carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Uppnå verklig digitalisering

HANTERA KUNDFÖRVÄNTNINGAR, FÖRBÄTTRA UTFALLET OCH STRÖMLINJEFORMA VERKSAMHETEN

FÅ SNABBHET OCH TILLFÖRLITLIGHET


Den digitala transformationen börjar här. Skräddarsy din strategi för applikationshantering för olika behov och främja förändringsinnovation genom att minska dina kostnader för "körningar".

I den digitala övergången är applikationerna stödpunkten som driver den omvälvande transformationen som upprätthåller företagens konkurrenskraft. Med de växande kraven från ditt företag blir applikationslandskapet heterogent. Det leder till ökad komplexitet och övertalighet, fördröjer mervärdet och ökar leveranskostnaden. 

Cognizants applikationshantering ger dig en industrialiserad, heltäckande och integrerad strategi för att möta dagens IT-krav, så att din verksamhet kan påskynda den digitala resan, förbättra förutsägbarheten, leverera affärsresultat och minimera kostnaderna. 

För att säkerställa att du konsekvent realiserar det unika värdet av Cognizants applikationshantering i din portfölj använder vi en AI-baserad plattform, Cognizant AppLens™. Kort och gott, detta är din språngbräda till en verkligt digital verksamhet.

LÖSNINGAR

INFRIA DET DIGITALA LÖFTET


Omvandling av den digitala systemhanteringen är nyckeln till framgång i dagens dynamiska värld med hantering av komplexa applikationer. Det kräver en mycket djupare förståelse av företagets applikationslandskap. 

Cognizants strategi för applikationshantering svarar på denna förändring genom att ordna applikationerna i kategorierna kundengagemang, affärsdifferentiering och registersystem. Att skräddarsy hanteringsstrategin för de här applikationstyperna kan ge den största avkastningen på investeringen.

 • Skuldförvaltning

  ELIMINERA SKULDERNA FRÅN ÄLDRE SYSTEM OCH MAXIMERA MOTSTÅNDSKRAFTEN

  Skulder åsamkade i din applikation kan öka underhållskostnaderna. Därför är det viktigt att ha en strukturerad metod för att bromsa dessa. Cognizants Debt Management- ramverk (skuldhanteringsramverk) hjälper till att:

  • Identifiera och eliminera skulder från äldre applikationer
  • Öka motståndskraften
  • Visa mervärde snabbare
  • Minska driftskostnaderna med upp till 40 %

  Skulderna klassificeras vidare som undvikliga, oundvikliga och resterande, så motsvarande saneringsåtgärder kan definieras, prioriteras och genomföras.

   

 • COGNIZANT® AUTOMATION CENTER

  AI-DRIVEN PREDIKTIV ANALYS OCH KOGNITIV AUTOMATION

  Cognizants plattformscentrerade strategi bygger på Cognizant® Automation Center, en integrerad portfölj med tjänster, plattformar och lösningar, som levererar den samlade automatiseringskraften i affärs- och IT-verksamhet, samt applikationsutveckling.

  Plattformen har domänstyrda lösningar, egenskapade tillgångar och acceleratorer och de bästa produkterna. De kombineras för att förbättra skalbarhet, samordning och avancerad automatisering på en och samma plattform.

  På plattformen används en leverantörsagnostisk strategi med upprepningsbara och skalbara lösningar som sträcker sig från robotIserad processautomation till maskininlärning och konversations-AI.

   

  Några differentierande aspekter av vårt erbjudande är:

  • Modulär, federerad, öppen arkitekturplattform som enkelt ansluts och anpassar sig till kundens befintliga systemlandskap
  • Enkel ingång/utgång; ingen plattformslåsning
  • AI-drivna virtuella assistenter för slutanvändare, små och medelstora företag och supporttekniker
  • Återanvändbar BOT-svit i plug-and-play-läge
 • COGNIZANT AVMPLUS®

  INDUSTRIALISERA TJÄNSTEN OCH PORT­FÖLJ­MOG­NA­DEN

  Med Cognizant AVMplus® kan du färdas snabbare mot hanterade tjänster, så att du kontinuerligt kan närma dig en resultatbaserad mätningsmodell.

  Cognizant AVMplus® använder bästa praxis i din applikationshantering genom att skapa ett referenstjänsteramverk för varje uppdrag. Ramverken omfattar hela livscykeln för uppdragen, vilket innefattar design av tekniklösning, övergång, stabilt tillstånd och transformation

 • SMART OPS

  SYNERGI I SERVICELINJER OCH ARBETSSILO

  Cognizant Smart Ops är en transformativ modell som främjar förutsägbara, intelligenta åtgärder genom att utnyttja tvärfunktionella synergier inom applikations-, infrastruktur- och säkerhetstjänster.

  SmartOps bygger på Cognizant® Automation Center och erbjuder en omfattande portfölj med integrerade åtgärder för att leverera en ständigt aktiv, enhetlig och affärsanpassad IT-drift. Denna integrerade, plattformsledda metod hjälper dig att få proaktiv övervakning, snabbare lösning, robust styrning, enkel driftsättning och förbättrade affärsresultat.

  Genom att driftsätta integrerade verktyg, auto debt detection (automatisk skuldidentifiering) baserad på maskininlärning, fullstackanalys och en serviceanalysdriven strategi kan Smart Ops-lösningen minska driftsineffektivitet, förbättra företagets flexibilitet och ge kostnadsbesparingar på upp till 45%.

 • TRANSFORMATIONSMODELL

  MINSKA TOTALA ÄGANDEKOSTNADEN OCH FÖRBÄTTRA AFFÄRSRESULTATEN

  Cognizants transformationsmodell kan omdefiniera hela applikationslandskapet när det gäller affärsvärde. Den omfattar fem viktiga områden:

  • Rationalisering av applikationsportföljen – eliminera onödiga investeringar med minimal insats från affärsverksamheten. Cognizants Contain-Maintain-Invest-strategi hjälper dig att kategorisera applikationer utifrån affärsrelevans.
  • Teknisk uppdatering – minska teknikskulderna genom att identifiera och eliminera strukturerade skulder och hålla applikationerna moderna och uppdaterade. 
  • Molnaktivering – utvärdera molnanpassning och lämplighet, samt utveckla en samlad, applikationsdriven strategi för migrering till molnet. Läs mer
  • Leverans baserad på affärsresultatet – överbrygga klyftan mellan IT och affärsverksamheten med Cognizants ramverk för affärsvärde. Denna omfattande plan tar ett helhetsgrepp på applikationer, infrastruktur och affärsprocesstjänster, samt hjälper till att kalibrera nyckeltal för att du ska nå dina affärsmål.
  • Digital beredskap – förbättra din IT-verksamhet med snabbhet och skalbarhet. Vår strukturerade strategi hjälper dig att definiera din färdplan för digital transformation och navigera genom den digitala övergången.
 • COGNIZANT APPLENS ™

  PLATTFORMSDRIVEN APPLIKATIONSSTRATEGI

  Cognizant AppLens™ är en AI-baserad plattform som driver hela din applikationsstrategi. Med intelligenta, datadrivna och kontextbaserade lösningar för att öka livslängd och avkastning för dina applikationer blir AppLens™ din ”enda källa tILl sanning”. Den kan hjälpa dig att skapa ett sammanhängande leveransekosystem där du syntetiserar alla dina tillgångar, verktyg och värdeskapare – och hanterar kurvan för dina IT-driftskostnader.

SENASTE INSIKTERNA

RESURSER

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnersamarbeten och strategiska allianser med världsledande företag, så att vi kan utöka vårt tjänsteutbud och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

AppDynamics
AWS
CAST
Dynatrace
Guidewire
IBM
Micro Focus
Microsoft
Micro Strategy
Pega
Oracle
Salesforce
SAP
Servicenow

NYHETER

Läs mer om oss Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you