Skip to main content Skip to footer
Transformation av bankprocesser 2023
Cognizant utnämns som ledande inom Avasant Banking Business Process Transformation 2023 RadarView

Vi fick höga betyg för vår domänexpertis och våra framtidsinriktade strategitjänster, som hjälper finansinstitut att modernisera sina verksamheter inom betalningar och kort och kärnprocesser för banksektorn, samt risk och regelefterlevnad.