Skip To Main Skip to Footer

Läser in

Main content begins.Please press tab to continue
iconalt

INTELLIGENT DECISIONING

Fatta smartare beslut snabbare

Företag som fattar rätt beslut
vid rätt tidpunkt blir framgångsrika.

Beslutens snabbhet och kvalitet avgör om företagen lyckas eller misslyckas. Oavsett om målet är intäkter, lönsamhet, konkurrensfördelar eller allt detta, så är de bästa besluten de som fattats utifrån data och AI.

Främja bättre och snabbare resultat

Välinformerade ledare fattar optimala beslut. AI- och maskininlärningsbaserade algoritmer kan bidra genom att visa vad som händer, varför det händer och vad som ska hända härnäst. Resultatet? Ledarna kan vidta viktiga åtgärder för att förbättra verksamheten, minska kostnaderna, spara tid eller öka priser, vinster och produktivitet.

Cognizant Intelligent Decisioning är en AI-driven metod som använder avancerade metoder och verktyg för att transformera affärsbeslut till operativa och kundinriktade processer. Det hjälper företag att fatta bättre beslut snabbare, även i tider med stor osäkerhet. Cognizants innovationer sträcker sig bortom insikter för att komplettera och informera de val som företag behöver göra.

Vår metod

Att använda informationen på djupet, även realtidsdata, är bara början. Verklig differentiering får du från snabba insikter som kan transformeras direkt till handling. Du kan fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt.

Avancerad teknik, inklusive Cognizants Evolutionary AI™, kan bearbeta flera terabyte data och få insikter som sedan transformeras till handling. Företagsledarna kan fatta välinformerade beslut, snabbt och tryggt. Cognizant Intelligent Decisioning använder AI och maskininlärning för att skapa ett datadrivet ekosystem som ger ledarna möjlighet att effektivare:

 • förutse förändringar
 • öka flexibilieten
 • främja tillväxten
 • öka effektiviteten
 • styra kostnader
 • skapa nya kundupplevelser
 • fatta bättre beslut snabbare
iconimg

AI: Från data till avkastning på investering

Hur företagen förutser marknadsförändringar och anpassar verksamheten idag

Datadrivna beslut ger konkurrensfördelar

Förbättra tillväxt och effektivitet
icon-data-method
Kundanalys

Skapa flexibla teknikplattformar som använder dataanalys och maskininlärningsmöjligheter för att anpassa UX och ge bättre kors- och merförsäljning, per kanal eller per säljare.

 • Optimera driften av kontaktcentret och få bättre kvalitet och leads i marknadskampanjer
 • Förutse kundernas behov och identifiera de rätta möjligheterna till företagstillväxt
icon-data-platform
Datastödd verksamhetsanalys

Kombinera data, analys och intelligens för att skapa nytt mervärde för kunderna, agera snabbt på dynamiska marknadsförhållanden och håll optimal effektivitet i verksamheten.

 • Förbättra den dagliga verksamheten och teknikdriften, samt övergå från reaktivt till proaktivt
 • Öka prognosmodellens noggrannhet och optimera lagerhantering och driftfunktioner
icon-read-report-circle-blue

Fler resurser

additional-resource
Intelligent Decisioning Offering – broschyr

Grunda besluten på data och identifiera vilka steg som är bäst att ta härnäst.

LADDA NER BROSCHYREN