Skip To Main Skip to Footer

Läser in

Main content begins.Please press tab to continue
icon

PLATTFORM FÖR DATAMODERNISERING

Accelerera konstruktionen av en modern digital grund

 

Moderna företag behöver en modern datainfrastruktur.
 

Företag av idag står och faller med hur snabbt de kan fatta beslut och vilken kvalitet besluten har – och det i sin tur beror på kvaliteten på deras data. Om företaget behöver analysbaserat beslutsfattande, så är Cognizants plattform för datamodernisering lösningen. Det är en svit av egna verktyg som gör data lättillgängligare och tillförlitligare, samt med regelefterlevnad – för att möjliggöra kritiska affärsbeslut i realtid.

Dagens ledare måste använda data och analyser på ett effektivt sätt. Ett stort hinder är att data inte är tillgängliga. Olika datakällor och inkonsekventa analyser gör att många företag inte får ut det mervärde som de behöver från sina data.

Cognizants plattform för datamodernisering är en kombination av färdigkonstruerade produkter, patenterade tillgångar och AI- och maskininlärningsbaserade acceleratorer som utför dataintag, skapar datasjöar (data lakes), automatiserar repetitiva datahanteringsuppgifter och transformerar data. Plattformen har två kärnkomponenter:

Cognizant BigDecisions® – en heltäckande lösning för datainmatning och enhetlig, företagsövergripande analys.

Cognizant Intelligent Data Works — en grundstruktur för data med automatiserings- och informationsverktyg för att skapa en datapipeline för AI.

De levereras via vår egen metod för datamodernisering och gör det möjligt för ledare att få djupare insikter som grundval för bättre beslut.

Tillgänglig

Verksamheten är ett modernt, datadrivet företag med en infrastruktur som ingår i ett högpresterande, molnbaserat dataekosystem.

Flexibel och skalbar

Den agila, skalbara plattformen hanterar mer data i fler format snabbare, så att ledarna kan fatta bättre beslut.

Tillförlitlig och med regelefterlevnad

Företaget blir utrustat med regelefterlevnad inom datasäkerhet, integritet och etik för att minska riskerna och öka konsumentförtroendet.

Används i hela företaget

Nyckelintressenter ser data som ett viktigt verktyg för att nå framgång och avgörande för att driva affärsresultat.

icon

Cognizant BigDecisions® ger TGS tillgång till insikter

En onlineplattform med självbetjäning hjälper kunderna att få snabbare tillgång till viktig information.

Cognizant BigDecisions

Konfigurerbart och användningsklart

This is a SVG animation

kortare tid

än plattformar som skapas från grunden

Baserat på verkligt kunduppdrag. Enskilda resultat kan variera.

Cognizant BigDecisions®

 

Cognizant BigDecisions® – en heltäckande, färdigkonstruerad lösning för datainmatning och enhetlig, företagsövergripande analys. Den har fyra moduler för att snabbt skapa en plattform som är redo för data:
 
Inmatning

Metadatadriven inmatning och bearbetning av data i realtid

Hämta in data från olika typer av källor med ett robust ramverk för datainmatning och smarta kontakter, som omfattar alternativ för ad hoc, batch eller avancerad schemaläggning.

Transformera

Datahantering i realtid

Integrera och bearbeta komplexa dataflöden – både batchvis och i realtid – med ett rikt och intuitivt grafiskt användargränssnitt (GUI) med dra-och-släpp-funktioner för enkel åtkomst.

Styrning

Säkerställ datakvalitetssäkring

Utför kvalitetsdatahantering för självbetjäning – inklusive dataprofilering, validering, rensning och datastyrning – med övervakning och rapportering av datakvalitet via fördefinierade vyer, detaljnivåer och instrumentpaneler.

Konsumera

Aktivera data från olika källor

Samla in data från sociala medieströmmar, IoT och företagskällor, skapa komplexa dataflöden för realtidsström-/batchbearbetning av inkommande händelser och utveckla streaming-jobb med ett interaktivt gränssnitt utan kod.

COGNIZANTS PLATTFORM FÖR DATAMODERNISERING

kan spara upp till

This is a SVG animation

vid lagring

för att frigöra resurser till andra transformationsinsatser

Baserat på verkligt kunduppdrag. Enskilda resultat kan variera.

Intelligent Data Works

 

Intelligent Data Works är en flexibel, kompetent grundstruktur för data med en unik uppsättning AI- och maskininlärningsacceleratorer som automatiserar manuella uppgifter och gör data tillgängliga när och där de behövs. De här verktygen för automatisering och analys driver affärsinnovation och resultat för att skapa en datapipeline för AI. Bland verktygen finns:

 

Responsiv datamodellering 

Kortar ner lanseringstiden genom att automatiskt generera datamodeller, nyttjar AI och maskininlärning och utför konsekvensanalys, samt korrigerar själv kartläggningen för att inhämta data till målen.

Dataintegrering 

Accelererar hela livscykeln för dataintegrationsprojekt, vilket möjliggör snabbare lanseringstid, minskade kostnader för implementering och högre produktivitet. 

Intelligent migrering

Förkortar beslutstiden genom att effektivisera teknikmigreringsprojekt med heltäckande lösningar, inklusive dataintegrering nedströms och uppströms med applikationer och databaser, samt applikationer som körs på befintlig teknik.

Testtjänster 

Hanterar automatisering av extrahering, transformation och inhämtning (ETL) av stordata (big data), vilket ger dataåtkomst i hela organisationen samtidigt som det sparar tid och minskar antalet fel. Kvalitetssäkringen använder de senaste stora datateknikerna.

DevOps 

Automatiserar utvecklingen av komplexa projekt i hela organisationen. Detta gör datahanteringen flexiblare, mer dynamisk och effektivare, samt underlättar kontinuerlig kvalitetsförbättring och snabbare mervärdeleverans.

DataOps 

Underlättar fullständig automatisering av den kontinuerliga integreringen och även pipeline för kontinuerlig leverans för att säkerställa att data är prediktiva och förändringarna är transparenta. Ökar ledarnas förtroende för de data som används i deras beslut.

Datatjänster 

Accelererar data till nedströmsapplikationer och extraherar dem till externa system och slutanvändarrapporter. Levererar handlingsbara data till de personer som kan driva på förändring.

icon-read-report-white

Fler resurser

VIDEO

Övervinn hindren för digital transformation
opens in overlay

FAKTABLAD

Datamodern­isering: grunden för digital transformation
opens in new tab

BLOGG

Sätt fart på affärsföränd­ringen med data och AI
opens in new tab

PERSPEKTIV

Datamodern­isering: de stora hindren och hur du övervinner dem
opens in same tab