Skip to main content Skip to footer
Funktioner inom vinstcykelhantering 2022
Cognizant utnämnd som ledande i Everest Groups Revenue Cycle Management (RCM) Operations PEAK Matrix® Assessment 2022

Vi uppnådde återigen högsta betyg och särskiljde oss med våra heltäckande funktioner i värdekedjan för vinstcykelhantering och våra starka analys- och automatiseringslösningar för vårdgivare.

verksamhet för hantering av intäktscykeln