Skip To Main Skip to Footer

Läser in

Main content begins.Please press tab to continue
icon

INSIKTER I VERKSAMHETEN

Datastödd verksamhetsanalys främjar effektiva processer

 

Optimera verksamheten för att möta dagens ständigt föränderliga marknad.
 

Företagens framgång under 2020 och därefter kräver att de förutser marknadsförändringar och anpassar sin verksamhet för att skapa alternativa sätt att leverera produkter och tjänster. Traditionella verktyg för analys och rapporter klarar inte komplexiteten hos sammanlänkade processer och en ständigt föränderlig affärsmiljö.

Förbättra processerna, öka säkerheten

Verksamhetsfunktionerna är beroende av att kunna hantera och optimera data, oavsett om du vill förbättra prognosmodellerna eller optimera lagerhanteringen. Cognizant Operations Intelligence kombinerar data och analyser för att hjälpa företagen att skapa nytt mervärde för kunderna, reagera snabbt på dynamiska marknadsförhållanden och nå optimal effektivitet. Det hjälper företagen att förbättra den dagliga verksamheten och teknikdriften, samt övergå från reaktivt till proaktivt.

Vår metod

Våra erbjudanden optimerar beslutsfattandet i dagens digitala värld genom att kontinuerligt mata in, korrelera och analysera flera dataströmmar i olika format, för att identifiera mönster och trender, förutsäga resultat och informera företagens beslutsfattare om vilka åtgärder som de bör vidta.

Cognizants analys integrerar och validerar data från flera källsystem för att automatisera beslut och åtgärder. Insikter i verksamheten (datastödd verksamhetsanalys, operational/operations intelligence) besvarar kritiska frågor om din operativa process:

  • Vad händer i min verksamhet idag? Analysera viktiga data och leverera företagsomfattande information som sänker kostnaderna, ökar marginalerna och förbättrar lönsamheten. Fatta de bästa besluten utifrån realtidsinformation.
  • Varför händer det? Identifiera vad som driver kundbesluten och hur du kan skapa en större effekt. Få en tydlig bild av alla delar av verksamheten.
  • Vad händer härnäst? Använd prediktiv analys för att göra efterfrågan tydligare och öka exaktheten i prognoserna. Noggrannhet i hela försörjningskedjan har aldrig varit så viktigt som nu.
  • Vad ska jag göra åt det? Föreskriv åtgärder som vägleder köpare, marknadsförare och säljare för att höja priser, vinst och produktivitet.

INSIKTER I VERKSAMHETEN

Öka den övergripande exaktheten i prognoser med

Baserat på verkligt kunduppdrag. Enskilda resultat kan variera.
icon

Insikter i verksamheten

Skapa intelligenta affärsprocesser med AI
icon-read-report-white

Fler resurser

FALLSTUDIE

AI-insikter förbättrar vårdverksamhet och beslutsfattande
opens in same tab

FALLSTUDIE

AI accelererar analys av marknadsandelar inom läkemedels­industrin
opens in same tab