carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Rapport om Smarter Utilities-undersökningen 2018

ALLMÄNNYTTIGA FÖRETAG FÖRBEREDER SIG FÖR GLOBALA STÖRNINGAR

Nu när stora omvälvningar har inträtt på marknaden, så avslöjar vår senaste undersökning och rapport att det är dags för allmännyttiga företag att sträcka sig längre än till enbart fristående projekt – och snarare engagera sig helt i det digitala företaget.

VISA HÖJDPUNKTER

FÖRÄNDRING ÄR OUNDVIKLIGT


Guide till det digitalt aktiverade allmännyttiga företaget

Allmännyttiga företag står nu inför oöverträffade omvälvningar av sin traditionella verksamhet. Upptäck vad cheferna tror är de viktigaste störningsfaktorerna – och hur de planerar att hantera dem.

Utilities say they are implementing digital transformation...

men ändå har de flesta inte antagit en företagsriktad metod som förberedelse inför framtiden.

42 %

har implementerat digital transformation men vet inte vilka nya affärsmodeller som kommer att dyka upp

63 %

har investerat i fysisk infrastruktur för att hantera distribuerade energiresurser (DER)

38 %

har investerat i kundtjänster

Allmännyttiga företag upplever förändrade förhållanden som stör deras sätt att bedriva verksamhet i dag.

75 %


av högre chefer säger att möjligheter att tjäna intäkter från nya affärer kommer att tvinga fram betydande investeringar vad gäller budget och tid.

While most utilities believe advanced technologies will force changes in their business models...

många förlitar sig på organisationsstrukturer som inte klarar av verklig transformation.

67 %

ha en affärsenhet som behandlar företagsrisker

61 %

ha en planeringsgrupp för IT-strategi

42 %

med endast utsedda affärsenheter för att utforska nya affärsmodeller

VÅRA LEDARE

Brian Jones

Vice President and Practice Head, Energy and Utilities

BIOGRAPHY


Arvind Pal Singh

Utilities Consulting Leader, U.K. & Europe

BIOGRAPHY


We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you