCP), bland andra strategiska samarbetspartners, hjälper oss att tillhandahålla helhetslösningar för din strategi för moderniseringen av kärnsystem.

SAP Factory Qualification: Förstklassiga processer, verktyg, acceleratorer och ramverk inbyggda i lösningen, kvalificerade och validerade av SAP.

TJÄNSTEUTBUD

UTVÄRDERA

Funktionell och teknisk konsekvensanalys, anpassad kodanalys, konverteringskarta, kostnadsuppskattning och projektplan.

PROVKÖR

Riskreducerat prov på konceptkonvertering före den faktiska konverteringen, inklusive funktionell och representativ kodremediering.

MIGRERA

Övergå till S/4HANA med vår agila fabrik som drivs av RPA-verktyg och kvalitetsgrindnät.

SKAPA INNOVATIONER

Cognizants Intelligent Enterprise-plattform utnyttjar AI/maskininlärning, inbyggda branschlösningar, bästa praxis, analys och viktiga prestandaindikatorer för att möjliggöra snabba vinster till att förbättra affärseffekten.

Flera alternativ till konverteringspaket

Skräddarsydda basnummer, inklusive användare (upp till 1 500), databasstorlek (upp till 2TB) och kundobjekt (upp till 1 000), i flera olika paketalternativ, för att stödja unika krav och skalbarhet för var och en av våra kunder.

LÄS MER

Mervärdestjänster säkerställer exemplariska processer

 • Definiera affärscase och färdplan till din S/4HANA-resa med hjälp av våra egna ramverk för konsulttjänster och värdeextrahering
 • Utnyttja funktionstjänsterna för att minska förvaltningskostnaderna för webbsidor
 • Uppnå molnmigrering från det aktuella landskapet till AWS, Azure, HANA Enterprise Cloud (HEC) eller GCP med en testad, beprövad metod
 • Övergå till S/4HANA Cloud Extended

 

RESULTAT

Effekt
 • Implementerade en enhetlig SAP-plattform som eliminerade äldre systems ineffektivitet och uppnådde en positiv inverkan på den totala ägandekostnaden
 • Försåg verksamheten med realtidsrapportering baserad på ny, förbättrad analys
 • Förbättrad produktivitet av de ekonomiska resurserna, vilket minskar omkostnaderna
 • Levererade en skalbar och framtidsklar plattform för att möta nya digitala affärskrav, aktivering av Fiori-appen stöder åtkomst till vilken enhet som helst (stationär eller bärbar dator, surfplatta och mobil), vilket gör det enkelt för användare att utföra uppgifter, även när de är på språnget
Bakgrund

Som en tidig användare av S/4HANA, behövde ett norskt bygg-, olje- och serviceföretag uppgradera till den senaste versionen för att förbättra insynen och eliminera ineffektivitet från äldre system. Detta krävde en konvertering i flera steg från S/4HANA 1503 till S/4HANA 1809.

Lösning

En av de första konverteringarna från S/4HANA 1503 till S/4HANA 1809. Detta flerstegsprojekt bestod av synkronisering av affärspartner och integrering av alla affärssystem. Projektet omfattade också uppgradering från PI till PO och aktivering av Fiori-applikationer för viktiga affärsprocesser. Driftstopp begränsades till 1½ dag.

Effekt
 • Minskad anpassad kod med 50 % som ersatts med standardfunktionalitet
 • Sänkta beräknade IT-supportkostnader med 20 % i och med förenkling och standardisering av landskapet
 • Förbättrad kundlojalitet, även bättre svarstider och ökad takt på orderexpediering, i och med förbättrad lagerinsyn och minskad lagring av inkurans
 • Betydligt förbättrad medarbetarnöjdhet genom bättre användarupplevelser och förenklade processer
 • Ökad datatillgänglighet och konsekvens med 20 % i hela företaget
Bakgrund

En tillverkare av medicinsk utrustning med över 1 000 användare krävde en ECC till S/4HANA 1809-konvertering i ett steg.

Lösning

Cognizant samarbetade med kunden för att definiera affärscaset för S/4HANA och implementera dess S/4HANA-konverteringsprogram, vilket bidrog till att eliminera anpassad utveckling, migrera CRM-processer till S/4HANA-kärnsystemet och förenkla IT-landskapet. Implementering av S/4HANA-innovationer och Fiori-appar bidrog till att förbättra kund- och medarbetarupplevelser.

SENASTE INSIKTERNA

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you