carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Människor – inte enbart maskiner – kommer att driva den digitala innovationen

Ny teknik leder till att värdekedjor utvecklas snabbt, och därmed till att mänskliga uppgifter digitaliseras, eftersom maskiner förändrar hur kunskapsarbeten utförs

DIGITAL INNOVATION SOM DRIVS AV MÄNNISKOR


För att utvecklas i vår digitala era av möjligheter och ovisshet krävs innovation, experimentering och samarbete i allt snabbare takt. Den drivande kraften bakom utvecklingen är inte någon fantastisk teknik, utan det är skickliga människor.

En sammansmältning av nya algoritmer, automatisering, maskininlärning och digitala plattformar förändrar radikalt hur mänsklig begåvning ser ut, var man hittar den och hur den fungerar. Många företag börjar göra sig av med gamla och stela organisationsmodeller, och bygger istället mindre kvickare kluster av talanger som ger service till en viss marknad eller nisch.

En ny avancerad arbetsstruktur organiserar människans och maskinens uppgifter parallellt i samklang. 

Talangkluster växer fram överallt. Företag börjar bygga egna plattformar och driver tredje part att delta i samma innovationsinitiativ kring FoU eller kundengagemang. Ledare måste avveckla experimentella affärsprocesser och utnyttja de möjligheter som dessa nya kluster och plattformar ger.

21 av framtidens HR-jobb

Vi presenterar 21 av framtidens HR-jobb som kommer att möta behoven hos den nya arbetskraften formad av avancerad teknik och covid-19-pandemin.

VISA PDF
Visa den här sidan på tyska

Menschen—nicht nur Maschinen—werden die digitale Innovation antreiben

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.